Knygų palyginimo analizė


Pedagogikos analizė. Knygų paliginimo analizė. Išvados literatūros sąrašas įvadas. Į vaiką orientuotų grupių kūrimas. Tyrimo objektas. Tyrimo metodai. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. Knygos autoriai plačiai kalba apie teorines. Plačiai kalbama apie praktines. „ Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas “. „ Į vaiką orientuotų grupių kūrimas “. Ugdymo (- si ) aplinka. Šeimos vaidmuo. Stebėjimo protokolais. Kitakalbių vaikų ugdymas. Konstruktyvizmas , asmenybės sklaidą skatinantis ugdymas ir progresyvusis ugdymas. Asmenybės sklaidą skatinantis ugdymas. Trys pagrindiniai vertinimo proceso žingsniai. Faktų rinkimas. Nuolatinis vaikų stebėjimas. Aplankalo portfelio kaupimas. Faktų analizė ir vertinimas. Ugdymo si gairių numatymas remiantis stebėjimais ir kita informacija. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo. Į vaiką orientuotų grupių kūrimo. „ Kompiuteriai “. IŠVADOS Atlikus teorinę analizę ir metaanalizę. Prieita tokių išvadų. Literatūros sąrašas.


Šios dvi knygos plėtoja ne tik konstruktyvią sąveiką „suaugusieji ir vaikai", „vaikai ir suaugusieji", bet ir rūpinasi suaugusių žmonių, ypač tėvų ir pedagogų, pedagoginėmis pažiūromis, moko juos toleruoti vaikų ugdymo modelių įvairovę (tiek šeimyniniame, tiek ir instituciniame ugdyme). Šios dvi studijų knygos yra ypač reikšmingos pedagogams bei pradedantiesiems pedagoginio profilio studentams nes siūlo konkrečius vaikų ugdymo pavyzdžius. Siūlomi naujojo mąstymo pavyzdžiai ir pedagoginės veiklos technologijos. Aptariamas ne tik pats ugdymo vyksmas, bet ir sąlygos, vertybės, kurių pagrindu ir yra kuriama į vaiką orientuoto ugdymo sistema. Atkreiptas dėmesys į suaugusiųjų naująjį vaidmenį ugdant vaikus, išryškintos pedagoginio profesionalumo, kompetencijos ribos. Meistriškai suderinti dabartiniai švietimo reikalavimai, susiję su ugdymo rezultatais bei jų vertinimu, ir žinios apie žaidimo reikšmę vaikų raidai.

Tikslas – išsamiau įvertinti dviejų studijų knygų naujumą, išskirti komunikacines, filosofines, pedagogines reikšmes ir atlikti jų analizę.

Tyrimo objektas - dviejų studijų knygų teorinių ir praktinių tekstų reikšmių analizė.

Ikimokyklinio ugdymo knygų analizė

Knyga sudaryta iš trijų dalių: tai ,,Geros pradžios ‘’programos pristatymas, įgyvendinimas ir ugdymo standartai. Kiekviena dalis yra labai plačiai pakomentuota, jose daug teorinių ir praktinių dalykų. Skaitant rekonstruktyvistiniu metodu parengta knygą gali susidaryti įspūdis, jog praktika įgyja prioritetus prieš teoriją ir kad autoriai lyg ir „nuošalyje" palieka teorinius apmąstymus, apibendrinimus. Tačiau tai tik pirminis įspūdis. Kiekvienas praktinis siūlymas, pateiktas šiose knygose, turi tiek teorinį, tiek praktinį pagrindą. Tačiau autoriai teorijos neinterpretuoja ir neaiškina. Tai palieka mokslininkų institucijoms, jų diskusijoms. Skaitytojui siūlo tai, kas ypač aktualu nūdienos vaikų ugdymo praktikoje. Kiekviename skyriuje pateikiami konkretūs ir aiškūs pasiūlymai, kaip kurti į vaiką orientuotas grupes, diegiančias demokratijos principus. Pabrėžiami pagrindiniai didaktikos principai (individualizavimas, diferencijavimas, grįžtamasis ryšis, nuoseklumas, perimamumas ir kt.) planuojant ir kuriant į vaiką orientuotą ugdymo turinį.

Knygose darniai siejasi tyrimais pagrįstas ikimokyklinis ugdymas bei tvirtas pasiryžimas dirbti su šeimomis ir bendruomene, kad būtų individualizuotas kiekvieno vaiko išmokimo būdas. Autoriai skaitytoją tarsi „vedžioja" iš vienos veiklos į kitą ir labai vaizdžiai aprašo aplinką, numato galimą vaikų veiklą, auklėtojo ir vaikų sąveikos būdus, galimus rezultatus. Leidiniuose pateikiama ugdymo kryptis yra moderni, šiuolaikiška, atliepianti laisvėjančio, demokratėjančio pasaulio lūkesčius, kur kuriama besąlygiška pagarba asmeniui, jo unikalumui; tolerancija skirtingai nuomonei, vertinimui, pasaulėžiūrai; pasirinkimo, apsisprendimo, minties laisve ir t.t. Vaiko savarankiškos ir iniciatyvios veiklos idėja, netiesioginis suaugusiojo vadovavimo vaikui stilius, vaiko laisvė rinktis ir apsispręsti yra pedagogų toleruojama kaip priemonė, padedanti siekti vaiko saviraiškos ir sėkmingos socializacijos darželyje, nes šių procesų pagrindą sudaro ugdymo individualizavimas, vaiko patirties plėtra.

Autoriai pabrėžia, kad kiekvienas vaikas yra savita asmenybė, kurią siekiama ugdyti „bendruomenės, kurioje vaikai saugūs ir branginami, kurioje atsižvelgiama į jų fizinius poreikius ir kur jie gerai jaučiasi psichologiškai, kontekste“. Programa siūlo vaikams patiems rinktis veiklą ir patiems ugdytis. Toks požiūris į vaiko pažinimą sudaro Programos pagrindą ir padeda vaikams jaustis kompetentingiems, daryti sprendimus ir ugdytis.

Pabrėžiama, kad visos keturios sritys yra tarpusavyje glaudžiai susijusios ir dažnai iš dalies persipina. Vienos srities raida veikia ir yra veikiama kitų raidos sričių.

Čia programa orientuota į 3 raidos sritis: fizinė raida, socialinė raidą ir pažinimo raida. Ketvirta sritis – kalba, yra bendrai minima per visas tris sritis.

Leidiniuose apie vaiką kalbama kaip apie visavertį, didelių galimybių žmogų ypač vertinant tokį jo vaidmenį, kaip aplinkoje besimokantis vaikas. Abiejuose knygose tiek „Ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas“, tiek „Į vaiką orientuotų grupių kūrimas“ apie vaiko raidos ypatybes pateikiama svarbi, įdomi, plati informacija. Sakyčiau, kad abi knygos naudingos pedagoginiam vaiko raidos ypatybių įvertinimui. Tačiau teigčiau, kad pirmoji knyga tiktų bendram, išsamesniam susipažinimui su vaiko raidos tarpsniams būdingiems ypatybėmis, o antroji tikslesniems, tradiciniams, individualiems vaiko asmens įgūdžiams įvertinimui.

 • Pedagogika Analizės
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Renata
 • 13 puslapių (3695 žodžiai)
 • Universitetas
 • Pedagogikos analizės
 • Microsoft Word 59 KB
 • Knygų palyginimo analizė
  10 - 7 balsai (-ų)
Knygų palyginimo analizė. (2015 m. Birželio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/knygu-palyginimo-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 13:41