Kalbos kultūros aprašymai

4 dokumentai
Ar sunku būti paaugliu?
Ar sunku būti paaugliu?
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2014 11 20
Kultūros diena
Medžiagų parinkimas baigiamojo darbo įgyvendinimui. -Baigiamojo darbo produktui pasirinktos darbo priemonės. -Darbuotojų sauga ir sveikata. Technologiniai procesai ir jų rezultatai. Įgyvendinimas, procesas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 29 psl.
2014 06 04
Reikalavimai straipsniams
Straipsnyje iškelta mokslinė problema turi būti analizuojama remiantis moksline literatūra bei naujausiomis mokslinių tyrimų publikacijomis, pateikiant nuorodas į juos tekste ir pačius šių autorių darbus literatūros sąraše. Straipsniai publikuojami anglų kalba. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2017 04 06
Kalbos kultūra Leksika
Kalbos vartotojo žodynas. Savų ir svetimos kilmės žodžių vertė , jų vartojimo sferos parinkimas. Barbarizmai svetimybės. Akcepuoti , akceptavimas. Pritarti , sutikti , pritarimas , sutikimas. Alkoholio tikrintuvas. Biznierius , biznesmenas. Verslininkas , ė. Platinimas , pa skirstymas. Holdingas , holdingo kompanija. Akcinė ...
Kalbos kultūros aprašymai, Aprašymas, 19 psl.
2016 03 13