Kokybės valdymo projektas


Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltiniai. UAB „s“ charakteristika. Kokybės valdymo sistema. Kokybės sistemos vystymo kryptis. Projekto formavimas. Projekto aprašymas. Komandos nariai, jų vaidmenys, atsakomybės. Projekto partneriai. Projekto sąmata. Rizikos vertinimas. Projekto įvertinimas. Išvados. Literatūra.


Šio darbo tikslas: ištirti UAB „s“ kokybės sistemos analizę ir pateikti jos vystymo projektą įvertintą ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir aplinkosauginiu aspektu. Tikslui pasiekti darbe keliami šie uždaviniai:

Identifikuoti kokybės sistemos egzistuojančias problemas ir vystymo galimybes, dėl kurių UAB „s“ atliekama situacijos analizė;

Aprašyti UAB „s“ charakteristiką bei kokybės valdymo sistemą;

Suformuoti vystymo projektą, pateikti jo tikslus bei uždavinius,

Išanalizuoti parengtą projektą ekonominiu, socialiniu, kultūriniu ir aplinkosauginiu aspektais.

Aprašyti išvadas bei pateikti rekomendacijas.

Kokybės valdymo projektas. (2013 m. Lapkričio 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/kokybes-valdymo-projektas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 19:03