Informatikos laboratoriniai darbai

231 dokumentas
Kompiuterių architektūros laboratoriniai
Užduotis. Operacijos algoritmas. Pirmas laboratorinis darbas. Algoritmo realizacija:. Testavimas. Antras laboratorinis darbas. Mikrooperacijos ir sąlygų sąrašas. Algoritmo realizacija. Testavimas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2011 03 03
Sql duomenų bazė
Koncepcinio duomenų modelio sudarymas. Naudojamos priemonės. Dalykinės srities aprašymas. Koncepcinis duomenų modelis. Fizinis duomenų modelis. Pagrindinių sql sakinių panaudojimas kuriant duomenų bazę. Duomenų bazės kūrimo skriptas. Procedūros. Trigeriai. Literatūra.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 psl.
2012 04 18
Verslo tikslų ir poreikių specifikacija
Anotacija. Įvadas. Verslo proceso analizė. Verslo proceso aprašas. Išorinė verslo proceso analizė. Vidinė verslo analizė. Verslo tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikio analizė. Sistemos naudojimo scenarijus. Esamoji būklė. Scenarijaus aprašas. Priemonės scenarijui įgyvendinti. Sistemos ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 psl.
2015 04 25
Skaitiniai metodai ir algoritmai Kvazi niutono metodas ir skanavimo stygų metodas
Skaitiniai metodai ir algoritmai. Vienos lygties sprendimo algoritmai. Reikia rasti. Daugianario f(x)=x^4+51/2∙x^3+253/2∙x^2-891/2∙x+585/2 šaknis skenavimo metodu kvaziNiutono. Trancendencinės funkcijos g(x)=〖(x/2+1,5)〗^2-x∙cos⁡(2∙x); -10≤x≤10 šaknis skenavimo ir stygų metodu. Pradinė situacija. Rezultatų lentelė. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2013 12 01
Algoritmų sudarymas ir analizė
Darbo užduotis. Algoritmų teorinis įvertinimas. Eksperimentų rezultatai. „Bubble sort“. „Heap sort“. „Radix sort“. Išvados. Kodas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 psl.
2015 09 25
Matlab laboratorinis
Savarankiskas darbas nr.1. variantas 20. Skaičiavimai matlab terpėje. Darbo tikslas – susipažinti su matematinių skaičiavimų automatizavimo programos matlab darbo terpe, skaičiavimų organizavimu dialoginiame režime, grafikų braižymu, funkcijos reikšmių skaičiavimu ir kt. Apskaičiuokite išraiškas. Nubraižykite funkcijų ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2013 02 27
80x86 mikroprocesorių programavimas
80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas ms dos programinėmis priemonėmis. Susipažinti su ms dos programomis debug ir code view ir išmokti jomis naudotis, nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant nesudėtingas asemblerio programas. Darbo eiga. Tiesioginis adresavimas. Registrinis adresavimas. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 psl.
2010 03 03
Duomenų bazių valdymo sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos. Įvadas. Oracle designer. Veiklos procesų modeliavimas. Automatizuotojo projektavimo priemonės. Sistemų projektavimas. Dalykinės srities aprašymas. Procesų diagramos. Funkcinės-hierarchinės diagramos. Duomenų srautų diagramos. Esybių ryšių diagramos. Lentelių sukūrimas. Formų kūrimas. Ataskaitų ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 31 psl.
2010 03 03
Informacijos apdorojimo sistemos. 1 laboratorinis darbas
10 užduočių su sprendimais. Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindiniais signalais, jų modeliavimu ir atvaizdavimu matlab pakete, statistinių charakteristikų nustatymu. Užduotis. Sugeneruoti nurodytų parametrų (žiūrėti žemiau) vienetinio impulso, žingsnio, sinusinį ir įvairaus pasiskirstymo atsitiktinius diskrečius signalus. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 psl.
