Kalbos kultūra

338 dokumentai
Kalbos klaidos ir jų taisymas medicinoje
Kalbos kulturos darbas apie kalbos klaidas medicinoje. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2013 05 16
Kalbos kultūros klaidų analizė instrukcijose, interneto svetainėse ir reklamos tekstuose
Įvadas. Netaisyklingių sakinių lentele ir jų įštaisimas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 22 psl.
2012 12 27
Kalbos kultūros namų darbas. Aktualiausios automobilistų leksikos ir sintaksės klaidos
Įvadas. Darbo tikslas. Aktualiausios automobilistų leksikos, sintaksės klaidos. Leksika. Sintaksė. Padalyvių vartojimas. Morfologija. Išvados. Naudota literatūra. Automobilių, mechanikos ir elektros terminų žodynas. Mūsų specialybės klaidos (nevartotini) žodžiai ir jų pakeitimas vartotinais.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2012 05 02
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos kontrolinis darbas
I. Parašyti didžiąsias arba mažąsias raides. II. Terminų kirčiavimas. Pabraukite kirčiuotą skiemenį, pavyzdžiui pildyti dokumentus, transporto sistema. Pabraukite žodžių (šalia kurių nurodyta kirčiuotė) kirčiuotą skiemenį, pavyzdžiui projekto (2) duomenys (3aIII. Ištaisyti leksikos, žodžių darybos, morfologijos, ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2014 11 29
Sakiniai su leksikos klaidomis
Sakiniai su leksikos klaidomis. Sakiniai su žodžių darybos klaidomis. Sakiniai su priesagomis. Sakiniai su priešdėliais. Durinių sakiniai. Sakiniai su sintaksės klaidomis. Su linksnių klaidomis. Su prielinksnių klaidomis. Sakiniai su morfologijos klaidomis. Sunkiai kirčiuojami žodžiai. Terminai kurie sunkiai kirčiuojasi nekirčiuoti. ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 11 06
Kalbos klaidos ir jų taisymas
Kalbos klaidos ir jų taisymas. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2012 12 05
Bendravimo socialiniuose tinkluose kalbos kultūros ypatumai
Įvadas. Kalbos kultūra interneto aplinkoje. Pavyzdžiai. Prastos rašybos priežastys. Išvados ir apibendrinimas. Literatūros sarašas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 psl.
2014 12 08
Viešūjų kalbos klaidų analizė
Išanalizuotos 8 viešos kalbos klaidos. Reklamos, akcijų pasiūlymai, firmų pavadinimai, kitos iškabos, prekių pavadinimai. Viena iš pagrindinių kalbos klaidų priežastis yra kitų kalbų poveikis. Šis poveikis labai pavojingas, nes dėl kitų kalbų poveikio atsiradusios klaidos yra didžiausios. Kitos kalbos ypač veikia leksiką: ...
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2010 09 21
Netaisyklinga jaunimo kalba
Kalba. Netaisyklinga kalba jaunimo tarpe. Įvadas. Kalbos kultūra mūsų gyvenime. Skolinių gausa jaunimo tarpe. Kalbos kultūra- sudėtingas mokslas. Lietuvių kalbos kultūros klaidų priežastys. Interneto kalba.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 8 psl.
2012 06 08
Viešosios kalbos parengimas
Viešosios kalbos parengimo ypatumai. Viešosios kalbos samprata. Kalba skirstoma į. Informacinę. Apeliacinę. Emocinę. Viešosios kalbos skirstymas pagal parengimo ir skaitymo būdą. Skaitomoji kalba. Laisvoji kalba. Improvizuota kalba. Neoficiali vieša kalba. Asmeninis pokalbis. Instruktažas. Seminaras. Susirinkimas. Pokalbis telefonu. ...
Kalbos kultūros skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2013 01 29
Kalbos kultūros klaidos
Turinys. Įvadas. Kalbos klaidos ir jų taisymas. Kalbos klaidų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai. Kalbėdami savo mintis, jausmus, norus reiškiame sakiniais. Sakiniai susideda iš žodžių. Kad mintys būtų aiškios ir suprantamos, kalbant arba rašant reikia vartoti tinkamus žodžius. Taip pat svarbu, kad žodžiai sakinyje būtų ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 14 psl.
2010 03 03
Viešasis kalbėjimas
Terminija ir terminologija. Terminų šaltiniai. Priesagų daryba. Priešdėlių daryba. Galūnių daryba. Dūryba. Vienareikšmiškumas. Tikslumas. Sistemiškumas. Patogumas. Emocinis neutralumas. Taisyklingumas. Specialybės kalbos terminai.
Kalbos kultūros konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 04 01
Kalbos klaidos
Įvadas. Leksika. Nevartotinos svetimybės (barbarizmai). Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vediniai. Priesagų vediniai. Morfologija. Sintaksė. Linksnių vartojimo klaidos. Kalbos kultūros klaidų analizė. Leksikos klaidos. Barbarizmai. Tarptautiniai žodžiai. Semantizmai. Žodžių daryba. ...
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 31 psl.
2012 11 09
Kalbos kultūros klaidos spaudoje analizė
Ivadas. Kokių tipu yra klaidų. Leksikos klaidos. Žodžių daryba. Morfologijos klaidos. Klaidos laikraščiuose. Parduotuvių klaidos. Gamybos klaidos. Klaidos skelbimuose.
Kalbos kultūros analizės, Analizė, 9 psl.
2014 11 26
Klaidų taisymas ir ieškojimas internete
Klaidu taisymas ir ieskojimas internete. Įvadas. Lentelė. -. Priedai. Išvados. Literatūros sąrašas. Šiame savarankiškame darbe mums reikia rasti, ištaisyti ir pagrįsti leksikos, morfologijos ir sintaksės klaidas.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 7 psl.
2013 03 05
Viešosios kalbos analizė ir vertinimas
Teksto autoriaus asmenybė. Kalbos sakymo aplinkybės. Adresatas. Kalbos rūšis. Teksto kompozicija, struktūra. Kalbėjimo etika ir etiketas. Kalbos kultūra. Bendrinės kalbos normų laikymasis. Teksto stilius. Išvados.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2012 06 16
Specialybės kalbos namų darbas VGTU
Specialybės kalbos Namų darbas. Darbo struktūra. Prašymas priimti į darbą. Gyvenimo aprašymas. Asmens duomenys. Darbo patirtis. Specialieji gebėjimai. Kita informacija.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2016 03 13
Jaunimas vis geriau išmano naująsias technologijas. remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. paaiškinkite kokią įtaką kultūrai gali tūrėti ši tendencija?

