Įrodymų leistinumas.


Teisės savarankiškas darbas. Įvadas. Įrodymu leistinumas. Užduoties sprendimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Leistinumo požymiai, palyginus su kitomis įrodymų savybėmis, labiausiai formalizuoti baudžiamojo proceso kodekse. Formalizuodamas šias taisykles, įstatymų leidėjas jas išreiškia tiek pozityvia forma tiek ir draudimų keliu, bet dažniausiai imasi negatyvaus leistinumo taisyklių reguliavimo būdo.

Darbo objektas – įrodymų leistinumo sąvoka ir turinys.

Darbo tikslas – išanalizuoti įrodymų leistinumo sąvoką ir turinį, tinkamai išspręsti pateikta užduotį .

Darbo uždaviniai:

1.Išanalizuoti įrodymų leistinumą;

2.Pateikti užduoties sprendimą;

Darbe naudojamas metodas – literatūros šaltinių analizė

Įrodymų leistinumas.. (2013 m. Birželio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/irodymu-leistinumas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 21 d. 10:23