Individo ir tautos tapatumo problemos


Tautos tapatumas. Tautos tapatumas teiginys. Tapatumo sunkumai.

Filosofijos kursinis darbas. Individo ir tautos tapatumo problemos. Įvadas. Individo tapatumas. Tautos tapatumas. Sąmoningumas. Egocentriškumas. Vertybės. Kitas sąmoningumo formos. Subjektyvumas ir objektyvumas. Išlikti kintant. Išvados. Literatūra.


Nors tapatumai yra gal siek tiek nusibodusi tema, vis dėlto nenyksta iš kultūrologų, filosofų, politologų, sociologų tekstų. Knygynuose galima nusipirkti knygų apie tai, kas yra vyriškasis ir moteriškasis tapatumai. Šeimų irimas, nesantuokinio gimdymo gausėjimas, tos pačios lyties asmenų santuokų propagavimas rodo, kad pradeda darytis nebeaišku, kas yra santuoka ir šeima, ar jos turi ateitį savo ligšioliniu pavidalu. Narkomanijos bei kitokio cheminių ir socialinių priklausomybių plitimas leidžia manyti, kad silpsta kai kurio žmonių individualusis tapatumas bei pajėgumas atsispirti destruktyviems potraukiams ir poveikiams. Kyla sudėtingi klausimai apie išorines ir vidines, objektyvias ir subjektyvias tokių reiškinių priežastis.

Vis dažniau svarstoma, kas laukia mūsų tautinio ir kultūrinio tapatumo Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, ką žada besiformuojantis europietiškasis tapatumas, kuriam įtaką daro ir neabejotinai dar labiau darys nenuspėjami trečiojo tūkstantmečio pokyčiai. Rengiamos tarptautinės mokslinės konferencijos, rašomos plačios studijos apie tautų, kultūrų, regionų tapatumus ir jų istorinės raidos kelius. Postmodernistinės kultūros apolo¬getai abejoja apskritai visokių tapatumų tikrumu ir pastangų juos išlaikyti prasmingumu. Manoma, kad tapatumai – tautiniai ir bendruomeniniai – žmonėms reikalingi tik kaip savotiškos laikinos priebėgos, teikiančios iliuzinį tikrumą ir saugumą. Taip pat manoma, kad ligšioliniai tapatumai jau atgyveno, kad jie tik varžo ir slegia, kad gal jau klostosi kitokie tapatumai, išlaisvinantys iš priklausomybių ir privalomybių, o gal jiems apskritai lemta išnykti. Išgyvename tai, kas kartais įvardijama kaip tapatumų krizė, iš ją sukeliančių priežasčių išskiriant technologinį informacinį ir vartotojišką šiuolaikinės civilizacijos pobūdį.

Faktai daug ką sako, bet į išdėstytus požiūrius reikėtų žiūrėti tik kaip į nuomones, atspindinčias šiuolaikinį vertybių ir prasmių kismą, kuriame vis dėlto nesimato argumentų, leidžiančių rimtai suabejoti tuo, ką apie tapatumas sako kultūros istorija ir paprasčiausia gyvenimo patirtis. Paprasčiausi asmenų dialogai įmanomi taip pat tik dėl to, kad „turimi galvoje“ tie patys dalykai, bet kuris logiškai nuoseklus teiginys byloja apie minties tapatumą.

Ne ką kita, o tapatumą turime galvoje kalbėdami apie visokio vientisumo, tęstinumo ir perimamumo, įskaitant visuomenės stabilumo, asmenybės integralumą, pamatus.

Individo ir tautos tapatumo problemos. (2012 m. Spalio 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/individo-ir-tautos-tapatumo-problemos.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 01:22