Istorijos referatai

634 dokumentai
Lietuvos geležinkeliai
Pasaulinė geležinkelių istorija. Pasaulinės geležinkelių istorijos svarbiausi faktai ir datos. Geležinkeliai dabar. Greičiausios geležinkelio linijos. Lietuvos geležinkelių istorija. Geležinkelis. Geležinkelio stotis. Lokomotyvų ūkis. Vagonų ūkis. Keleivių aptarnavimo ūkis. Kelių ūkis. Automatikos, ryšių ir elektros tiekimo ...
Istorijos referatai, Referatas, 17 psl.
2011 07 10
Senovės graikijos olimpinės žaidynės
Įvadas. Olimpinių žaidynių istorija. Sporto šakos, sudariusios senovės olimpinių žaidynių programa. Kaip buvo apdovanojami ir pagerbiami olimpinių žaidynių nugalėtojai? Olimpiniai simboliai. Olimpinių žaidynių priesaika. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Antrasis pasaulinis karas referatas
Antrasis pasaulinis karas. Tikslas. Įvadas. Antrojo pasaulinio karo priežastys. Karo pradžia lenkijoje. Karo eiga. Sovietų sąjunga, jav ir japonija stoja į karą. Ssrs užsienio politika antrojo pasaulinio karo pradžioje. Sovietų sąjunga okupuoja lietuvą. Lietuva vokiečių okupacijos metais. Antrojo pasaulinio karo padariniai. Antrojo ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 psl.
2013 05 13
Renesanso asmenybės. Renesanso epocha Lietuvoje
Renesanso ir humanizmo sąvokos. Susidomėjimas antikine kultūra. Renesanso plitimas Lietuvoje. Renesanso miestas. Mokslo pažanga. Knygų rinkiniai. Religija ir liaudis. Renesanso miestas. Metraščiai. Renesansas ir humanizmas – reformacijos pirmtakai. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Merkelis Petkevičius. Jokūbas Morkūnas. Danielius ...
Istorijos referatai, Referatas, 15 psl.
2010 03 03
Skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje
Skurdo ir socialinės atskirties problema. Socialinės atskirties samprata ir esmė. Socialinės atskirties elementai ir socialiai atskirtos grupės. Socialinės atskirties kriterijai. Socialinės atskirties struktūra lietuvoje. Socialinės atskirties mažinimo būdai ir galimybės. Užimtumo gebėjimų ugdymas. Darbo jėgos kompetencijos ir ...
Istorijos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 13
Karaliaus Mindaugo valdymas
Viskas nuo pirmojo Mindaugo vardo paminėjimo iki Lietuvos valstybės suvienijimo ir Mindaugo mirties. Darbe aprašomi santykiai su kaimyninėmis valstybėmis, Mindaugo kelias į valdžią. Įvadas. Mindaugo laikų Lietuva: valdovas, krikštas, valstybės organizacija:. Tarptautinė situacija. Mindaugo iškilimas. Ankstyvoji valstybės ...
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2010 12 14
Vasario 16-oji referatas
Vasario 16-oji. Kiekvienais metais mes švenčiame naujosios Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. Šventę – vasario 16-ąją, šventę lietuvių tautos, sukūrusios šiame Europos regione, prie Baltijos jūros, Lietuvos valstybę ir čia brandinančios Europos civilizacijos savąją raišką, praturtinusios ją savo įvairovę ir kultūros ...
Istorijos referatai, Referatas, 4 psl.
2010 03 03
Krėvos sutartis referatas
Įvadas. Krėvos sutartis (vidaus ir užsienio situacija)unija ar sutartis? Kovos dėl valdžios. Ordino grėsmės sumažinimas. Kęstučio ir jogailos konfliktas. Vytauto klasta. Lietuvos derybos dėl krikšto su kaimynėmis. Lenkijos karalystės sosto likimas. Lenkijos perspektyvos dėl lietuvos. Kritiška lietuvos būklė. Lenkų ir lietuvių ...
