Inžinerija (3)

626 rašto darbai
Tarpinės geležinkelio stoties projektavimo kursinis darbas
Įvadas. Aprašymo dalis. Tarpinės stoties veiklos technologijos pagrindai. Keleiviniai įrenginiai ir jų paskirtis. Krovininiai įrenginiai ir jų paskirtis. Skaičiavimo dalis. Atstumų tarp gretimų kelių ašių nustatymas. Atstumų iki artimiausių pastatų ir įrenginių nustatymas. Iešmų parametrų nustatymas. Šviesoforų įrengimo ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 02 01
Vandens šildymo saulės kolektoriais sistemos
Įvadas. Saulės energija Lietuvoje. Saulės šiluminės energijos naudojimas Lietuvoje. Saulės energijos potencialas Lietuvoje. Saulės kolektorių sistemos. Plokščiasis saulės kolektorius. Vakuuminis saulės kolektorius. Tūrinis saulės kolektorius. Saulės kolektorių sistemos karštam vandeniui ruošti. Saulės kolektorių sistemoje ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 17 psl.
2014 11 20
Vienfazio transformatoriaus bandymas (3)
Vienfazio transformatoriaus bandymas. Darbo užduotis. Susipažinti su transformatoriaus sandara ir jo nominaliaisiais duomenimis. Atlikti tuščiosios veikos ir trumpojo jungimo bandymus, prijungus prie antrinės apvijos aktyviąją ir talpinę apkrovas. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai. Išvados. Literatūra.
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2014 10 14
Biokuro katilų įdiegimas daugiabučiuose mažinant šildymo išlaidas
Įvadas. Tyrimo metodologija. Tyrimo metodai. Biokuro katilų apžvalga mokslinėje literatūroje. Biokuro katilų samprata. Biokuro rūšys. Biokuro katilų technologijos. Biokuro katilų nauda ir įtaka šildymo išlaidomis. Pasirengimas tyrimui ir tyrimo organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.
Inžinerijos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2014 03 29
Briaunotojų TT skerspjūvio perdangos plokščių montavimo technologine kortele
Perdangų montavimo technologinė kortelė. Stropo parinkimas. Saičiuojame reikiamą krano kablio pakelimo aukštį. Skaičiuojame reikiamą krano strėlės siekį. Skaičiuojame reikiamą krano kelimo galią. Perskaičiuoju šio krano strėlės siekį. Krano pastatymo vieta priimama iš atliktų kėlimo krano parinkimo skaičiavimų. Darbai ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2015 05 19
KE-jetronic
Įpurškimo sistemų klasifikavimas. KE-jetronic. Degalų tiekimas. Difirencinio vožtuvo veikimo schema. Elektrohidraulinis slėgio reguliatorius. Elektrohidraulinio slėgio reguliatoriaus schema. Elektrohidraulinio slėgio reguliatoriaus veikimo schema. Šalto variklio paleidimas. Papildomo oro tiekimo vožtuvo veikimo schema. Šalto variklio ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 14 psl.
2014 12 15
Vėdinimo sistemos projektavimas kursinis darbas
Įvadas. Pataplų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Projektiniai patalpų ir lauko parametrai, trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas. Projektinių (pirmo ir antrojo) aukštų vėdinimo oro poreikio skaičiuotė. Pirmas aukštas. Antras aukštas. Oro tiekimo sistemos ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2016 04 03
Inžinerinė hidrologija ir hidraulika
Normaliojo gylio kanale skaičiavimas (prieš pralaidą). Kelio sankasos keteros pločio nustatymas ir pralaidos parametrų skaičiavimas. Kelio sankasos keteros pločio Bkel parinkimas. Kritinio gylio hk ir pralaidos vamzdžio skersmens dp skaičiavimas. Kritinio nuolydžio ik ir vandens pralaidos nuolydžio ip skaičiavimas. Pralaidos ilgio lp ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 05 07
Išmanusis namas
Išmanaus namo projektas. Veiklos sąnaudos ir pajamos. Finansavimo šaltinių poreikio nustatymas. Rizika. Išmanaus namo projekto įgyvendinimo rinkos aplinkos analizė. Įmonės veiklos apibūdinimas. Literatūra.
Inžinerijos projektai, Projektas, 9 psl.
2015 03 17
Metalinės konstrukcijos skaičiavimas
Įvadas. Sijyno komponavimas ir skaičiuojamojo varianto parinkimas. Sijyno komponavimas. Pakloto sijų projektavimas. Lenkimo momentų ir skersinių jėgų skaičiavimas. Pakloto sijų parinkimas ir tikrinimas. Sijyno variantų palyginimas. Pakloto sijos projektavimas. Optimalaus sijos aukščio skaičiavimas. Minimalaus sijos aukščio ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 12 15
Padangų raida referatas techninių sprendimų raida
Istorija. Padangos dalys, konstrukcija ir žymėjimas. Padangos dalys. Padangos konstrukcija. Žymėjimas. Aplinkosauga. Keli padangos gyvenimai. Protektoriaus gilinimas. Naujos kartos padangos. Qtires. Beorės padangos.
