Potemės 2017

Čia rasite visas PUPP 10 klasės ir VBE 12 klasės 2017 metų kalbejimo potemes. Kalbos kokybiškos, gerai parašytos, yra visos kalbėjimo temos. Darbus galite peržiūrėti - matyti teksto apimtį, išdėstymą, kas leis susidaryti nuomonę apie kalbą. Taip pat pateikiame darbo ištrauką. Šie potemių pavyzdžiai pravers visiems mokiniams ruošiantis kalboms.

Kodėl mūsų potemės?

  • Visos lietuvių kalbos potemės yra kokybiškos, atitinka šių metų reikalavimus.
  • Nemokamas priedas - išplėstinis kalbėjimo planas.
  • Pabaigoje nurodyti visi literatūros šaltiniai kuriais buvo remtasi.
  • Potemės parašytos ir patikrintos lietuvių kalbos profesionalų, todėl kokybę garantuojame.

Pasirinkite klasę, išsirinkite norimą temą, ir galėsite užsisakyti ją į savo el. paštą. Sėkmės ruošiantis įskaitai !

Kalbėjimo potemės 2017 m. 10 klasei pilnas kalbėjimo temų sąrašas

1102 rašto darbai
2014 m. išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų. Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę

2017 m. kalbėjimo potemė 10 klasei apie vardus. Kalba 8 tema potemės pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Šioje temoje paliečiama svarbi tema kiekvienam žmogui - vardai. Žmogaus vardas – tai svarbus ženklas, pati asmenybės esmė. 2014 metų žodynėlyje randame apie 3 tūkstančius ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 8 potemė
2017 01 17
Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti - Literatūra, 2 potemė

Kalbėjimo potemė apie rašytojų kūrybą - kas skatina rašytojus kurit? Kalba 10 klasei 2017 m. Literatūros 2 tema kalbėjimo pavyzdys. Planas, literatūros šaltiniai.

Apsilankę knygyne galime pamatyti tūkstančius lietuvių ir užsienio rašytojų knygų. Pagalvojus net kyla nuostaba, kiek daug žmonių rašo knygas ir užsiima kūryba. Kūryba - ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 2 potemė
2017 01 18
Remdamiesi 2 - 3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje - Literatūra, 6 kalbėjimo potemė

Kalbėjimo potemė kurioje atskleidžiamos kartų problemas remiantis paauglių literatūra. Klasei 2017 m. Literatūros 6 temos pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, literatūra.

Literatūra yra populiari, skaitoma tik tada, kai geba būti aktuali, prisitaikyti prie gyvenamojo meto aktualijų, taip pat ir problemų. Tokia literatūra gali būti tiek dabartinė, ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 6 potemė
2017 01 18
Keliaudami per Lietuvą pastebime, kad kai kurie vietovardžiai kartojasi skirtinguose regionuose. Argumentuotai paaiškinkite, kokia populiariausių vietovardžių ir gatvių pavadinimų kilmė

Kalbėjimo potemė Kalba 7 10 klasei 2017 m. temos kalbėjimas. Priedas - išplėstinis planas, šaltiniai.

Laisvalaikiu dažna lietuvių šeima, mėgsta keliauti - aplankyti giminaičius, pabūti prie jūros, apžiūrėti įdomias Lietuvos vietas. Dažnai susiduriame su vietovardžiais, ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 7 potemė
2017 01 17
„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra

Kalbėjimo potemė apie keliones ir galimybes susipažinti su Lietuva. 10 klasei 2017 m. Kultūra 7 temos kalbėjimo pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Pažinimas – viena iš pamatinių žmogiškų vertybių. Suprantama, kad augdamas ir bręsdamas žmogus susipažįsta su jį supančiu pasauliu. Atskleisdamas įvairias jo paslaptis, ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 7 potemė
2017 01 18
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

Kalbėjimo potemė koks menas reikalingas šių dienų jaunimui? 10 klasei 2017 m. Kultūra 4 tema kalbėjimo pavyzdys. Planas, literatūros šaltiniai.

Prie žmogaus asmenybės formavimosi prisideda daugybė aplinkos veiksnių. Pirmiausia tai santykiai su kitais žmonėmis, tuo pačiu ir su savimi. Tai lemia, kaip žmogus jaučiasi ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 4 potemė
2017 01 18
„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste.

