Juvelyrika referatas


Technologijų referatas. Tautodailė. Juvelyrika. Metalo dirbiniai. Gintaro dirbiniai. Juvelyrikos kūrėjai.


Lietuvių XX a. dailės istorijoje žymi vieta tenka tautodailei. Betarpiškai įsiterpdama į meninį procesą, ji vis stipriau buvo suvokiama kaip svarbi nacionalinės kultūros dalis. Todėl nušviečiant lietuvių estetiniės minties plėtotę bei nagrinėjant nacionalinius profesionaliosios dailės savitumus, būtina plačiau charakterizuoti ir liaudies meną.

Metalo plastikos dirbiniams puošti buvo vartojami žemdirbių gentims būdingi geometriniai ornamentai, kurių daugelis turėjo magišką prasmę, taip pat akutės, taškučiai, kryžiukai, trikampiai, simbolizavę saulę ar mėnulį.

Žymesnieji gintaro meistrai, juvelyrai: V. Butvilas, J. Griciūnaitė, P. Norbutas, I. Pakutinskienė. Gintaro kūriniai buvo eksponuojami 1967 m. pasaulinėje parodoje Monrealyje (Kanada), atskirų tautodailininkų kūriniai – įvairiose užsienio šalyse.

Juvelyrika referatas. (2015 m. Kovo 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/juvelyrika-referatas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 23 d. 09:45