Inžinerijos referatai, Referatas, 9 psl.
2015 02 28
Skysčių mechanika ir termodinamika 1 namų darbas
Skysčių mechanika ir termodinamika 1 namų darbas. Sprendimas Analitinis būdas išsireiškiame iš formulės. Slėgis į pasvirusią sienelę. Sienelės plotas. Slėgio jėga. Sienelės inercijos momentas centrinės ašies atžvilgiu. Sienelės sunkio centro atstumas nuo skysčio paviršiaus. Grafinis būdas Slėgis taške. Pjezometrinis ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2014 11 26
Susisiekimo sistemos kursinis darbas
Aiškinamasis raštas. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Eismo diagramos. Krovinių ir keleivių vežimų apimčių apskaičiavimas. Transporto priemonių ridos apskaičiavimas. Automobilių eismo kartogramos rajono susisiekimo sistemai sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžų) projektavimas. AMG našumo apskaičiavimas. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 65 psl.
2015 10 18
Aplinkos vertinimo informacinių technologijų kursinis darbas
Įvadas. Aplinkos procesų modeliavimo taikymas. Triukšmo sklaidos matematinio modeliavimo principai. Ilgalaikių lygių apskaičiavimas. Garso sklidimas nuo taškinio triukšmo šaltinio laisvame akustiniame lauke. Dirvožemio taršos modeliavimo programų apžvalga ir palyginimas. Teršalų sklaidos dirvožemyje modeliavimo programos vs2dti ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2015 10 23
Automobilių elektroninės valdymo sistemos Stabilumo kontrolė
Įvadas. Automobilio stabilumo kontrolės stistemos principinė schema, elektroninių komponentų išdėstymas automobilyje, paskirtis. Automobilio stabilumo kontrolės elektroninės valdymo sistemos pagrindinio valdymo bloko ypatumai ( gamintojas, detalės kodas, pagrindiniai duomenys). Automobilio stabilumo kontrolės sistemos įvesties ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 18 psl.
2016 01 16
Dinamikos namų darbai 1 namų darbas (16var) ir 2 namų darbas (13var)
Lagranžo antro laipsnio lygtis. Kinetinė energija. Potencinė energija. Disipacinė energija. Judėjimo lygtys. Iš užrašytų lygčių sudarome vieną apibendrintą matricinės formos antro laipsnio Lagranžo lygtį. Sistemos judėjimo lygtis. Skaičiavimai schemos supaprastinimui. Lagranžo antro laipsnio lygits. Kinetinė energija. ...
Inžinerijos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 02 03
Nuotekų projektavimas
Vandenų apsaugos kursinis projektas. Įvadas. Nuotekų valymo įrenginių apžvalga. Nuotekų debitų ir užterštumų skaičiavimas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų valymo technologijos parinkimas. Technologinių įrenginių skaičiavimai. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2014 05 26
Vandens minkštinimas
Vandens minkštinimas. Vandens minkštinimo metodų klasifikavimas ir taikymo sritys. Katijonitinis vandens minkštinimo metodas. Reagentinis vandens minkštinimas. Reagentinio vandens minkštinimo technologija. Vandens minkštinimo kalkėmis technologinė schema. Technologiniai reagentinio vandens minkštinimo įrenginiai. Sūkurinio rektoriaus ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 05 23
Gamybinės praktikos Vilniaus geležinkelio stotyje ataskaita
Gamybinės praktikos ataskaita. Įvadas. Viršutinė kelio konstrukcija ir sankasos struktūra. Automatinė ir pusiau automatinė kelio blokuotė. Automatinė lokomotyvo signalizacija. Pervažavų signalizacijos įrenginių veikimo principai. Geležinkelių stočių tipai. Jų darbo specifika. Geležinkelių stoties valdymo sistema. Stoties ...
Inžinerijos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 psl.
2016 04 06
Įtaiso dangtelio skylių gręžimui projektavimas
Įtaiso dangtelio 138/030032 4skylių ø 4,5 H14 gręžimui projektavimas. Įvadas. Detalės darbo brėžinio analizė. Staklių modelio, pjovimo įrankio ir pagalbinio įrankio parinkimas. Gręžimo staklių modelio parinkimas. Pjovimo įrankio parinkimas. Pagalbinio įrankio parinkimas. Bazavimo schemos parinkimas, operacinio eskizo braižymas ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2014 12 04
Surenkamos gelžbetoninės perdangos kiaurymėtosios plokštės ir gelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos projektavimas
Gelžbetoninės kiaurymėtosios perdangų plokštės projektavimas. Pastato charakteristika. Plokštės medžiagos, pleišėtumo reikalavimai ir gamyba. Plokštės naudojimo situacijos saugaus ribinio būvio skaičiavimas. Apkrovos ir poveikiai. Plokštės skaičiuotinė schema ir poveikių efektai (įrąžos). Plokštės geometriniai skerspjūvio ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 41 psl.