Potemė 10 klasei 2017 m. Kalba 9 kalbėjimo pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūra.

Išsakyta Mikalojaus Daukšos mintis „Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“ verčia giliai pamastyti - kokią reikšmę ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 9 potemė
2017 01 17
„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, trumpinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti – bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, – rašo publicistas Konradas Virgiejus. Argumentuotai išsakykite savo požiūrį į kalbos skurdinimo problemą

Kalbėjimo potemė 10 klasei 2017 m. Tema: Kalba 5 temos potemė apie kalbos skurdinimo problemą. Yra išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Vienas iš pagrindinių valstybės požymių – kalba. Lietuvių kalba turi valstybinį kalbos statusą. Esame maža tauta, tačiau, galime pasidžiaugti, kad lietuvių kalba yra ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 5 potemė
2017 01 17
Pasidomėkite ir papasakokite, kaip jūsų artimiausioje aplinkoje įprasmintas žymių žmonių ir jų nuveiktų darbų atminimas - Kultūra, 2 kalbėjimo potemė

Kalbėjimo potemė apie žymius žmonės ir jų darbų atminimą. 10 klasei 2017 m. Kultūra 2 temos kalbėjimo pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, šaltiniai.

Televizijoje, žurnaluose galime pamatyti daug žymių žmonių. Čia nagrinėjami jų gyvenimai, nuotykiai, vieni juos mėgsta, kiti šalinasi. Tačiau galime pamatyti, kad po kelių ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 2 potemė
2017 01 18
Planuojama sukurti dešimt valstybės šimtmečiui skirtų dokumentinių filmų. Pasvarstykite, apie ką ir kodėl turėtų būti šie filmai - Kultūra, 1 kalbėjimo potemė

Potemė apie valstybės atkūrimo šimtmetį ir planuojamus sukurti dokumentinius filmus. 10 klasė 2017 m. Kultūra 1 temos pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūra.

Valstybingumo saugojimas yra viena iš pamatinių kiekvieno piliečio pareigų. Gyvenant laisvoje valstybėje atrodo, kad tai, ką šiandien turime, yra savaime suprantama, tačiau ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 1 potemė
2017 01 18
„Kas tautai gali būti brangesnis už jos prigimtą kalbą? Tai kiekvienos tautos stipriausia pilis, jokių priešų neįveikiama, kol turi tikrus apgynėjus“, – teigė rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kas turėtų saugoti ir ginti kalbą

Kalbėjimo potemė apie kalbos išsaugojimą ir gynybą. 10 klases potemė 2017 m. Kalba 1 kalbėjimo pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, literatūra.

Bendra kalba yra vienas iš tautą jungiančių bruožų, be kurio ši vargiai egzistuotų (nors yra ir išimčių, tarkim Šveicarijoje kalbama bene keturiomis kalbomis ir atskiros, ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 1 potemė
2017 01 17
Argumentuodami filmų pavyzdžiais aptarkite, kokių kalbos klaidų dažniausiai pasitaiko verčiant tekstus iš kitų kalbų į lietuvių kalbą

Kalbėjimo tema apie filmų vertimą ir kalbos kultūros klaidas. 10 klasei 2017 m. Kalba 4 kalbėjimo pavyzdys. Pridedamas Išplėstinis planas, yra literatūros šaltiniai.

Visi mėgstame apsilankyti kino teatre ar pažiūrėti gerą filmą namuose su draugais. Labai mažai yra lietuviškų filmų, dauguma yra sukurti Amerikoje, todėl yra verčiami iš ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 4 potemė
2017 01 17
Sinonimai atlieka svarbų vaidmenį kalboje. Jie padeda išvengti nuobodaus tų pačių žodžių kartojimo. Remdamiesi konkrečiais tekstų pavyzdžiais atskleiskite sinonimų vartojimo galimybes.

Kalbėjimo potemė apie sinonimų vartojimą 10 klasei 2017 m. Kalba 2 tema su išplėstiniu planu, literatūros šaltiniais.