2010 12 22
Interneto svetainių kokybinis vertinimas
Interneto svetainių kokybinis vertinimas laboratorinio darbo tikslas. Laboratorinio darbo eiga. Kokybiniam vertinimui pasirinktos interneto svetainės. Darbo rezultatai Interneto svetainės kokybė. Interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijai. Literatūros sąrašas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2015 11 01
Operandų adresavimas mikroprocesoriuje Intel 8086 (K1810BM86)
Susipažinti su mikroprocesoriaus intel 8086 (k1810bm86) komandų formatais, operandų adresavimo būdais bei komandų kodų formavimu. Registrinio adresavimo komandos. Tiesioginio operando komandos. Komandos, taikančios šalutinį registrinį adresavimą. Bazinis adresavimas. Indeksinis adresavimas. Bazinis- indeksinis adresavimas. Dėklinis ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2010 03 03
Matematiniai skaičiavimai Matlab terpėje
Apskaičiuokite išraišką. Atlikite veiksmus su matricomis. Suformuokite matricas A(2,6) ir B(4,6) iš laisvai parinktu skaiciu ir vektoriu stulpeli C(6) iš skaiciu, priklausanciu intervalui [2;5]. sujunkite matricas A ir B stulpeliais.kiekviena gautos matricos elementa padidinkite vienetu. suformuokite matrica D iš 2, 4, 5 ir 6 gautos ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2011 04 06
Programų sistemų inžinierija 1 laboratorinis
Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Koncepcinis verslo modelis. Bendroji verslo schema. Verslo scenarijus. Esminės užduotys. „užduoties „pirkti įėjimo bilietą“ modelis“ turinys ir stuktūra. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 psl.
2011 04 27
Algebrinių lygčių programavimas laboratorinis
Algebrinių lygčių programavimas. Darbo tikslas Susipažinti su paprastų algebrinių lygčių sprendimo programų sudarymu. Darbo užduotis. Sudarykite programą pagal jums paskirtą užduoties variantą, įveskite į stendą nuo 8200 adreso, suderinkite ją. Paskaičiuoti y reikšmę pagal lygtį. Kintamieji saugomi atmintinėje nurodytais ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2014 10 19
Mikroprocesoriaus Intel 8080 komandų sistema ir programavimas
Susipažinti su mikroprocesoriaus intel 8080 (kp580ик80а) komandų sistema. Įgyti programavimo asembleriu įgūdžių. Rezultatai. Užduotys. Sprendimas. Išvados. Sudaryti ir įvykdyti programą, kuri susumuotų du operandus, esančius skirtingose atminties ląstelėse ir rezultatą įrašytų į trečią atminties ląstelę. Operandams ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Duomenų kodavimas – dekodavimas
Duomenų kodavimas – dekodavimas. Parašyti programą, kuri užkoduotų lietuvišką tekstą į užšifruotą lietuvišką tekstą, panaudojant alfabeto simbolių pakeitimą pagal vieną skaitmeninį raktą. Taip pat turi būti programa, kuri tą tekstą iššifruotų. Realizacija. Naudojimosi pavyzdys. Programų tekstai.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 03 03
Išsišakojančių programų sudarymas
Išsišakojančių programų sudarymas. Darbo tikslas Susipažinti išsišakojančių bei ciklinių programų algoritmų ir pačių programų sudarymo principais, nukreipimo komandų taikymu ir veikimu. Darbo užduotis. Sudarykite programą pagal jums nurodyto varianto sąlygą. Masyvo, prasidedančio adresu 8300H, duomenis invertuokite ir ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 10 19
SQL Oracle duomenų bazių laboratorinis
Duomenų bazių 42 užduotis. SQL užklausos su oracle. Viso 41 užduotis su atsakymais. Atlikite užklausą visai informacijai iš SALGRADE lentelės gauti. Atlikite užklausą visai informacijai iš EMP lentelės gauti. Pateikite darbuotojų, gaunančių atlyginimą nuo 1600 iki 3000, sąrašą (pavardę, skyriaus numerį, atlyginimą). ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 psl.