Jaunimas vis geriau išmano naująsias technologijas. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais. Paaiškinkite kokią įtaką kultūrai gali tūrėti ši ...

Šią dieną jau užtenka turėti išmanųjį telefoną ir jau daug informacijos rasi jame. Dabar vis dažniau galima pamatyti vaiką su planšetiniu kompiuteriu, kurį nešasi į ...

Kalbėjimo potemės 2018, 2 psl.
2013 03 23
Kalbos etiketas: Mandagumo raiška
Įvadas. Kalbos etiketas. Kreipimasis ir prašymas. Dėkojimas. Atsiprašymas. Pasisveikinimas ir atsisveikinimas. Linkėjimai. Užuojautos bei paguodos žodžiai. Mandagumo raiška. Verslo kalbos etiketas. Žodinės kalbos etiketas. Kalbėjimo stilius. Rašytinės kalbos etiketas. Kūno kalba verslo aplinkoje. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 13 psl.
2015 04 05
Kompiuterių leksika ir kalbos kultūra
Kalbos kultūra informacinėse technologijose. Įvadas. Kalbos dalys. Anglų kalbos įtaka. Santrumpos. Išvados.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 11 psl.
2012 06 08
Jaunimo bendravimo internete (socialiniuose tinkluose) kalbos kultūra
Įvadas. Kalbos kultūra interneto aplinkoje. Socialiniai tinklai. Prastos rašybos priežastys. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros referatai, Referatas, 12 psl.
2014 04 06
Buhalterinės apskaitos kalbos kultūros klaidos
Įvadas. Kalbos kultūros klaidos ir jų taisymas. Leksikos klaidos. Neteiktinos svetimybės (Barbarizmai). Nevartotini vertiniai (Vertalai). Žodžių reikšmės klaidos (Semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priesagų vediniai. Priešdėlių vediniai. Dūriniai. Morfologijos klaidos. Gramatinių žodžio formų vartojimo klaidos. Kalbos ...
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2014 03 16
Kalbos kultūros ištaisyti sakiniai
Ištaisykite sakinius. Ištaisykite terminus. Ištaisyti sakiniai. Ištaisyti terminai.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2013 09 24
Neverbalinė komunikacija
Įvadas. Platesnė neverbalinės komunikacijos samprata. Neverbalinio bendravimo elementai. Neverbalinės komunikacijos veiksniai. Neverbalinė komunikacija vadovo darbe. Išvados. Literatūra. Užduotys.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 15 psl.
2012 11 28
Kalbos kultūra klaidų taisymas sakiniuose
Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2014 05 01
Kalbų sakymo būdai ir bendravimas su auditorija
Įvadas. Objektas. Tikslas. Kalbų sakymo būdai. Bendravimas su auditorija. Kalbėjimo pagrindai. Kalba. Savokų analizė. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 12 29
Linksnių vartojimas ir klaidos (vardininkas, kilmininkas, naudininkas)
Linksnių vartojimas ir klaidos (vardininkas, kilmininkas, naudininkas). Įvadas. Vardininko vartojimas. Vardininko klaidos. Kilmininko vartojimas. Kilmininko klaidos. Naudininko vartojimas. Naudininko klaidos. Literatūros sąrašas.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2013 02 05
Kalbos kultūros savarankiškas darbas. Geodezija
Lietuvių kalbos kultūros ir dokumentų valdymo. Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2014 05 02
Kompiuterijos terminų lietuvinimo istorija ir problemos
Įvadas. Svetimos ir savos leksikos santykis kalboje. Klaidingumo lygiai ir jų taikymas kompiuterijos terminams. Klaidingumo lygių pavyzdžiai. Ar kalbininkams turi rūpėti kompiuterinė kalba? Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2016 03 15
Kalbos kultūra ir specialybė kalba
Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Protokolas. Rekomendacija. Motyvacinis laiškas. Išvados. Literatūra.
Kalbos kultūros savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2014 04 05