Lietuvių kalboje nestinga vaizdingumo, mūsų kalba nuo seno žinoma kaip labai sena ir viena gražiausių bei turtingiausių pasaulio kalbų labai artima sanskritui. Sinonimai - tai ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 2 potemė
2017 01 17
Menas, pasak rašytojo Albero Kamiu, irgi yra maišto forma. Išsakykite savo požiūrį į šį teiginį remdamiesi bent dviejų skirtingų meno sričių (pvz., literatūros, muzikos, kino, teatro, gatvės meno ir pan.) pavyzdžiais

Kalbėjimo potemė apie meną kaip maišto formą 10 klasei 2017 m. Kultūra 10 kalbėjimo pavyzdys. Yra išplėstinis planas, literatūros šaltiniai. 1

Menas, kaip maišto forma - labai įdomi Albero Kamiu mintis. Galime stebėti, kad menas tai yra asmenybės išraiška, o besiformuojanti asmenybė, ypač jauname amžiuje, yra linkusi ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 10 potemė
2017 01 18
Ar populiarioji literatūra gera literatūra? Atsakykite remdamiesi skaitytais kūriniais - Literatūra, 9 potemė

Kalba apie populiariąją literatūrą 10 klasei 2017 metai. Literatūros 9 temos pavyzdys. Priedas - planas ir šaltiniai. Kokybiškai parašyta kalba.

Ši tema apie populiariąją literatūrą kviečia mus pasidairyti į knygynų lentynas ir pasižiūrėti, kokios knygos šiuo metu yra populiarios, kuo žmonės domisi ir ką skaito ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 9 potemė
2017 01 18
Rašytojas Vytautas V. Landsbergis sako, kad „vaikams kažkodėl nebeįdomus Karlsonas ar Mažasis princas“, todėl vaikų rašytojui „reikia bandyti atpažinti televizijos ir kompiuterių sujauktą dabartinių vaikų sąmonę“. Pagrįskite arba paneikite šią nuostatą

Kalbėjimo potemė apie vaikiškus filmukus ir žaidimus 10 klasei 2017 m. Literatūra 5 kalbos pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūra.

Pasaulis, į kurį žvelgiame šiandien - kitoks, praeityje svarbios idėjos, moralinės nuostatos šiuolaikiniame pasaulyje gali būti nevertinamos ar ignoruojamos. Šios Žemės ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 5 potemė
2017 01 18
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais aptarkite, kokie funkciniai stiliai vyrauja socialiniuose tinkluose. Išsakykite savo nuomonę apie jums patrauklias ir nepatrauklias komunikavimo formas.

Kalbėjimo potemė 10 klasei 2017 m. Kalba 10 temos kalbėjimo pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, šaltiniai. 1

Socialiniai tinklai jau seniai tapę neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Sulig jų patikrinimu prabundame ir einame miegoti. Socialiniuose tinkluose peržvelgiame naujienas, bendraujame ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 10 potemė
2017 01 17
„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, atrodo, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis. Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį

Kalbėjimo potemė apie Gutenbergo epocha ir spausdintinius leidinius 10 klasei 2017 m. Kultūra 3 temos pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Pradžioje norėčiau pakalbėti apie Gutenbergo epochą, kas tai ir ką reiškia šis pavadinimas? Johanas Gutenbergas - tai vokiečių metalo dirbinių išradėjas, spaudos preso ir ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 3 potemė
2017 01 18
Japonijos vaikų rašytojas Shigeo Vatanabė rašė: „Jei kiekvienas vaikas turėtų bent po vieną knygą, pasaulyje nesutarimų būtų daug mažiau.“ Išsakykite savo nuomonę, kurios trys knygos geriausiai tiktų šiai minčiai pagrįsti

Kalbėjimas apie knygas vaikams 10 klasei 2017 m. Literatūros 8 kalbos potemės pavyzdys. Nemokamas priedas - išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Niekas neabejoja tuo, kad skaitymas naudingas, daug galintis išmokyti užsiėmimas, kurį svarbu atrasti dar vaikystėje. Devyniolikto amžiaus anglų rašytojas Viljamas Tekerėjus yra ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 8 potemė
2017 01 18
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais pristatykite ir aptarkite jums patikusias 2-3 meno eksponavimo neįprastose erdvėse idėjas - Kultūra, 6 potemė

Kalbėjimo potemė netradicinius meno eksponavimo būdus 10 klasei 2017 m. Kultūra 6 tema. Išplėstinis planas, šaltiniai.

