Interpretacijos

248 dokumentai
Gamta lietuvių literatūroje
Lietuvių literatūroje gamta tampa svarbiu veikėju, padedančiu žmogui geriau suvokti save. Iliustruokite šį teiginį remdamiesi konkrečiais kūriniais. Darbas naudotas Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje 2010metais. Įvetintas 10/10 balų.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 12 18
Kūrėjo lemtis lietuvių literatūroje
Kūrėjo lemtis lietuvių literatūroje. ( Putinas, Škėma ).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2013 04 29
Salomėja Nėris Namo interpretacija
Salomėja nėris „Namo“ interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 06 08
Jonas Biliūnas Vagis interpretacija
Jono biliūno novelės „vagis“ analizė ir interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 11 20
Kaip žmogus tampa asmenybe
Kaip žmogus tampa asmenybe? (j. Biliūnas, mykolaitis-putinas, a. Škėma).
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2013 04 28
Balys Sruoga Dievų miškas
Štuthofas – viena iš daugelio hitlerinių koncentracijos stovyklų , įkurta. Atsiminimų knygose,straipsniuose štuthofas apibūdinamas kaip “eilinė”, “provincinė” stovykla, nes turėjo mažiau kalinių ,buvo ato- kiai nuo berlyno ir aukščiausių ss pareigūnų. Tačiau nuo kitų stovyklų skyrėsi tik savo dydžiu ir kai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 20 psl.
2010 12 01
J Apučio novelės Erčia kur gaivus vanduo ištraukos interpretacija
Juozas aputis – iškiliausias, sovietinio laikotarpio moderniosios novelės ir apysakos autorius. Kurio kūryba neatsiejama nuo kaimo žmonių gyvenimo. Idealas – jautrumas ir eilė. Šioje ištraukoje, kaip ir visoje novelėje, jaučiamos meilė šeimai, taip pat išsiskirimo nuojauta, noras palikti namus, išvažiuoti, gimtų namų svarba.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 06 19
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas
Justinas Marcinkevičius – vienas ryškiausių XX a. lietuvių literatūros veikėjų. Jo kūryba ir veikla apima gan platų arealą. Jis yra poetas, dramaturgas, vertėjas. Pagrindinė jo kūrybos tema - Lietuva, jos istorija ir dabartis, gamta, kultūra, žmogus, tėvynė. Tai žmogus, nepabūgęs rašyti savo kūrinius, remdamasis ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 01 16
Ar rezignacija, nuolankumas yra lietuviui būdingi bruožai?
Ar rezignacija, nuolankumas yra lietuvio bruožai?
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2013 09 29
Salomėja Nėris. Eilėraščio ,,Prie didelio kelio”
Salomėjos Nėries eilėraščio ,,Prie didelio kelio” analizė ir interpretacija. S. Nėris – XXa. Pirmosios pusės lyrikė. Ankstyvuosiuose rinkiniuose yra neoromantinei literatūrai būdingų bruožų. Vėlesnėje poezijoje kalbama apie būties trapumą, dramatiškai pasakojama apie žmogų karo metais; nelieka jaunystės naivumo, ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2010 03 03
Egzistencinė ironija J. Savickio apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“
Egzistencinė ironija J. Savickio apsakyme „Jono Graužos nuotykiai“.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2015 01 21
Knygos padeda pažinti pasaulį ir save
Knygos padeda pažinti pasaulį ir save.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2013 11 17
Kas svarbu žmogui?
Jono Biliūno ir J.Tumo – Vaižganto analizė tema: Kas svarbu žmogui?. Aspektai:meilė, atsakomybė, šeima.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2013 01 02
Balta drobulė interpretacija
Antano škėmos romano „balta drobulė“ ištraukos interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 03 28
A Mickevičius Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“
Gražinos paveikslas A. Mickevičiaus poemoje „Gražina“. A. Mickevičius – garsus poetas gimęs 1798 m. Zaosėje, rašęs lenkų kalba, tačiau jo gyvenimas yra glaudžiai susijęs su Lietuva. Jis - dviejų kultūrų, Lenkijos ir Lietuvos, atstovas, romantizmo epochos menininkas.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Balys Sruoga Dievų miškas interpretacija
Balys Sruoga Dievų miškas interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2012 04 24
Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – Lietuvos istorijos liudytoja
Jono Biliūno „Liūdna pasaka“ – Lietuvos istorijos liudytoja.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2015 02 28
Verslo mitas interpretacija
Verslo mitas. Kodėl daugelis smulkiojo verslo įmonių žlunga ir kaip spręsti šią problemą.
