Įmonių bankroto priežastys


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Bankroto teoriniai aspektai. Bankroto samprata. Bankroto reikšmė. Įmonių bankrutavimo priežastys lietuvoje. Bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių statistika.


Darbo tikslas – atlikti Lietuvos įmonių bankrutavimo priežasčių analizę.

Darbo objektas – įmonių bankrutavimo priežastys.

Darbo uždaviniai:

1.Išnagrinėti bankroto sampratos konceptualiąją esmę.

2.Aptarti praktinę įmonių bankrutavimo reikšmę.

3.Apžvelgti bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių statistiką.

4.Išanalizuoti įmonių bankrutavimo priežastis Lietuvoje.

5.Pateikti bankroto prognozavimo metodus ir galimas bankroto prevencijos priemones.

Tyrimo metodai: antrinės informacijos rinkimo metodas (mokslinių straipsnių analizė, interneto šaltinių analizė, teisės aktų analizė, statistinių duomenų analizė); infor¬macijos lyginimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo metodas; grafinio vaizdavimo metodas.

Kursinį darbą sudaro dvi dalys. Pirmojoje darbo dalyje nagrinėjama bankroto samprata, aptariama tiek neigiama, tiek teigiama bankroto reikšmė įmonėms ir šalies ekonomikai. Antrojoje darbo dalyje atlikta bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių statistinių duomenų, taip pat analizuojamos Lietuvos įmonių bankrutavimo priežastys, pateikiami bankroto prognozavimo metodai ir taikytinos prevencijos priemonės. Darbo pabaigoje pateikiamos apibendrinančios išvados ir susistemintas naudotos literatūros sąrašas.

Įmonių bankroto priežastys. (2013 m. Rugsėjo 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/imoniu-bankroto-priezastys.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 23 d. 20:50