Informatikos savarankiški darbai

110 dokumentų
Programavimas ir WordPress turinio valdymo sistema
Įvadas. Xampp įdiegimas. WordPress įdiegimas. WordPress. Svetainės įkėlimas į serverį. Įskiepiai. Temos. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2014 01 09
Socialinių tinklų apžvalga ir tendencijos
Įvadas. Socialinių tinklų atsiradimas. Socialinių tinklų istorija. Socialiniai tinklai internete. Populiariausių socialinių tinklų dvidešimtukas (pagal registruotų vartotojų skaičių). Socialinių tinklų analizė. Socialinių tinklų saugumas. Socialinių tinklų problemos ir tendencijos Lietuvoje bei pasaulyje. Išvados. Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2015 03 10
Mobilios technologijos
Mobilių technologijų dalyko. Įvadas. Mobilių technologijų taikymas versle. Mobiliųjų technologijų naujovės. Platesnės galimybės. Mobiliosios technologijos ir verslas. Susisiekimo laisvė. Informacijos saugumas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2013 04 28
Duomenų bazių projektavimas Sandėlio duomenų bazė savarankiškas darbas
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. E-r modelis. Esybių ir jų atributų ataskaita. Ryšių tarp esybių ataskaita. E-R modelio normalizavimas. Reliacinis modelis. Reliacinio modelio ataskaita. DB naudotojai. Fizinio modelio sql kodas su komentarais. Darbas su duomenimis. Išvados ir pasiulymai. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2015 02 05
Krepšinio varžybų duomenų bazė
Dalykinės srities aprašymas. Esybių ryšių diagrama. Erd tenkinanti 3nf. Ėsybių aprašymas. Ryšių aprašymas. Reliacinis modelis. Duomenų bazės vartotojai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2014 04 26
Operacinių sistemų microsoft windows raida
Įvadas. Windows X. Windows X. Windows X. Windows NT. Windows. Windows NT. Windows. Windows. Windows Millenium. Windows XP. Windows Vista. Windows. Kas toliau? Naudota Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2014 03 18
Tinklalapių kūrimo būdai ir priemonės
Įvadas. Tinklalapių kūrimo būdai. Tinklalapių kūrimo priemonės. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 01 10
Duomenų bazės savarankškas darbas
Gėlių tiekėjo duomenų bazė. Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. Projektinė dalis. Fizinis modelis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 psl.
2015 03 23
Įmonių invormacinių srautų analizė
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Charakteristika. Įvadas. Įmonė teikia šventinių tortų gaminimo paslaugas. Veikėjai. Informacijos srautai. Vidiniai informacijos srautai. Informacijos gavėjai. Informacija. Esybių – ryšių diagrama. Nulinio lygio duomenų srautų diagrama. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2014 03 27
Mikroprocesorių 3 praktinis darbas
Ataskaita. Darbo tikslai. Papildyti pavyzdį, kad 7 segmentų indikatoriuje būtų atvaizduojami šešioliktainiai skiaičiai nuo 0 iki F. Skiačius turi degti s. Pkeisti pavyzdį, kad 7 segmentų indikatoriuje skaičiai būtų perjungiami jungiklio. Prijungto prie RA1 išvado. Papildyti pavyzdį, kad būtų galima 7 segmentų indikatoriuose ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 11 11
Darbas su tekstų procesoriumi word
Word. Dokumento formavimas. Puslapio parametrų nustatymas. Antraščių ir poraščių įterpimas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2014 12 02
Kompiuterio ir tinklų montavimas
Įvadas. Terminų žodynas. Analitinė apžvalga. Kompiuterinių tinklų tipai. Reikalavimai kompiuterių tinklui. Kompiuterių tinklų apžvalga. Tinklo analizė. Kompiuterių tinklo aparatinė dalis. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2014 04 03
Ciklo modeliai
Klasikinis „Krioklio“ gyvavimo ciklo modelis. Inkrementinis modelis. RAD modelis. Evoliuciniai modeliai. Spiralinis modelis. Unifikuotas procesas (RUP).
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2016 03 05
Komercinė veikla internete ir jos planavimas
Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės tikslai. Strategijos sukūrimas. Įmonės padėties įvertinimas. Konkurentai. Komercinė veikla. Kliūtys. Tikslinė rinka. Grįžtamasis ryšys. Finansavimas. Artimiausi ir ilgalaikiai tikslai. Verslo planas. Informacijos šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2013 09 25
Mikroprocesorių 4 praktinis darbas
Ataskaita. Darbo eiga. Pirma užduotis. Jungikliu parenkamo matavimo kanalas, programa mikrovaldiliui. Antra užduotis. Matuojama įtampa voltais, programa mikrovaldikliui. Programų algoritmai. Pirmos užduoties algoritmas. Antros užduoties algoritmas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2014 11 11
Video filmų duomenų bazė
Įvadas. Informacijos šaltinių apie duomenų bazes apžvalga. Duomenų bazė. Duomenų bazės savybės. Duomenų bazių evoliucija. Duomenų organizavimo modeliai. Reliacinė duomenų bazė. Video filmų duomenų bazės loginis modelis. Filmų nuomos konseptualus modelis, jo keitimas realiaciniu. Duomenų bazės normalizavimas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2015 05 28
Firmos UML diagrama, sistemos uml modelis
Įvadas. Probleminė sritis. Panaudos atvėjų diagrama (system use case). Uml activity diagramos. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2015 12 07
Informatikos testavimo praktinis darbas
Įvadas. Funkciniai reikalavimai. System use case diagrama. Veiklos diagramos. Nefunkciniai reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 psl.