Dabartiniame Lietuvių kalbos žodyne rašoma, kad menas yra kūrybingas realybės perteikimas vaizdais. Autoriai diskutuoja apie meną, jo rūšis ir funkcijas. Menas nuo seno yra ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 6 potemė
2017 01 18
Remdamiesi konkrečiais kūriniais atskleiskite, kurie komiški lietuvių literatūros personažai, jūsų manymu, geriausiai išreiškia žmogaus ydas - Literatūra, 3 potemė

Potemė apie komiškus personažus literatūros kūriniuose, kurie išreiškia žmogaus ydas. 10 klasei 2017 m. Literatūra 3 kalbėjimo pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūra.

Komiški lietuvių literatūros personažai labai gerai parodo būtent lietuvių tautos tam tikrus trūkumus. Visi žinome, kad lietuvis dėl prasto oro ar savo gyvenimo kartais gali ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 3 potemė
2017 01 18
Patyrinėkite gatvės meną savo aplinkoje ir argumentuotai aptarkite, į kokius pozityvius reiškinius jis kviečia atkreipti dėmesį - Kultūra, 8 kalbėjimo potemė

Kalbėjimas apie gatvės meną ir jo perduodamus pozityvius reiškinius 10 klasei 2017 m. Kultūra 8 temos kalba. Priedas - planas ir šaltiniai.

Kas yra gatvės menas? Tai meno rūšis viešosiose miesto erdvėse – parkuose, alėjose, sodeliuose, namų kiemuose. Tai erdvės formuojamos pačių miestiečių. Vieni jų tai daro ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 8 potemė
2017 01 18
Vasario 21 dieną Jungtinės Tautos yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Sukurkite ir pristatykite šiai dienai įprasminti skirtų renginių programą jūsų mokykloje ar mieste, pagrįskite jų aktualumą.

Kalbėjimo potemė apie Tarptautinę gimtos kalbos dieną 10 klasei 2017 m. Kalba 3 temos kalbėjimo pavyzdys. Planas, literatūra.

Pirmiausia papasakosiu apie dieną, minimą temos pavadinime, kurios galimus šventimo/minėjimo būdus šiandien pristatysiu. Tarptautinė gimtosios kalbos diena yra minima nuo 1999 ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 3 potemė
2017 01 17
Remdamiesi grožinių kūrinių pavyzdžiais atskleiskite, kaip jų žodynas susijęs su rašytojų gyvenamuoju laikotarpiu.

Kalbėjimo potemė apie rašytojų žodyną susijusį su gyvenamu laiku. 10 klasei 2017 m. Kalba 6 temos pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūra.

Tikriausiai mūsų pastangos būtų bevaisės, jei bandytume surasti du identiškai rašančius asmenis. Rašysena labai individuali, todėl yra sakoma, kad ji gali atskleisti žmogaus ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 6 potemė
2017 01 17
Lietuvių dramose dažnai vaizduojamos istorinės asmenybės. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite nuomonę, dėl kokių savybių rašytojai galėjo pasirinkti šias asmenybes savo kūrinių herojais

Kalba apie istorines asmenybes 10 klasei 2017 m. Literatūra 7 temos pavyzdys. Priedas - išplėstinis planas, šaltiniai.

Skaitydami lietuvių dramas, dažnai susiduriame su istorinėmis asmenybėmis, dažniausiai valdovais ar kitais svarbiais to meto žmonėmis. Kodėl kūrinių herojais tampa būtent ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 7 potemė
2017 01 18
Rašytoja Eglė Nachajienė teigia, kad „į vaikų knygas vis dažniau persikelia mūsų visuomenės bėdos. Vaikai viliojami temomis, kurios anksčiau būtų vadintos suaugusiųjų.“ Pagrįskite arba paneikite šį požiūrį argumentuodami skaitytais kūriniais

Kalbėjimo potemė apie visuomenės bėdas vaikų knygose. Kalbėjimas 10 klasei 2017 m. Literatūra 1 temos pavyzdys. Išplėstinis planas, šaltiniai.

