Kainos prognozavimas


Matematikos kursinis darbas. Įvadas. Duomenys. Aprašomoji statistika. Aprašomosios statistikos apibendrinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelis. Daugialypės tiesinės regresijos apibendrinimas. Prognozė ir prognozės pasikliautinasis intervalas. Prognozės ir prognozės pasikliautinojo intervalo apibendrinimas. Išvada. Literatūra.


Taigi, pasitelkiant daugialypės regresijos modelį, išsiaiškinome kainos (Y) priklausomybę nuo skirtinngų kintamųjų (X1, X2, X3, X4). Kiekvienos temos pabaigoje pateikti trumpi apibendrinimai apie nagrinėtų temų skaičiavimus bei rezultatus.

Darbo tikslas – pasitelkiant daugialypės regresijos modelį, išsiaiškintinti kainos priklausomybę nuo skirtinngų kintamųjų.

Darbo uždavinys – kainos prognozavimas.

Kainos prognozavimas. (2014 m. Sausio 18 d.). http://www.mokslobaze.lt/kainos-prognozavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 19:45