2015 10 09
Įvedimo ir išvedimo įrenginiai
Įvadas. Įvesties įrenginiai. Klaviatūra. Pelė. Pieštukas. Sensoriniai ekranai (touchscreens). Skaitytuvas. Išvesties įrenginiai. Vaizduoklis. Spausdintuvas. Vertiklis. Grafitinė lenta (digitizer). Braižytuvai. Kompiuterių tinklai. Išvados. Naudota literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2013 06 25
IT Paslauga debesų kompiuterija
Savarankiško darbo užduotis nr. Informacijos šaltinių apžvalga. IT paslauga-Debesų kompiuterija. Debesų kompiuterijos formos. Debesų paslaugų tipai. Saugumas, privalumai ir trūkumai. Paas - arba platforma kaip paslauga. Tiekėjai Lietuvos Respublikoje. Tiekėjai pasaulinėje rinkoje. Išvados. Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2016 01 29
MySQL duomenų bazės konceptualus ir realiacinis modelis
Tikrino Kaunas. Trumpiniai DB - duomenų bazė ER - esybių ryšiai. Konceptualus modelis. DB reliacinė schema Personalo skyriuje kaupiama informacija ". Realcinio modelio taikymas MySQL.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2015 05 24
Bilietų pardavimo sistemos duomenų bazė
Sistemos paskirtis. Projekto kūrimo pagrindas (pagrindimas). Sistemos tikslai (paskirtis). Užsakovai, pirkėjai ir kiti sistema suinteresuoti asmenys. Vartojai. Įpareigojantys apribojimai. Apribojimai reikalavimams. Sistemos kūrimo biudžiatas. Funkciniai reikalavimai. Sistemos ribos. Procesų modelis. Er modelis. Ryšiai ir jų paaiškinimai. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 psl.
2014 01 06
Infrastruktūra, kaip paslauga (debesų kompiuterija)
Įvadas. Debesų kompiuterija. Rizika. Privalumai. Debesų kompiuterijos infrastruktūros paslauga. Debesies pagrindas. Debesies infrastruktūros servisai. Įmonės teikiančios debesų kompiuterijos paslaugas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2016 04 19
Mikroprocesoriai 1 praktinis darbas
Darbo aprašymas. Programos algoritmas. Programos testavimas. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2015 03 09
Informatika MS word užduotis
Puslapio parametrų nustatymas. Klaidų tikrinimas. Šrifto formatavimas. Teksto rėmelių kūrimas. Meninio teksto kūrimas. Objektų piešimas. Struktūrinių schemų kūrimas. Paveikslėlių įterpimas. Formulių kūrimas. Tarpai tarp pastraipų ir eilučių. Tabuliatoriaus naudojimas. Komanda keisti didžiasias raides mažosiomis ir ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2015 02 23
Mikroprocesorių 2 praktinis darbas
Ataskaita. Darbo tikslai. Mikrovaldikliui PIC18F14K22 parašyti programa, kuri skaičiuotų mygtuko paspaudimus, o rezultatas dvejetainiu skaičiumi būtų parodytas šviesos diodų pagalba. Mikrovaldikliui PIC18F14K22 parašyti programa, kuri prijungtus šviesos diodus prie PORTC prievado viena po kito uždegtų, į viena arba kitą pusę ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2014 11 11
AK tyrimas naudojant kompiuterio analizės programas
Įvadas. Mano kompiuteris. Kompiuterio techninė įranga. Kompiuterių vidiniai įrenginiai. Operacinė sistema. Sisteminė plokštė. Procesorius. Standusis diskas. Virtualioji atmintis. Vaizdo plokštė. Maitinimo blokas. Kompiuteriu raida. Operacinės sistemos tvarkyklės. Antivirusinė programa. Taikomoji programinė įranga. Išvados. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2017 11 09
CRM sistemos
Įvadas. Būsimos sistemos įtakojamų asmenų kategorijos. Pirmos naudotojų grupės poreikiai. Naudotojų charakteristikos. Naudotojų IT įgūdžių lygis. Kompiuterizuojamos veiklos ir jų kontekstai. Naudotojo veiklos pasakojimai ir koncepciniai scenarijai. Naudotojų tikslai. Panaudojamumo siekiai. Antros naudotojų grupės poreikiai. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 04 21
Informacinių technologijų praktinis darbas Excel
Antraštinis lapas. Įvadas. Užduoties formulavimas. Darbas su skaičiuoklės lapo sąrašais. Suvestinių lentelių naudojimas. Išvados. Iliustracijų sąrašas. Dalykinė rodyklė.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 03 23
Kompiuterių architektūra praktinis darbas
Kompiuterių architektūra. Garso plokštės, procesorius pentium trumpiklių,dimm įstatymas į pagrindinę plokštę. Kompiuterio surinkimas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2013 05 12