Istorijos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 06 22
Socialinė parama ir labdaringa veikla viduramžiais
Įvadas. Socialinės paramos atsiradimas. Religinės labdaros pradžia. Socialinė pagalba Rytuose viduramžių laikotarpiu. Socialinės paramos sistemos pertvarka. Senovės Graikų filantropija. Socialinė pagalba vakaruose viduramžiuose. Nuo ankstyvosios iki mokslinės filantropijos. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 10 29
Europos Sajungos istorija
1950 m. gegužės 9 d. buvo žengti pirmieji žingsniai kuriant tai, ką šiandien mes vadiname Europos Sąjunga. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robert Schuman paskelbė pasauliui deklaraciją, kviečiančią Prancūziją, Vokietiją bei kitas Europos šalis sujungti savo anglies ir plieno pramonę, taip padedant „kertinį akmenį“ ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 07 10
Reformacija
Reformacijos Lietuvoje istoriografijoje, peržvelgus ją bendriausiais bruožais tuo požiūriu, kaip suvokiama pati reformacija, išsiskiria kelios pagrindinės istorikų grupės. Lenki jos ir Vokietijos istorikai Lietuvos reformaciją laiko jų kultūrų išspinduliuotu rezultatu. reformacija vertinama kaip svetimų ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Senosios Amerikos civilizacijos
Senosios amerikos civilizacijos. Vidurio amerikos tautos. Toltekai. Olmekai. Teotihuanas. Astekai. Majai. Inkai ir jų protėviai. Religija. “naujosios ungnies“ ritualas. Žmonių aukojimas. Civilizacijų žlugimas. Informacijos šaltiniai. Šiose srityse gyveno įvairiausios gentys ir tautos, garsios puikiais meno dirbiniais, įspūdingais ...
Istorijos referatai, Referatas, 10 psl.
2011 05 16
Pirmasis pasaulinis karas referatas
Karo pradžia. Karo eiga. Karas lietuvoja. Karo tikslaijuru karas. Oro karas. Karo padariniai. Karo pabaiga. Literatura.
Istorijos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 06 08
Senovinės šukuosenos
Įvadas. Senovės egiptiečių šukuosenos. Moterų ir vyrų perukų įvairovė ir jų reikšmė. Senovės graikų ir romėnų šukuosenos. Grožio samprata. Šukuosenų atsiradimo prielaidos. Šukuosenų skirtumai ir panašumai. Viduramžių šukuosenos. Barokas ir rokokas – šukuosenų klestėjimo laikotarpis. Skirtingų gyventojų sluoksnių ...
Istorijos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 09 23
Vienuolynai viduramžiais
Įvadas. Vienuoliškojo gyvenimo pradžia. Vienuoliai. Vienuolių ordinai. Dominikonai. Pranciškonai. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 08 31
Antanas Smetona referatas
Referatas apie Antaną Smetoną. Lietuvos tarpukario prezidentas Antanas Smetona. Jaunystė. Leidybinė veikla. Politika. Atėjimas į valdžią perversmo ir apgaulės būdu. Autoritarinio rėžimo stiprinimas. Valdymas ir esminės klaidos. Mirtis.
Istorijos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 01 28
Lietuva ir Italija referatas
Truputis istorijos apie lietuvą – italiją. Lietuva ir italija - dvi geografiškai tolimos europos valstybės. Kaip vilnius susijęs su italija. Dabartinė italija. Ryšiai su lietuva.
Istorijos referatai, Referatas, 4 psl.
2012 03 28
Garlaiviai
Šiame referate aš jums papasakosiu apie garlaivius, jų atsiradimo istoriją, žymiausius garlaivius apibūdinsiu patį garo variklį. Šio išradimo autorių galima laikyti pati Džeimsą Vatą.
Istorijos referatai, Referatas, 4 psl.
2014 03 05
Lietuvos prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio ir Kazio Gryniaus valdymo ypatumai
Lietuvos respublikos prezidentų antano smetonos. Aleksandro stulginskio ir kazio gryniaus valdymo ypatumai. Antanas smetona. Aleksandras stulginskis. Kazys grinius. Tautinių mažumų: žydų, lenkų, rusų ir vokiečių padėtis tarpukario lietuvoje.
Istorijos referatai, Referatas, 2 psl.
2013 05 06
Jonas Žemaitis Vytautas referatas
Jonas Žemaitis Vytautas. Įvadas. Dėstomoji dalis. Jonas Žemaitis Vytautas. Biografija. Žemaičio kaip žmogaus asmenybė. Didžiausi generolo laimėjimai. Atsiminimai apie ketvirtąjį lietuvos prezidentą. Literatūra. Išvados.
