Jono Biliūno kūrinių aprašymai


Lietuvių konspektas. Jonas Biliūnas Ji ir jis Liūdnoje pasakoje “. Skriauda ir kaltė.


Taip išsidėsto J. Biliūno žmonių laimės formos, išsidėsto pa¬gal jų svarbumą: pirmiausia ypatinga, maloni šviesa namuose, neapsakomas ramumas širdyse, paskui - sutrupa nelaisvės pan¬čiai, išnyksta neapykanta, skriaudos, neteisybės. Žmonės pasijun¬ta lygūs ir laimingi, gerbia artimą ir jo teises. Laimė prasideda nuo namų, nuo malonios šviesos, nuo žmogaus širdies ramumo. Tada einama prie k i t o, prie artimo, jo teisių gerbimo. Šitaip rašytojo suprantamą laimę atnešusieji yra išganytojai (giluminė nuoroda į Išganytoją, Atpirkėją): „Visa dabar žmonės suprato ir su pagarba nulenkė savo galvas žemyn: tat buvo jų išganytojų kūnai, kurie, patys numirdami, jiems atnešė laimę...“ Auka ne visada ir negreit įvertinama. „Laimės žiburys“ yra J. Biliūno humanistinės pasaulėžiūros alegorinė išraiška.

Jono Biliūno kūrinių aprašymai. (2014 m. Spalio 21 d.). http://www.mokslobaze.lt/jono-biliuno-kuriniu-aprasymai.html Peržiūrėta 2017 m. Vasario 22 d. 03:53