Įstatymo kūrimas


Teisės savarankiškas darbas. Kauno kolegijos vadybos ir ekonomikos fakulteto teisės katedra teisės studijų programa įstatymo kūrimas. Lietuvos respublikos privalomo šaunamųjų ginklų įsigijimo įstatymas. Pirmasis  skirsnis. Bendrosios nuostatos. 1  straipsnis.   Įstatymo paskirtis. 2  straipsnis.   Pagrindinės Įstatymo sąvokos. Parakiniai  šaulių ginklai . Pistoletas kulkosvaidis . Antrasis  skirsnis ginklų ir šaudmenų įsigijimas ir turėjimas 3  straipsnis. ginklų ir šaudmenų įsigijimas. Straipsnis. Ginklų skaičius. 5  straipsnis. Ginklų pasirinkimas. 6  straipsnis. Kompensacijos. 7  straipsnis. Ginklų įsigijimo apribojimai. Trečiasis  skirsnis ginklų tikrinimo komisija 8  straipsnis. komisija. 9  straipsnis. Skyrimas. 10  straipsnis. Funkcijos. Ketvirtasis  skirsnis baudos. 11  straipsnis. Piniginės baudos. 12  straipsnis. Nelegali prekyba. 13  straipsnis. Mirties bausmė.


Šio Įstatymo tikslas – suteikti galimybę LR piliečiams apsiginti kilus pavojui į gyvybę, saugant asmeninį turtą, namus ir esant ekstremaliai padėčiai regione ar valstybėje.

1) Ginklus ir šaudmenis gali įsigyti tik LR piliečiai, esantys nemažiau ,kaip 18 metų amžiaus, išklausę saugaus elgesio su ginklais paskaitų kursą (30 akademinių valandų), nuolat dalyvaujantys atitinkamo pobūdžio pratybose ir nuolat gyvenantys LR teritorijoje.

2) Nepilnamečiai negali įsigyti šaunamojo ginklo, bet gali jį panaudoti esant ekstremaliai padėčiai.

LR pilietis, esantis nejaunesnis, kaip 25 metų amžiaus, surinkęs 10 tūkstančių atitinkamos apskrities LR piliečių parašų, turi teisę kreiptis į seimą, dėl kandidatavimo į atitinkamos apskrities Ginklų tikrinimo komisijos nario vietą.

Ginklų tikrinimo komisija prižiūri ar LR piliečiai laikosi šio įstatymo nurodymų ir skiria baudas.

Įstatymo kūrimas. (2015 m. Lapkričio 24 d.). http://www.mokslobaze.lt/istatymo-kurimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 11:17