Įmonės planavimo procesas


Vadybos kursinis darbas. Įvadas. Įmonės veiklos planavimo teorinė analizė. Planavimo esmė (samprata) ir principai. Planavimo žingsniai. Planuojamos veiklos periodiškumas ir trukmė. Planų sistema ir jų pavidalai. X įmonės veiklos planavimo empyrinis tyrimas. Tyrimo metodika. X įmonės darbuotojų apklausos apie įmonės planavimą rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Šio darbo tyriamasis objektas yra įmonės veiklos planavimas.

Darbo tikslas išnagrinėti X įmonės veiklos planavimą ir jo svarbą.

Darbo uždaviniai yra:

1.apibrėžti įmonės veiklos planavimą;

2.ištirti X įmonės veiklos planavimo ypatumus.

Darbo metodai:

•mokslinės literatūros analizės metodas;

•apklausos raštu tyrimo metodas.

Įmonės planavimo procesas. (2015 m. Sausio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-planavimo-procesas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 17 d. 19:16