Verslo interpretacijos, Interpretacija, 3 psl.
2014 05 28
Žmogaus ryšys su likimu
Žmogaus ryšys su likimu.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2014 09 29
Antanas Škėma romano ,,Balta drobulė” ištraukos analizė ir interpretacija
Antano Škėmos romano ,,Balta drobulė” ištraukos analizė ir interpretacija. Antanas Škėma- vienas iškiliausių dvidešimtojo amžiaus lietuvių literatūros modernistų išeivių, pasirinkęs gana savitą kūrybos kelią. Jis griežtai neigė egzodo literatūros konservatyvų uždarumą, stengėsi meninį žodį paremti vakarų ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2010 03 03
Salomėja Nėris Tolimas sapnas interpretacija
Teksto interpretacija. Salomėja Nėris. Eilėraščio Tolimas sapnas analizė ir interpretacija.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2013 10 23
Vincas Mykolaitis Putinas Žemei Interpretacija
Vincas mykolaitis putinas – xx amžiaus lietuvių poetas ir prozininkas. Žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu „altorių šešėly“. Gamta putino simbolistinėje lyrikoje savita – ji nėra vientisas įprastas peizažas, gamta čia daug sudėtingiau suprantama, susiliejusi su lyriniu „aš“ visais pojūčiais. Visi šie ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2011 04 13
„Sename dvare“ – katalikiškos pasaulėjautos kūrinys
„Sename dvare“ – katalikiškos pasaulėjautos kūrinys.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2014 05 18
Altorių šešėly interpretacija
Xxa. pradžios rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino romanas „Altorių šešėly“ – psichologinis intelektualinis realistinės prozos kūrinys, kartu turintis ir lyrizmo. Tai ne tik pasakojimas apie Liudo Vasario gyvenimo dilemą – nesuderinamumą tarp poeto ir kunigo pašaukimų, bet ir žmogaus psichologinių problemų, pastangų suvokti ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 04 20
Žmogaus likimo tema literatūroje
Žmogaus likimo tema literatūroje.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2014 01 28
Jaunimo gyvenimo tragedija J.Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”
Jaunimo gyvenimo tragedija J. Grušo dramoje “Meilė, džiazas ir velnias”. Drama ir jos pavadinimas. Jaunimas. Jaunų žmonių paveikslai dramoje. Kas vienija visus keturis jaunuolius. Sudėtingi veikėjų charakteriai. Beatričė – šviesus spindulys tamsiame pasaulyje. Bendros visiems jauniems veikėjams problemos.
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2010 03 03
Kristijonas Donelaitis Metai. Žiemos rūpesčiai interpretacija
Duotoji ištrauka – iš poemos dalies „Žiemos rūpesčiai“. Pirmasis posmas pradedamas Selmo kreipimusi į Dievą ( „O tu miels Dieve, tu dangiškas geradėji! “) tačiau tekste kalbama daugiskaita, Selmas kreipiasi visos bendruomenės vardu („ mes dar dūmot negalėjom,/ mes prasidėsim“), taip norima parodyti, kad bendruomenė yra ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2011 03 08
Salomėja Nėris. Eilėraščio “Tėvynei” interpretacija
S. Nėries eilėraščio “Tėvynei” interpretacija. Salomėja Nėris — viena iš ryškiausių neoromantizmo atstovų. Poetė sukūrė ne tik herojiškų baladžių, dainų, bet ir meilės, išsiskyrimo elegijų, kurios iki ašarų jaudina ilgesio skausmu, tylia svajone greičiau pamatyti paliktą tėvynę ir artimus žmones. Viena iš tokių ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 1 psl.
2010 03 03
Platono Valstybė septintosios knygos interpretacija
Apie Platono Valstybės septintą knygą. Išsamus nagrinėjimas - interpretacija.
Filosofijos interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2012 06 03
Gėtė “Faustas”
Gėtė “faustas”. Faustas jaučiasi kvailys nors ir daug knygų persksitė, įgijo daktaro, magistro laipsnius. Jis laiko save kirmele, kuri ropoje žeme. Faustas su mefistafeliu dalyvauja valburgijos nakty, kur susiduria su keistais dalykais. Faustas sužino, kad margarita kalėjime. Jis labai jaudinasi, kad ji visų atstumta, ilgai ...
Lietuvių interpretacijos, Interpretacija, 2 psl.
2010 03 03