Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių sistemos analizė Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos Jungtinėse Amerikos Valstijose


Viešojo administravimo kursinis darbas.

Įvadas. Teorinė dalis. Valstybės vaidmuo rinkos ekonomikoje. Fiskalinė politika. Valstbės pajamos ir išlaidos. Darbo apmokėjimas. Valstybės biudžeto formavimas. Darbo rinkos politika. Socialinės apsaugos samprata. Praktinė dalis. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijių geografiniai ir demografiniai rodikliai. Jungtinių Amerikos Valstijių vaidmuo rinkos ekonomikoje. Jungtinių Amerikos Valstijių fiskalinė politika. Jungtinių Amerikos Valstijių pajamos ir išlaidos. Darbo apmokėjimas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jungtinių Amerikos Valstijių biudžeto formavimas. Jungtinių Amerikos Valstijių darbo rinkos politika. Jungtinių Amerikos Valstijių socialinė apsauga. Išvados. Literatūros šaltiniai.


Šio kursinio darbo užduotis – išsiaiškinti kaip veikia Jungtinių Amerikos Valstijių (JAV) mokesčių sistema, susipažinti su viešojio sektoriaus problemomis. Analizuodamas Junktinių Amerikos Valstijių mokeščių sistemos įpatumus, noriu juos palyginti su Lietuvos mokeščių sistema. Taip pat, įdomu sužinoti kaip viešasis sektorius dalyvauja valstybės ekonomikoje.

Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) yra seniausia pasaulyje egzistuojanti federacija ir jos politinis vaidmuo pasaulio ekonomikoje yra labai didžiulis. Todėl įdomu susipažinti su pasaulyje pirmaujančios šalies ekonomika, kokie vyrauja mokesčių ypatumai, kokios yra spragos ir viešojio sektoriaus veikla.

Darbo uždaviniai

Teorinė dalis :

Valstybės vaidmuo rinkos ekonomikoje

Fiskalinė politika

Valstybės pajamos ir išlaidos

Darbo apmokėjimas

Valstybės biudžeto formavimas

Darbo rinkos politika

Socialinė apsauga

Palyginti JAV ir Lietuvos valstybių ekonominius ir socialinius rodiklius

Naudojami įvairūs literatūros šaltiniai, jų analizės. Taip pat, palyginamosios analizės, grafinio vaizdavimo analizės. Naudojami oficialūs ir neoficialūs valstybių statistiniai duomenys.

Naudoti literatūros šaltiniai : naudota statistinės, mokslinės literatūros medžiaga, informacija buvo rinkta iš interneto svetainių.

Ekonomika neapsieina be valstybės reguliavimo. Valstybėje vyraujantys įstatymai reguliuoja šalies paslaugų, prekių, bei darbo rinkas, užimtumo politiką ir kt. Rinkdama mokesčius sukaupia biužetą, kuris yra paskirstomas vienai ar kitai sričiai plėtoti. A.Smito žodžiais ekonomiką kontroliuoja ir koordinuoja “nematomoji ranka”. Ją galima suprasti kaip vyriausybę, kuri įstatymais reguliuoja rinką ir paskirsto turimo biuždzeto lėšas. Praktiškai vlastybėje gyvenančių žmonių gerovė, priklauso nuo valstybės vygdomos fiskalinės ir monetarinės politikos.

Pagrindinės trys valstybės bendrosios funkcijos :

Strateginė valstybės funkcija – užtikrinti efektyviai funkcionuojančią rinkos ekonomiką.

Apsauginė valstybės funkcija – gina ekonominius interesus, riboja nedarbą, prižiūri valstybės skolą ir kt.

Socialinė valstybės funkcija – sudaryti sąlygas plėtotis socialinei partnerystei plėtotis tam tikrose srityse. Pvz : mokslas, kultūra, švietimas ir kt.

Taipogi, valstybė gali dalyvauti rinkos ekonomikoje keliais būdais :

Tiesioginis dalyvavimas – valstybė dalyvauja kaip „gamintojas“ ar vartotojas.

Reguliuojamasis dalyvavimas – įstatymai, taikoma politika ir kt.

Apibendrinus, galima teigti, kad valstybės tikslas – sukurti tokią be priekaištų veikiančią ekonomiką, kurios dėka visi galėtų įgyvendinti turimas idėjas, kurios padėtų klestėti esančiai rinkai.

Fiskalinė politika yra skirstoma į :

Pirmiausia pajamos į valstybės biudžetą patenka iš šalyje sumokamų mokesčių. Pvz : pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, gyventojių pajamų mokestis, akcizai ir kt.). Kai kurių valtybių biudžeta iš dalies sudaro tarptautinės paramos ar skirtos lėšos.

Didelę įtaką valstybės biudžeto pajamoms turi keturi mokesčiai :

PVM - šalies teritorijoje mokamas nustatytas procentinis mokestis, uz šalies teritorijoje tiekiamas prekes arba teikiamas paslaugas.

GPM – šį mokestį moka pajamų gaunantis fizinis asmuo.

Pelno mokesčiai – renkamas nuo juridinių asmenų gaunamo pelno.

Akcizai – pridėtinės vertes mokestis, kuriuo apmokestinamos prekės, tai yra vienkartinis mokestis už pagamintos ar parduotos prekės vienetą.

Taigi valstybės išlaidos tai yra pinigai, kuriais valstybė siekia pagerinti valstybinių institucijių veiklą pagerinti gyvenimo kokybę. Kitaip tariant, išlaidos atsiranda tada, kai valstybė skirsto valstybės biudžetą. O tai yra strategiškai svarbu, siekaiant išvystyti stipriąsias valstybės puses.

Pačios biudžeto išlaidos klasifikuojamos į :

Darbo užmokestis – tai realus atlyginimas darbuotojui už jo atliktą darbą. Atlyginimą darbuotokui gali mokėti privati įmonė arba valstybė. Jeigu, žmogus dirba valstybei, jis atlyginimą gauna iš valstybės biudžeto. Pvz : policininkai, gaisrtininkai, muitinės darbuotojai ir kt. Darbo užmokestis anot V. Navicką ir K. Paulauską atlieka kelias funkcijas : reprodukcinę ir skatinamąja.

Darbo apmokėjimas turi keletą funkcijų :

Valstybės biudžetas – strategiškai sudarytas planas, pagal kurį skirstomos valstybės lėšos, kad valstybė galėtų atlikti savo funkcijas. Valstybės biudžetą tvirtina tam paskirta institucija. Kitaip tariant yra vygdoma fiskalinė politika. Pats biudžetas rengiamas atsižvelgiant į valstybės turimas programas ir strateginius tikslus.

 • Viešasis administravimas Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Povilas
 • 33 puslapiai (4199 žodžiai)
 • Universitetas
 • Viešojo administravimo kursiniai darbai
 • Microsoft Word 145 KB
 • Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių sistemos analizė Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos Jungtinėse Amerikos Valstijose
  10 - 2 balsai (-ų)
Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių sistemos analizė Pagrindinės viešojo sektoriaus problemos Jungtinėse Amerikos Valstijose. (2016 m. Balandžio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/jungtiniu-amerikos-valstiju-mokesciu-sistemos-analize-pagrindines-viesojo-sektoriaus-problemos-jungtinese-amerikos-valstijose.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 00:48