Ką reiškia būti žmogumi ir ieškoti savo unikalaus gyvenimo kelio, kodėl tai yra neišvengiama?


Psichologijos kursinis darbas.

Įvadas. Žmogus. Požiūris į žmogų ir jo gyvenimą antropologijos teorijomis. Žmogaus neaiškumas sau pačiam ir unikalaus kelio paieškos. Gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmės suvokimas. Išvados. Literatūra.


Ką reiškia būti žmogumi ir ieškoti unikalaus savo kelio, ar tai yra neišvengiama? Į šį klausimą bandė atsakyti daugelis žymių filosofų, kiekvienas pateikdamas savo hipotezes, kiekvienas žvelgdamas iš savito pasaulėvaizdžio pusės. Tačiau daugiausiai žmogaus būties klausimą gvildeno filosofinė antropologija.

Darbo tikslas – paanalizuoti filosofinės problemos apie žmogaus būtį, unikalaus gyvenimo kelio ieškojimą ir pastarosios problemos neišvengiamumą.

Anot Gehleno žmogus “ yra būtybė, brandinanti savyje uždavinį ir todėl nenorinti suvokti savo buvimo prasmės, nors tai jai visuomet rūpėjo; teberūpi ir dabar (...(gamta žmogui yra nurodžiusi ypatingą jo padėtį, kitais žodžiais, ji žmogui yra įdiegusi dar nesamą, dar neišbandytą vystymosi kryptį, ji tarsi siekia sukurti kažkokį naują organizavimosi principą. Labai elementaru, kad žmogus, grynai būdamas – čia, nujaučia savo uždavinį, kad jo buvimas – čia yra ir jo užduotis, bet kartu ir laimėjimas. Jam pasiekti panaudojamos visos žmogaus jėgos. Žmogus tebėra “neužbaigtas”, vadinasi, savo duomenimis bei dovanomis disponuoja tam, kad egzistuotų; būtinumas gyventi jį verčia traktuoti save kitaip, negu tai daro kiti gyvi padarai; pasakyčiau, jis ne gyvena, o tvarko savo gyvenimą. Jis tai daro ne dėl įdomumo ar kad pasidžiaugtų vėliau jį apmąstydamas, o dėl būtinumo: jeigu gamta išstatė jį sudužimo ir klaidų pavojams, glūdintiems šitame neužbaigtume, šioje būtinybėje užbaigti save, kad būtų galima remtis savimi, turėjo būti rimtas pagrindas. Jeigu biologiškai įvardyti kai kuriuos šios analizės aspektus, tai gal ši nuostata skambėtų taip: kiekvieną būtybę racionalu klausti, kaip ji iš tiesų egzistuoja” (A. Gehlenas, 1974).

Odo Marquard’as 1963 m. Į Gehleno teoriją pažvelgė kritiškai: (...( Vis patrauklesnė, todėl ir radikalesnė darosi ir atrodo ta “žmogaus teorija”, kuri, solidarizuodamasi su Herderio ir Schelerio pozicija, atmeta tezę apie žmogaus dvasingumą daugiausia žmogaus natūrfilosofijos linkme. Visus jo laimėjimus – dvasinius taip pat! – ji suvokia kaip žmogaus išsilaisvinimą iš prigimtinės padėties trūkumų, o kultūrą modifikuoja taip, kad kuo ilgiau būtų išvengta galutinio žmogaus žlugimo (O. Marquard’as, 1973).

Galop Habermasas praplečia savo kritikos diapazoną, ją taiko visai filosofinei antropologijai. Pirmiausia jis atmeta tokią žmogaus sampratą, pagal kurią egzistencija yra pirmesnė už esmę. Anot Ž. P. Sartre’o “žmogaus būtis neatskiriama nuo prasmės, kurią jis sau skiria arba kuriai jis objektyviai turėtų save skirti, nors subjektyviai gali ir prašauna pro šalį. Žmogaus “prigimtis” nėra paprasta “duotybė”, kaip daiktų ar kad ir gyvų būtybių prigimtis. Ją priimame kaip tame žodyje telpančios dvejopos prasmės determinantę: ji mielai atspindi objektyvųjį pasaulį dėl to, kad nėra žmogaus pasirenkama; tačiau jai reikia ir subjektų, jų susidrausminimo ir įžvalgos, kad taptų tikroviška. Tai, kas žmoguje sukuria žmogų, žmogiškumas – irgi turi tokį pat dvigubą pobūdį: žmogui suteikta galimybė būti duotybe ir uždaviniu” (Ž. P. Sartras, 1974).5

Aptarėme žmogaus sampratą remdamiesi tam tikrais filosofų teiginiais arba teorijomis. Tačiau vertėtų pažvelgti į dar vieną labai svarbų aspektą. O kaip gi žmogus suvokia pats save?

Gyvenimo prasmė – kertinis filosofijos klausimas. Savaip jį sprendžia ne tik atskiros filosofinės mokyklos, bet ir kiekvienas mąstantis žmogus.

 • Psichologija Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Sigita
 • 15 puslapių (4158 žodžiai)
 • Universitetas
 • Psichologijos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 29 KB
 • Ką reiškia būti žmogumi ir ieškoti savo unikalaus gyvenimo kelio, kodėl tai yra neišvengiama?
  10 - 1 balsai (-ų)
Ką reiškia būti žmogumi ir ieškoti savo unikalaus gyvenimo kelio, kodėl tai yra neišvengiama?. (2016 m. Lapkričio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/ka-reiskia-buti-zmogumi-ir-ieskoti-savo-unikalaus-gyvenimo-kelio-kodel-tai-yra-neisvengiama.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 24 d. 23:53