Investicijų valdymo savarankiškas darbas


Investiciju valdyo savaankiskas darbas. Investiciju valdymo savaraniskas darbas. Investiju valdymo savarankisas darbas. Investiciju savarankiskas.

Ekonomikos savarankiškas darbas. Įvadas. Makroekonominė analizė. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Darbo rinka. Privataus vartojimo sektorius. Sektoriaus analizė. Įmonės investicinė analizė. Ab „Vilkyškių pieninės“ akcijos rinkos kainos dinamika. Kainos ir pelno vienai akcijai santykis. Rizika. Horizontalioji ir vertikalioji įmonės analizė. Santykinė įmonės analizė. Įmonės analizė taikant auksines balanso taisykles. Investicijų portfelio formavimas. Investicijų portfelis. Pagrindinės veiklos pelningumo ir grynojo pelningumo apskaičiavimas. Įmonių mokumo rodiklių apskaičiavimas. Akcinio kapitalo pelningumas (nuosavybės grąža) 2012 metais. Išvados. Literatūra.


Darbo uždaviniai:

1. Atlikti makroekonomine šalies analizę.

2. Atlikti sektoriaus, kuriam priklauso įmonė AB „Vilkiškių pieninė“, analizę.

3. Atlikti AB „Vilkiškių pieninės“ 3 metų laikotarpio finansinės būklės analizę.

4. Apžvelgti AB „Vilkiškių pieninės“ akcijos rinkos kainos dinamiką, akcijos kainą, rizikas.

5. Apibendrinti AB „Vilkiškių pieninės“ atliktas analizes.

Investicijų valdymo savarankiškas darbas. (2014 m. Lapkričio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/investiciju-valdymo-savarankiskas-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 19:05