Istorijos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 24
Mikalojus Radvila Juodasis
Mikalojus VI Radvila Juodasis. Jo pastangos buvo sėkmingos. Barbora buvo pripažinta karaliene ir karūnuota. Nors rūpindamasis Barboros reikalais Mikalojus juodasis vadovavosi asmeniniais bei giminės interesais, jo veiksmai atitiko karščiausius karaliaus troškimus, dėl to Žygimantas Augustas iki pat gyvenimo pabaigos buvo jam dėkingas. ...
Istorijos referatai, Referatas, 9 psl.
2010 03 03
Senieji lietuvių papročiai laidotuvių apeigose
Įvadas. Mirtis ir laidotuvės. Senieji lietuvių laidojimo papročiai. Mirusiųjų deginimas priešistorinėje lietuvoje. Dingusio žmogaus laidojimas. Pakaruoklio laidotuvės. Vėlės ir vėlinės. Paminklai. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Istorijos referatai, Referatas, 15 psl.
2012 05 14
Tarybų sovietų sąjunga SSRS griūtis
Įvadas. Truputis istorijos. Ssrs susikūrimas. Stalino valdymas. Sovietų sąjunga šaltojo karo metu. Žlugimo prognozės. Michailo gorbačiovo atėjimas į valdžią. Michailo gorbačiovo veiksmai. Ssrs griuvimo priežastys. Pasipriešinimai ssrs viduje. Išvados.
Istorijos referatai, Referatas, 11 psl.
2012 11 15
Ispanų ir anglų renesanso teatras
Įvadas. Anglijos ir ispanijos renesanso teatro pastatas ir kūrėjai. Teatro pastatas. Dramaturgai, jų reišmė ir žinomiausi aktoriai. Autoriai anglijoje bei jų nuopelnai ar įvestos naujovės. -. Autoriai ispanijoje bei jų nuopelnai ar įvestos naujovės. Ryškiausi aktoriai anglijoje ir ispanijoje. -. Anglijos ir ispanijos pjesių ...
Istorijos referatai, Referatas, 9 psl.
2013 05 13
Viduramžiai referatas
Viduramžiai Viduramžiai lot. medius aevus –. Viduramžių sąvokos raida ir problematika. Sąvokos raida. Viduramžių chronologinės ribos ir skirstymas Chronologinės ribos. Ankstyvieji viduramžiai. Brandieji Viduramžiai Klestėjimo laikas. Permainos krikščionybėje. Kryžiaus žygiai. Albigiečiai ir Bažnyčios kova su erezijomis. ...
Istorijos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 11 03
Viduramžių miestai
Keturioliktas amžius. Feodalinė visuomenė. Gyvensena. Tamsumas ir prietarai. Žemdirbystė ir badas. Viduramžių miestas. Miestiečiai. Miestai ir prekyba. Viduramžių gatvė. Literatūra. Europos viduramžių literatūros raida. Architektūra. Šventadienio procesija. Misterijos ir mirakliai. Miestas ir karas. Samdiniai. Mirtis ir atgimimas. ...
Istorijos referatai, Referatas, 19 psl.
2011 03 06
Aušra Pirmas Lietuvos laikraštis
Įvadas. “aušra” – pirmasis lietuviškas leidinys. Jonas basanavičius. Kultūra. Literatūra. Švietimas. Išvados. “Aušra” (“Auszra”), pirmasis mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis lietuviškas žurnalas lotynišku šriftu. Ėjo 1883 - 1886 metais Ragainėje ir Tilžėje, nelegaliai platinamas Lietuvoje. Buvo ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2011 07 10
Nobelio premija
Nobelio premijos reikšmė. Apdovanojimo tvarka. Kuriozai. Kiti nobelio premijų laureatai. Metų laureatai. Įdomūs faktai apie nobelio premijas. Alfredo nobelio biografija. Literatūros sąrašas. Nobelio premijos statusas apibrėžiamas ne tiek ženklia pinigų suma, kiek jos prestižiškumu. Nobelio premijos laureatai gauna didelę valstybės ...
Istorijos referatai, Referatas, 16 psl.
2011 07 10
1922m Lietuvos konstitucija
Lietuvos valstybės konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto dalykai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir ...
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Didžioji Prancūzijos revoliucija
Įžanga. Didžioji prancūzų revoliucija. Revoliucijos priežastys. Trečiasis luomas sukyla. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija. Konstitucinė monarcija. Respublikos paskelbimas. Jokobinų diktatūra. Teroras. Termidoro perversmas. Išvados. Literatūra.
Istorijos referatai, Referatas, 7 psl.
2012 10 20