Informacinė visuomenė (pateiktis)


Bibliotekininkystės skaidrės. Šiaulių valstybinės kolegijos. Informacinės. visuomenės samprata. Informacinė. visuomenė. Penki požiūriai. į informacinę visuomenę. Informacinės. visuomenės bruožai. Pozityvūs. informacinės visuomenės. aspektai. Negatyvūs. informacinės visuomenės. aspektai. Informacinė. visuomenė ir socialiniai. pokyčiai. Išvados. Šiaulių valstybinės kolegijos.


Darbo tikslas – apibūdinti informacinės visuomenės bruožus. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti informacinės visuomenės sampratą. 2. Apibūdinti informacinės visuomenės bruožus: 2.1. Pristatyti pagrindinius informacinės visuomenės bruožus; 2.2. Išskirti ir aptarti pozityvius ir negatyvius informacinės visuomenės aspektus.

Atvira — informacija, žinios, duomenys lengvai prieinami kiekvienam visuomenės nariui. Išsilavinusi — raštinga ir gebanti naudotis įvairiais, moderniausiais informacijos šaltiniais. Besimokanti — tai visuomenė, kurios nariai stengiasi mokytis visą gyvenimą.

Technologinis - IT įgalina efektyviai apdoroti, kaupti, perduoti, skleisti informaciją, ją susirasti. Ekonominis - pereinama prie žinių ekonomikos - žinios tampa produktu. Socialinis - visuomenė skirstoma į tris pagrindines grupes: specialistai, informacinių technologijų taikymo specialistai, informacinių technologijų vartotojai. Erdvinis - informacinė visuomenė traktuojama kaip pasaulinė, neribojama valstybių sienų ir atstumų. Kultūrinis – sparčiai kintanti informacija veikia įvairių tautų kultūrą.

Noras ir gebėjimas mokytis Nuolatinis mokymasis Mokymosi būdų ir priemonių įvairovė Nuotolinis darbas Elektroninis verslas Elektroninės paslaugos Elektroninis valdymas.

Informacinė visuomenė (pateiktis). (2015 m. Balandžio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/informacine-visuomene-pateiktis.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 23 d. 06:20