Komercinių bankų finansinė ir ekonometrinė analizė


. Banku finansine baze.

Ekonomikos bakalauro darbas. Santrumpos. Anotacija. Summary. Įvadas. Komercinio banko veikla. Banko finansinės ataskaitos. Banko finansinių ataskaitų struktūra. Banko balanso struktūra. Banko pelno (nuostolio) ataskaitos struktūra. Banko finansinių ataskaitų analizės metodai. Likvidumo rodikliai. Įsiskolinimo rodikliai. Kapitalo ir turto struktūros rodikliai. Pajamų ir pelno rodikliai. Išlaidų struktūros rodikliai. Paskolų portfelis ekonomikos kontekste. Paskolų portfelio fiziniams asmenims lygtis. Paskolų portfelio juridiniams asmenims lygtis. Duomenys. Finansinė duomenų analizė. Kapitalo ir turto struktūros rodikliai. Pajamų ir pelno rodikliai. Išlaidų struktūros rodikliai. Ekonometrinė analizė. Tiesiniai regresiniai modeliai. Paskolų portfelio fiziniams asmenims lygtis. Paskolų portfelio juridiniams asmenims lygtis. Paskolų portfelio lygtis su fiktyviais kintamaisiais. 4. Paskolų portfelio fiziniams asmenims lygtis su fiktyviais kintamaisiais. Paskolų portfelio juridiniams asmenims lygtis su fiktyviais kintamaisiais. Paskolų portfelio fiziniams asmenims panelinis modelis. Prognozė. Išvados. Literatūra ir šaltiniai. Priedas a (komercinio banko balanso ataskaitos pavyzdys). Priedas b (pelno (nuostolio) ataskaitos pavyzdys). Priedas c (ekonometrinės analizės rezultatai).


Baigiamojo bakalauro darbo tikslas buvo sudaryti pačio svarbiausio bankų veiklos objekto – paskolų portfelio fiziniams ir paskolų portfelio juridiniams asmenims – modelius, kuo tiksliau aprašančius tikrus duomenis, ieškant loginio ryšio su makroekonominiais kintamaisiais. Analizės pradžioje iškelta hipotezė: dėl bankų sąryšių su ekonomine aplinka panašumo, modelis turi tikti bet kurio banko paskolų portfelio pokyčių įvertinimui ir prognozei. Kad būtų galima paaiškinti paskolų portfelio pokyčius, buvo atlikta finansinė analizė – apskaičiuoti pasirinktų analizei trijų Norvegijos bankų „SpareBanken SMN“, „SpareBanken Nord Norge“ ir „SpareBanken SR-Bank“ veiklos veiksmingumo, saugumo, patikimumo ir pelningumo rodikliai, bankų finansinė būklė palyginta

tarpusavyje.

Pirmoje darbo dalyje aptariami esminiai principai, būdingi komercinio banko veiklai, pateikiami finansinių ataskaitų analizės metodai, tiriamas paskolų potfelio atskirai fiziniams ir juridiniams asmenims ekonominis priežastingumas. Antroje praktinėje darbo dalyje išanalizuota ir palyginta trijų bankų finansinė būklė remiantis apskaičiuotais banko veiklos analizę supaprastinančiais rodikliais. Ekonometrinės analizės rezultatas – pateikti siūlymai, kaip galima prognozuoti banko ateities paskolų portfelį fiziniams ir juridiniams asmenims.

Komercinių bankų finansinė ir ekonometrinė analizė. (2013 m. Rugsėjo 08 d.). http://www.mokslobaze.lt/komerciniu-banku-finansine-ir-ekonometrine-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 11:57