Invalidumas


Pedagogikos kursinis darbas. Įvadas. Tyrimo metodika. Anketos klausimyno pagrindimas. Vaikų, turinžčiųfizinę negalią problemos? Fizinės negalės samprata. Negalės formos. Fizinių sutrikimų ypatumai. Šiame darbe atskleisti negalės sampratą, stengtis kuo išsamiau pabrėžti ir pateikti negalios sampratą. Žmonės, kurių fizinės, protinės, psichinės savybės nukrypsta nuo visuomenėje priimtų normų ir vertybių, įgauna specifinį socialinį statusą. Visuomenės akyse jie tampa „kitokie“.


Ši mano aketa bus skirta įvairaus amžiaus Marijampolės gyventojams ir šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus su fizine negalia.Anketą sudarytų 22 klausimai, kuriais norėta išsiaiškinti respodentų požiūrį į tai, su kokiomis problemomis susiduria šeimos, patekusios į vaikų negalės sitauciją ir su kokiomis problemomis susiduria vaikas turėdanmas fizinę negalią.Anketoje būtų galima pateikti 10 atvirų klausimų ir uždarų klausimų 12, 4 klausimuose būtų leidžiama pasirinkti po 2-3 atsakymo variantus, keturiuose klausimuose būtų atsakymo variantus sugrupuoti pagal tų klausimų svarbumą.

Invalidumas. (2011 m. Birželio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/invalidumas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 18:50