Įmonės rinkos analizė


Marketingo kursinis darbas. Rinkodaros projektas. Įvadas. Rinkodaros kompleksas. Rinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Mikroaplinka. Makroaplinka. Tikslinė rinka. Vartotojo elgesys. Prekės politika. Kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – atlikti įmonės „Amola“ rinkos analizę.

Darbo uždaviniai.

1.Nurodyti rinkodaros komplekso elementus, bei rinkodaros konsepciją, kuria vadovausis įmonė.

2.Atlikti rinkos tyrimą ir išsiaiškinti vartotojų poreikius bei nustatyti tikslinę rinką.

3.Nurodyti bei atlikti konkurentų analizę.

4.Nurodyti mikro ir makro aplinkos elementus.

5.Susegmentuoti rinką, nurodyti tikslinį segmentą.

6.Aprašyti kokie ir kaip, vartotojo elgesio faktoriai turės įtakos prekių teikimui.

7.Nurodyti prekės politiką.

8.Nurodyti kainų politiką.

9.Nurodyti pateikimo politiką.

10.Nurodyti rėmimo politiką.

Įmonės rinkos analizė. (2014 m. Spalio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-rinkos-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 13:16