Dažniausiai vaiko pažintis su knyga prasideda dar kūdikystėje. Skaitymas – lemiamas įvykis vaiko raidos etape. Jau pirmaisiais gyvenimo metais tėvai uoliai stengiasi vaiką ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 1 potemė
2017 01 18
Festivalis „Nepatogus kinas“ kelia apie kasdienę tikrovę susimąstyti verčiančius klausimus. Remdamiesi matytais dokumentiniais filmais išryškinkite aktualiausias juose keliamas problemas ir aptarkite, kodėl jos svarstomos

Kalbėjimo potemė apie festivalį Nepatogus kinas ir dokumentinius filmus. 10 klasei 2017 m. Kultūra 5 temos pavyzdys. Išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Festivalis „Nepatogus kinas“ - tai socialinis projektas, kuriame galime pamatyti netradicinius dokumentinius filmus, pabendrauti su kino kūrėjais, aktoriais. Šis festivalis siekia ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 5 potemė
2017 01 18
Remdamiesi 2–3 skaitytomis biografinėmis knygomis išsakykite savo nuomonę, kada įdomu skaityti kūrinius apie rašytojus - Literatūra, 4 kalbėjimo potemė

Kalbėjimo potemė apie rašytojų biografijas ir kada jas įdomu skaityti? 10 klasei 2017 m. Literatūros 4 temos pavyzdys. Pridedamas išplėstinis planas, literatūros šaltiniai.

Prieš kalbant apie biografines knygas, derėtų apibrėžti pačios „biografijos“ terminą. Biografija – iš graikų kalbos kilusi sąvoka, reiškianti gyvenimo aprašymą. ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 4 potemė
2017 01 18
Remdamiesi matytais spektakliais, išsakykite savo nuomonę, ar reikia socialiai atsakingo teatro, kuris kalbėtų apie tai, kas vyksta aplink mus, ir reaguotų į visuomenės problemas

Kalbėjimo potemė apie socialiai atsakingą teatrą 10 klasei 2017 m. Kultūra 9 temos kalbėjimas. Priedas - išplėstinis planas, literatūros šaltiniai. Kokybiškai parašyta kalba.

Turbūt kiekvienas žmogus yra girdėjęs skambų posakį, kad gyvenimas yra teatras. Iš tiesų šį pasisakymą galima interpretuoti įvairiai. Viena vertus, reikia sutikti, kad ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 9 potemė
2017 01 18
Remdamiesi pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiniam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės ...

Jaunimui svarbus toks menas, kuris jį skatintų suprasti, kad negalima pažeidinėti žmogaus teisių. Žmogaus teisės labai plati sąvoka, tačiau vienas iš jų punktų yra ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 4 potemė
2017 02 13
„Kai kasdieniai žodžiai nebepadeda, talkon ateina poezija. Ir pasako beveik visa, kas svarbiausia“, – rašo latvių poetas Knutas Skujeniekas. Pagrįskite šią mintį remdamiesi jums patinkančios poezijos pavyzdžiais

Kalbėjimo potemė apie poeziją 2017 metų 10 klasei. Literatūra 10 temos kalbos pavyzdys su palnu ir šaltiniais. 1

Kiekviena mūsų gyvenimo detalė yra iš anksto numatyta dar prieš mums ateinant į šį gyvenimą. Visas gyvenimas yra suplanuotas kaip tobulas išsilaisvinimo kelias. Kiekvienas ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 10 potemė
2017 01 18
„Kad ir ką mes vienas kitam sakytume, Gutenbergo epocha eina į pabaigą“, – teigia rašytojas Kornelijus Platelis Argumentuotai pagrįskite arba paneikite šią mintį (2 variantas)

Potemė 10 klasei 2017 m. Kultūra 3 tema. literatūros šaltiniai.

Pradėdamas kalbėti šia tema, norėčiau trumpai papasakoti apie Gutenbergo epochos pradžią.Johanas Gutenbergas – tai vokiečių metalo dirbinių gamintojas. Pasaulyje šis ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 3 potemė
2017 02 06
 „Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti - bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, - rašo publicistas Konradas Virgiejus

„Dauguma kalbos vartotojų stengiasi ją (pa)prastinti, daryti patogesnę ir, deja, kartu primityvinti - bendrauti kuo mažesnėmis sąnaudomis“, - rašo publicistas Konradas ...

Kiekviena tautos kalba tautai yra didelė vertybė, tačiau kalba laikui bėgant po truputį keičiasi. Dauguma kalbos vartotojų yra jauni žmonės, tad jie kalbėti išmoksta iš savo ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 5 potemė
2017 03 07
„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes šiuolaikiškai susipažinti su Lietuva, jos kultūra Kalbėjimas

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, turime keliauti, susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais ...

