Ilgalaikio turto rušys ir jo apskaita


Apskaitos kursinis darbas. Ilgalaikio turto rušys ir jos apskaita.


Pagrindinis darbo tikslas – perskaičius ir išanalizavus kuo daugiau literatūros šia tema suprasti praktinę naudojimo svarbą ir bent iš dalies mokėti vesti tokią apskaitą.

Prestižas apskaitoje fiksuojamas tik įmonės pardavimo – pirkimo metu. Kitokiu būdų užfiskuoti prestižo neįmanoma, nes prestižas rodo pasitikėjimą, o ne tam tikras lėšas. Nusipirkus įmonę, naujųjų savininkų apskaitininkai prestižo vertę nustato kaip skirtumą tarp viso įsigyto turto kainos arba mokėtinos už ją sumos ir šio turto įvertintos rinkos kainos arba turto vertės, užfiksuotos parduodamos įmonės apskaitoje.

Iš anksto apmokėtos sąnaudos. Joms priskiriami visi išankstiniai mokėjimai už paslaugas, kurios bus suteiktos įmonei vėliau nei per ateinantį po ataskaitinių metų laikotarpį. Čia neparodomos tolygiai besikaupiančios sąnaudos, pavyzdžiui, išankstiniai įmonės mokėjiai už nuomą ar draudimą, nes šios įmonės teisės registruojamos specialiai tokio pobūdžio teisėms atspindėti skirtoje sąskaitoje – ateinančių laikotarpių sąnaudos.

Ilgalaikis nematerialusis turtas apskaitomas pavyzdinio sąskaitų plano 11 grupės sąskaitose, atitinkamai jas detalizuojant.

Prestižas. Jo vertė nustatoma tarp įsigytos įmonės rinkos kainos, kurią įsigijimo momentu sumoka arba įsipareigoja sumokėti pirkėjas ir šios įmonės viso turto įvertintos rinkos kainos.

Pavyzdys. UAB ,,Vilija“ 200X m. Sausio mėnesį įsigijo kompiuterinę buhalterinės apskaitos programą, kurios įsigijimo savikaina 8 000 Lt.

Apskaitoje registruojamas kompiuterinės buhalterinės programos įsigijimas :

D 1140 Programinė įranga – įsigijimo savikaina 8 000 Lt

K 27 Pinigai arba įmonės įsipareigojimų sąskaita 8 000 Lt

Įsigijus materialųjį ir nematerialųjį turtą ir sumokėjus pinigus iš karto, skolon, daromi šie įrašai:

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme reglamentuoti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo maksimalūs normatyvai. Pvz.:gyvenamieji namai – 20m.,tiesinis metodas, mašinos – 5m.,tiesinis, baldai – 6m.,ir t.t.

Ilgalaikio materialaus turto remonto darbai laikomi pertvarkymu, jeigu jų vertė didesnė kaip 50 proc.to turto įsigijimo vertės iki jo pertvarkymo.

Iš turto likučių pardavimo uždirbus pajamų, turto likvidavimo metais reikia priskirti pagautei.

 • Apskaita Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Lina
 • 24 puslapiai (4304 žodžiai)
 • Mokykla
 • Apskaitos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 56 KB
 • Ilgalaikio turto rušys ir jo apskaita
  10 - 10 balsai (-ų)
Ilgalaikio turto rušys ir jo apskaita. (2015 m. Lapkričio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/ilgalaikio-turto-rusys-ir-jo-apskaita.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 01:59