Įmonės balansas AB Rokiškio sūris


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Vertikalios balanso analizės teoriniai aspektai. Balanso analizė. Vertikali balanso analizė. Įmonės pristatymas. AB „Rokiškio sūris“ pagrindiniai duomenys. AB „Rokiškio sūris“ grupė. AB „Rokiškio sūris“ produkcija. AB „Rokiškio sūris“ trumpa istorija. Ab „Rokiškio sūris“ vertikali balanso analizė. Vertikali turto analizė. Vertikali nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Temos aktualumas. Vertikalioji balanso analizė atliekama tada, kai norima sužinoti, kokią dalį (procentais) sudaro atskiri balanso turto ir nuosavybės straipsniai bendroje turto ir nuosavybės sumoje, t. y. ši analizė pateikia įmonės turto ir finansavimo šaltinių struktūrą balanso sudarymo dieną.

Darbo objektas: AB ”Rokiškio sūris” balansas.

Darbo tikslas: įvertinti AB ”Rokiškio sūris” balanso struktūrą.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti vertikalią balanso analizę.

2.Pristatyti akcinę bendrovę ”Rokiškio sūris” .

3.Atlikti AB ”Rokiškio sūris” vertikalią balanso analizę.

4.Pateikti atliktos analizės išvadas.

Įmonės balansas AB Rokiškio sūris. (2014 m. Lapkričio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-balansas-ab-rokiskio-suris.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 05:39