2015 03 26
Autonominė saulės elektrinė
Tikslas ir uždaviniai. Saulės elektrinės parinkimas. Elektros poreikių skaičiavimas. Elektros poreikio tam tikru paros metu nustatymas. Baterijų parinkimas. Fotoelementų kiekio ir jungimo būdo nustatymas. Inverterio parinkimas. Pagalbinio generatoriaus parinkimas ir jo charakteristika. Saulės elektrinės principinė schema. Šildymo ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2015 05 24
Bendraašių linijų tyrimas laboratorinis darbas
Laboratorinis darbas. Bendraašių linijų tyrimas Atliko. Darbo tikslas. Darbo eiga Atviras bangolaidis. Su suderinta apkrova. Dangteliu užtrumpintu galu. Elektrinio , magnetinio , paviršinių srovių vaizdai. Atviro bangolaidžio elektrinis laukas. Bangolaidžio su suderinta apkrova elektrinis laukas. Ghz 5Ghz. Ghz 9Ghz. Bangolaidžio su ...
Inžinerijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2015 04 07
Geležinkeliai referatas
Įvadas. Pagrindinės mokomajame darbe vartojamos sąvokos. Geležinkeliai 1858–1918 m. Geležinkeliai po 1940 m. Urbanistiniai geležinkelio stočių kompleksų ypatumai. Geležinkelio infrastruktūros praeitis ir dabartis. Geležinkelio tiltų tiesimo istorija. Keleivinių vagonų parkas. Lietuvos geležinkelio plėtros kryptys ir jų ...
Inžinerijos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 04 23
Išmetimo sistema
Įvadas. Pagrindinės išmetimo sistemos dalys. Lanksti mova. Katelizatorius. Duslintuvo konstrukcija. Duslintuvo galinis bakelis. Įšvados. Literatūros sarašas.
Inžinerijos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2014 05 14
Modifikuoto produkto įvedimo į rinką projektas nauja sulčių pakuotė
Įvadas. Modifikuoto produkto – nauja sulčių pakuotė - įvedimo į rinką projektas. Modifikuoto produkto apibūdinimas. BCG matricos analizė. PEST analizė. Uab „Elmenhorster“ konkurencinės aplinkos analizė pagal M. Modifikuoto produkto misija ir tikslai. Marketingo koncepcijos pasirinkimas. Modifikuoto produkto savybių analizė. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2014 10 25
Šildymo sistema individualiam namui
Aiškinamasis raštas. Pastato patalpų mikroklimato projektiniai parametrai. Atitvarų konstrukcijų šilumos perdavimo koeficientai. Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas. Stogo šilumos perdavimo koeficientas. Lango šilumos perdavimo koeficientas. Išorinių durų šilumos perdavimo koeficientas. Išorinės lauko sienos svoris. ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2016 04 01
Šiluminis variklio skaičiavimas
Šiluminis variklio skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suspaudimo procesas. Degimo procesas. Deginių kiekio ir molekulinio pokyčio koeficientų nustatymas. Savitųjų šilumų nustatymas. Išsiplėtimo procesas. Variklio indikatorių ir efektyvių rodiklių nustatymas. Variklio cilindrų skaičiaus , stūmoklio eigos ir cilindro skersmens ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2015 05 17
Statikos klausimynas ktu konspektas
Statikos objektas ir sąvokos. Jėga. Statikos aksiomos. Trijų jėgų teorema. Ryšiai ir jų reakcijos. Ryšių aksioma. Geometrinis jėgų sudėties būdas. Susikertančių jėgų atstojamoji. Jėgų skaidymas. Jėgos momentas centro arba taško atžvilgiu. Varinjono teorema apie atstojamosios momentą taško atžvilgiu. Susikertančių jėgos ...
Inžinerijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2016 01 05
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Vandens išteklių naudojimas ir apsauga. Žemes vandens naudojimas. Gėlo vandens pasiskirstymas. ( tūkstančiai km3). Lietuvos vandens išteklių vartojimas. Racionalus vandens išteklių panaudojimo priemones galima skirti į ekologines, technines ir estetines. Vandens vartojimo reguliavimas. Požeminio vandens vartojimas. Požeminį vandenį ...
Inžinerijos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2014 06 02