Intelekto rūšys


Pedagogikos referatas. Įvadas. Intelekto samprata bei intelekto teorijos apibrėžiančios intelekto rūšis. Intelektas bei tinkamos mokymo(si) metodikos. Intelektas ir karjera. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas – intelekto rūšys.

Darbo tikslas – išanalizavus intelekto rūšis, nustatyti tikslingus mokymo/si metodus.

Darbo uždaviniai:

1.Apibrėžti intelekto sampratą.

2.Pateikti daugialypio intelekto bei mokymosi metodų atsiradimo įvairovės sąsajas.

3.Nustatyti tikslingus mokymo/si metodus pagal dominuojančią intelekto rūšį.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, loginės išvados.

Intelekto rūšys. (2014 m. Kovo 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/intelekto-rusys.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 19 d. 10:57