Keleivių skaičiaus klaipėdos jūrų uoste tyrimas


Statistikos kursinis darbas. Įvadas. Tiriamojo požymio aprašomoji statistika. Atvykusių keleivių skaičiaus aprašomoji statistika. Priklausomybė nuo vidinių bei išorinių rodiklių. Dinamikos laike analizė. Keleivių skaičiaus klaipėdos uoste prognozavimas. Trendų prognozės. Regresiniai modeliai. Išvados. Literatūra. Priedai.


Probleminis klausimas – kaip keisis keleivių skaičius Klaipėdos uoste?

Tyrimo objektas – į Klaipėdos uostą laivais atvykusių ir išvykusių keleivių skaičius

Tyrimo tikslas – išanalizuoti keleivių skaičiaus kitimo tendencijas.

Tyrimo uždaviniai:

•Nustatyti keleivių skaičiaus pokyčius Klaipėdos uoste

•Nustatyti vidinių ir išorinių veiksnių įtaka keleivių skaičiui.

•Sudaryti keleivių skaičiaus prognozę remiantis trendų prognozę ir regresiniais modeliais.

Tyrimo tipas – empirinis, kiekybinis.

Tyrimo metodai – interneto bazių duomenų analizė, statistinės medžiagos suvedimas, statistinės medžiagos analizė, lyginimas, analizės rezultatų vertinimas, apibendrinimas.

Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje pateikiama tiriamojo požymio aprašomoji statistika, antroje – dinamikos laike analizė, trečiojoje – prognozės ateinantiems penkeriems metams.

Keleivių skaičiaus klaipėdos jūrų uoste tyrimas. (2013 m. Gruodžio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/keleiviu-skaiciaus-klaipedos-juru-uoste-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 18 d. 10:08