Bene vienas geriausių, tiksliausių ir šiuolaikiškiausių būdų atrasti nepažintas Lietuvos kultūrines, istorines ir gamtovaizdžio vietas, yra projektas Lietuvon.lt. Esu ypač ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 7 potemė
2017 03 01
„Nėra menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša Argumentuotai išsakykite savo požiūrį, kodėl svarbu išsaugoti gimtąją kalbą pasaulio kalbų kontekste. Viešasis kalbėjimas

„Nėra tokios menkos tautos, tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba“, – prieš 400 metų teigė lietuvių šviesuolis Mikalojus Daukša Argumentuotai išsakykite ...

Kai papučia mados vėjai, jaunimas iškart puola jų vaikytis. Užsienio kalbos taip pat giliai įleidę šaknis ir internete, čia jos labiau paplitę tarp jaunimo. Jaunimas lietuvių ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 9 potemė
2017 02 19
Remdamiesi 2–3 rašytojų interviu aptarkite, kas rašytojus skatina kurti

Remdamiesi – 3 rašytojų interviu aptarkite , kas rašytojus skatina kurti. ...

Kiekvienas menininkas visada turi tam tikrą mūzą, kuri jį įkvepia. Juk visos idėjos sukurti šedevrą ateina iš patyrimo ir sukeltų jausmų. Taip yra ir literatūroje. Rašytojas ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 2 potemė
2017 02 21
2014 m išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę Kalba

2014 m išleistame vardų žodynėlyje pateikiama daugiau kaip 3 tūkstančiai lietuviškų vardų Argumentuotai paaiškinkite senųjų lietuviškų vardų kilmę Kalba ...

XIII-XVa. Lietuvoje žmonės vadinosi vien vardais. Krikšto metu kiekvienas gauna vardą, kuris turi vienokią ar kitokią reikšmę. Dabar, XXIa. vis populiarėja tokie vardai, kurie ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kalba, 5 potemė
2017 02 21
Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės formavimosi.

Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais išsakykite savo nuomonę, koks menas reikalingas šiuolaikiam jaunimui ir kaip jis gali prisidėti prie jauno žmogaus asmenybės ...

Muzika turi daug ir įvairių savybių, kurių negalime paliest ir matyti, tačiau galime išgirsti. Muzika - skambantis menas, kurią suvokiame klausa. Ji gyva tuomet, kai skamba. joje ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 4 potemė
2017 02 21
Remdamiesi 2 - 3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių literatūroje

Remdamiesi 2 - 3 kūriniais aptarkite, kokios kartų problemos atskleidžiamos paauglių ...

Pirmoji knyga apie kuria kalbėsiu yra Melvin'o Burgerss'o Heroinas. „Heroinas“ – tai knyga apie prieš tėvų nustatytas tasykles einančius vaikus, apie pirmają meilę, apie ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Literatūra, 6 potemė
2017 02 27
 „Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais papasakokite apie galimybes susipažinti su Lietuva

„Kad galėtume suvokti, kas yra Lietuva, būtinai turime susipažinti. Ir ne tik su kraštovaizdžiu, bet ir su žmonėmis“, – sako atlikėjas Jurgis Didžiulis. Remdamiesi pavyzdžiais ...

Žmonės visada sieks pažinti supančią aplinką ir kitas tautas. Šiais laikais pasaulis yra globalesnis nei bet kada anksčiau, todėl keliauti tapo gerokai paprasčiau. Lietuvių ...

Kalbėjimo potemės 2017, 10 klasė, Kultūra, 7 potemė
2017 03 07
Nerandate savo kalbos temos? Čia yra visos potemės 10 ir 12 klasės, todėl reikia geriau paieškoti :) Viršuje pasinaudojant filtrais galima pasirinkti klasę ir surušiuoti kalbas pagal numerį ar populiarumą, kad būtų lengviau surasti reikalingą kalbėjimą. Turime 7 metų potemių rašymo patirtį, todėl galime garantuoti Jums kokybę ir patikimumą. Šios kalbos gali būti puikus pavyzdys ar idėjų šaltinis ruošiantis 2017 metų PUPP ar VBE įskaitai.