Įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė AB „Klaipėdos energija“


Finansų kursinis darbas.

Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) samprata reikšmė ir rodikliai. Įmonės viso turto ir ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. AB „Klaipėdos energija“ veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė. AB „Klaipėdos energija“ viso ir ilgalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) analizė. AB „Klaipėdos energija“ trumpalaikio turto efektyvumo (apyvartumo) analizė. AB „Klaipėdos energija“ išlaidų lygio analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Kursininio darbo objektas AB „Klaipėdos energija“ 2014m. – 2015m. veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė. Šio kursinio darbo iškelta problema tai, kad nėra vieno bendro plano, norint įvertinti bet kurios įmonės veiklos efektyvumą (apyvartumą). Remiantis literatūra, bei kitais šaltiniais sudarytas optimalus planas, norint įmonei įvertinti veiklos efektyvumą (apyvartumą).

Analizė praktiškai pritaikyta AB „Klaipėdos energija“ apyvartumui apskaičiuoti, remiantis 2015 metinių finansinių ataskaitų rinkiniu. Įmonei atlikta viso turto apyvartumo, ilgalaikio turto apyvartumo, trumpalaikio turto apyvartumo bei išlaidų lygio analizės. Apskaičiavus rodiklius ir juos įvertinus, buvo nustatyta, kad įmonė nepakankamai efektyviai naudoja savo turimą turtą. Ilgalaikio turto apyvartumas sumažėjo, o trumpalaikio turto apyvartumas padidėjo. Tam įtaką turėjo sumažėjusios pardavimų pajamos bei pokyčiai turto straipsniuose. Įvertinus įmonės įsipareigojimus, pastebėta, kad įmonė neskuba atsiskaityti su klientais. Didžiausią dalį vieno pardavimo euro sudaro pardavimų savikaina, kuri yra ganėtinai aukšta. Išlaidos įmonėje paskirstomos pakankamai efektyviai ir sudaro tik nedidelį procentą pardavimo pajamų.

Temos aktualumas. Šiais laikais įmonės yra itin konkurencingos, todėl norint likti rinkoje, įmonės turi išlikti pelningos. Norint to pasiekti įmonei būtina atlikti veiklos analizę. Informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, tyrimas ir vertinimas padeda įmonei spręsti galbūt anksčiau nepastebėtas problemas. Ištyrus įmonės veiklą, galima nustatyti įmonės stipriąsias bei silpnąsias vietas. Pasak J. Mackevičiaus, iki šiol nėra bendro įmonių veiklos analizės turinio, kokią informaciją kaupti ir kaip ją vertinti (2008). Norint nustatyti įmonės veiklos efektyvumą, neužtenka nustatyti vieno rodiklio, reikia išanalizuoti kuo daugiau rodiklių, kuriuos galima gauti, lyginant su ankstesnių metų veiklos rezultatais.

Problematika. Kaip sudaryti analizės planą, kuris padės kuo tiksliau nustatyti įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) lygį?

Tyrimo objektas. AB „Klaipėdos energija“ 2014m. – 2015m. veiklos efektyvumas (apyvartumas).

Darbo tikslas. Teoriškai ir praktiškai įvertinti AB „Klaipėdos energija“ efektyvumą (apyvartumą).

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti veiklos efektyvumo (apyvartumo) sąvoką.

Išanalizuoti veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodiklius.

Įvertinti AB „Klaipėdos energija“ veiklos efektyvumą (apyvartumą).

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė.

Įmonės duomenų analizė.

Remiantis 2016 metais atlikta nepriklausomo auditoriaus išvada dėl 2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, bus atlikta AB „Klaipėdos energija“ įmonės efektyvumo (apyvartumo) analizė.

Rašant kursinį darbą daugiausia buvo remtasi Mackevičiaus J. literatūra. Tai jis daugiausiai iš Lietuvos autorių išnagrinėjo įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) sąvoką. Iš mano pasiremtų autorių, Mackevičius J. (2005 m.), Boguslauskas V., Jagelavičius J. (2002 m.) pabrėžė, jog nėra vienos sistemos įmonės efektyvumui (apyvartumui) nustatyti, tačiau yra išskirti pagrindiniai rodikliai kuriuos turi apskaičiuoti įmonės. Ieškant informacijos apie rodiklius, daugiausia remtasi Gronsku V.(2005 m.), Lileikiene A., Grigaliūniene Ž. (2014m.) ir Mackevičiumi J. (2011 m.). Taip pat panaudoti šaltiniai užsienio kalba, vertinant rodiklius bei išimtis, kai negalima visiškai pasitikėti nustatytais rodikliais.

Kursininiam darbui panaudotas informacijos šaltinių analizės metodas. Praktinei kursinio daliai panaudotas įmonės finansinių duomenų analizės metodas. Jis atliktas remiantis 2014-2015 metų finansiniais duomenimis. Duomenų analizė atlikta naudojant Ms Excel programą.

VEIKLOS EFEKTYVUMO (APYVARTUMO) SAMPRATA REIKŠMĖ IR RODIKLIAI

Itin spartūs XXI amžiaus technologiniai, socialiniai, administraciniai ir kiti pokyčiai verčia įvairias įmones neatsilikti verslo srityje.Pasak Boguslausko V. ir Jagelavičiaus G. (2002) anksčiau veiklos valdymas buvo fragmentiškas, neapimantis visos sistemos, todėl neefektyvus. Pavienės orgnizacijos turi unikalią sistemos struktūrą, sistemos turinį ir unikalų sistemos valdymo būdą – priklausomai nuo pramonės šakos, kurioje veikia organizacija. Nėra universalios standartinės schemos veiklos valdymo sistemoje: kiekviena organizacija turi susiprojektuoti veiklos valdymo sistemą pagal savo poreikius. (46-47 p.) Veikos procese pinigai virsta kitais ištekliais (atsargomis, produkcija, paslaugomis ir kt.). Šių išteklių apytakos metu sukuriamas pelnas, nauji ištekliai – jie savo ruožtu toliau kuria didesnę vertę. Norint neatsilikti nuo šio amžiaus diktuojamo tempo, konkuruoti su oponentais ir būti geriausiais savo srityje, svarbu įvertinti savo įmonės finasinę būklę ir veiklos rezultus. Tai galima atlikti įvertinus įmonės efektyvumą.Efektyvumas gali būti suprantamas labai skirtingai, todėl literatūroje yra traktuojamos įvairios sąvokos bei apibrėžimai jam apibūdinti.

 • Finansai Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Samanta
 • 29 puslapiai (5241 žodis)
 • Kolegija
 • Finansų kursiniai darbai
 • Microsoft Word 702 KB
 • Įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė AB „Klaipėdos energija“
  10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizė AB „Klaipėdos energija“. (2016 m. Birželio 16 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-efektyvumo-apyvartumo-analize-ab-klaipedos-energija.html Peržiūrėta 2017 m. Vasario 26 d. 09:46