2011 01 05
Bios laboratorinis
Kompiuterio pagrindinės įvesties/išvesties sistemos BIOS tyrimas. Darbo tikslas išnagrinėti BIOS sistemą, jos parametrus bei pateikiamus duomenis. Darbo eiga paleidus kompiuterį, sekame ekrane nurodytas instrukcijas kaip paleisti BIOS sistemą. Po to kai BIOS POST atlieka kompiuterio savitestavimo bandymus galime pradėti darbą BIOS. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 12 13
Elektroninio skenerio veikimo principo nagrinėjimas
Elektroninio skenerio veikimo principo nagrinėjimas. Susipažinti su skenerių veikimo principais, jų konstrukciniais ypatumais bei atliekamomis funkcijomis ir galimybėmis. Išnagrinėti konstrukcijos ir naudojimo ypatumus. Aprašymas. Išvados. Literatūra.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2010 03 03
Kompiuterio magistralių ir sąsajų analizė
Kompiuterio magistralių ir sąsajų analizė. Darbo tikslas Susipažinti su magistralėmis ir sąsajomis ir įgyti jų analizės OS. Control panel programų teikiamomis priemonėmis įgūdžių. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo užduotis. Išnagrinėkite Windows XP OS Control panel >System >Hardware >Device Manager >System devices meniu. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 10 19
Ktu. Kompiuterių elementai. Automato projektavimas
Laboratorinio darbo užduotis. Dvejetainės daugybos mikroprograma. Valdančiojo automato lygtys. Operacinio automato schema. Valdančiojo automato schema. Automato laiko diagrama. Operacinio automato testiniai vektoriai. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 psl.
2012 04 12
Leidinio papildymas grafiniais objektais ir maketavimas
"leidinio papildymas grafiniais objektais ir maketavimas". Automobilių elektronikos sistemos. Brėžinio - eskizo braižymas word programos priemonėmis. Matematinių formulių maketavimas. Kelių transporto priemonių skaičius.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 11 22
Sql savarankiškas darbas
Įvadas. Duomenų bazės projektavimas. Koncepcinis duomenų bazės modelis. E-r db diagrama. Realiacinis db modelis. Duomenų bazės kūrimas. Lentelių kūrimas. Duomenų tipai. Sąryšių sudarymas. Duomenų užpildymas. Užklausų kūrimas. Duomenų atnaujinimas. Duomenų šalinimas. Duomenų išrinkimas. Atrinkimą iš keleto lentelių ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 33 psl.
2012 04 18
Disko parengimas darbui
Laboratorinis DARBAS Kieto disko (HD) parengimas darbui. Darbo tikslas. •. Susipažinti su kompiuterio paleidimu naudojant avarinio paleidimo diską. ;. •. Susipažinti su diskų tvarkymo ir kompiuterio testavimo programomis. Darbo eiga. E ir F diskai daromi išplėstiniame skyriuje iš likusios talpos. Įjungiame kompiuterį ir paleidžiame ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2013 12 13
Algoritmų sudarymas ir analizė LAB 2
Užduotis. Teorinis algoritmų vertinimas. Programos išeities tekstai. Konvejerio. Bitoninis C#. Bitoninis C. Algoritmų veikimo analizė. Bitoninis euklidinis uždavinys. Konvejerio uždavinys. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2015 09 25
Informacijos apdorojimo sistemos. 4 laboratorinis darbas
Darbo tikslas. Šio laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su signalų koreliacija, jos savybėmis, realizacija ir panaudojimu. Darbo metu bus tiriamas koreliacijos skaičiavimas, signalų koreliacija, atsitiktinio signalo autokoreliacija ir koreliacija su sinusinių sumos signalu, koreliacijos panaudojimas ir greitas koreliacijos ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 psl.
2010 12 22
Kompiuteriai ir jų sandara laboratoriniai darbai
Laboratorinis darbas Nr. Susipažinimas su PC klasės kompiuterio sandara. Darbo tikslas Susipažinti su PC klasės kompiuterio sandara. Darbo rezultatai. Laboratorinis darbas Nr. Kompiuterio magistralių ir sąsajų analizė. Valdymo lustų rinkinių lyginamoji analizė.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 20 psl.
2017 06 08
Laboratorinis darbas nr. 1. Šiame labboratoriniame darbe mes sukurėme lenteles bzk, bzsk ir bzsd. Šios lentelės yra susietos per lauką “key”. Laboratorinis darbas nr. 2: šiame laboratoriniame darbe būvo padarytas sąskaitų plano pavyzdys pavadintas “planas”. Šiame pavyzdiniame plane sąskaito, kurios daugiau neskaidomos pažymimos ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2010 03 03
Naudojant matlab paketą sumodeliuoti nurodytų parametrų sinusinių sumos analoginį įvedimo signalą. Sumodeliuoti diskretizavimą, kvantavimą, vertimą atgal į analoginį ir filtravimą žemo dažnio filtru. Apskaičiuoti visų gautų signalų spektrus.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2010 03 03