Komunikacijų kursiniai darbai

36 dokumentai
Kompiuterių tinklo įmonėje modernizavimas
Šiandieninis ryšių tinklas tampa vis sudėtingesniu, nes didėja vartotojų poreikis didesnėms informacijos perdavimo spartoms, atsiranda nauji duomenų perdavimo tinklai su naujomis galimybėmis ir teikiamomis paslaugomis. Ryšium su tuo būtina turėti tvirtą tinklų pagrindą, kurio pagrindinė savybė būtų universalumas bei su juo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2010 10 04
Viešoji kalba ir jos rengimas
Įvadas. Viešosios kalbos specifika. Viešosios kalbos samprata. Viešųjų kalbų rūšys ir stilius. Viešosios kalbos parengimas. Viešosios kalbos parengimo logika. Prieš pradedant kalbą. Viešosios kalbos sakymas. Praktika. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 03 17
Mobilusis telefonas mūsų gyvenimo dalis
Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mobiliųjų telefonų funkcijos. Mobilusis telefonas ar kišeninis kompiuteris? Mobiliojo ryšio operatoriai. Mobilusis telefonas – žmonių įvaizdžio dalis. Mobiliųjų telefonų poveikis sveikatai. Tyrimo analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 03 09
Komunikacijos procesas
Įvadas. Komunikacijos procesas. Komunikacija ieškant darbo. Komunikacijos procesas darbe. Tyrimas. Išvados. Priedas. Anketa. Komunikacija – reikšmingas pasikeitimas informacija, perduodant žinią. Komunikacijos ir bendravimo sąvokos tokios panašios, kad jas galima vartoti kaip sinonimus, nors komunikacijos terminas dažniau vartojamas ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2010 11 22
Viešųjų e paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Įvadas. Internetinės svetainės kokybės vertinimo teoriniai aspektai. Viešųjų paslaugų teikimas per internetinę svetainę. Interneto svetainės kokybė. Interneto svetainės kokybę lemiantys veiksniai. Interneto svetainių kokybės vertinimo metodika. Interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijai. Gamtos ir ekologijos VEP ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 04 15
Kompiuterių tinklų projektavimas
Įvadas. Profesinių kompetencijų, kurias siekiama pademonstruoti šiuo projektu, sąrašas. Dokumenų sudėties žiniaraštis. Privalomųjų dokumentų, kurių pagrindu parengtas projektas sąrašas. Aiškinamasis raštas. Užduotiės analizė. Projekte naudotų pagrindinių informacijos šaltinių apžvalga. Esamos įmonėje sandaros analizė. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 57 psl.
2014 04 02
Optinės linijos projektavimas
Optinės linijos Vlnius-Šalčininkai-Eišiškės projektavimas. Įvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Optinių ryšio technologijų analizė. Optinės linijos trasos infrastruktūros analizė. Projektinė dalis. Projektuojamos optinės linijos kabelio ir informacijos perdavimo sistemos ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2012 06 20
IKT plėtros tyrimas Lietuvos geležinkeliai organizacijos pavyzdžiu
Įvadas. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” teoriniai aspektai. IKT įtaka įmonių veiklai. IKT konkurenciniai pranašumai. IKT plėtros tyrimo AB „ Lietuvos geležinkeliai” tyriminė dalis. AB „Lietuvos geležinkeliai“ charakteristikos tyrimas. Paslaugos (krovinių gabenimo) teikimo procesai. Dokumentų tvarkymo ir ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2014 02 05
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje
Inžinerinių tinklų projektavimas garliavos teritorijoje. Įvadas. Pagrindinių sąvokų, santrumpų sąrašas ir paaiškinimas. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Kursinio darbo užduotis. Objekto tyrimo metodika. Teorinė dalis. Vandentiekis ir nuotekos. Norint įsivesti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Geriamojo vandens higienos ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 47 psl.
2013 04 05
Optinė linija
Optines linijos projektavimas Vilnius Širvintos Ukmergė. Projekto tikslai. Informacijos šaltiniai. Vilnius – Širvintos – Ukmergė trasos analizė. Optinio ryšio technologijos. SDH technologija. WDM technologija. Projektinė dalis. Optinės linijos technologijos pasirinkimas ir pagrindimas. Multipleksavimas. Optinis kabelis. Vidinis ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2013 10 16
AB „Lesto“ išorinės komunikacijos vertinimas
Paveikslų sąrašas. Santrauka. Įvadas. Komunikacijos samprata, jos rūšys ir procesas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos rūšys. Komunikavimo procesas. Organizacijos išorinė komunikacija. Išorinės komunikacijos perdavimo priemonės. Ab „Lesto“ struktūra, valdymas ir veikla.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 02 24
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje
Socialinės medijos vaidmuo verslo organizacijoje: „tele “ įmonės atvejis. Santrauka. Įvadas. Socialinės medijos teorinis kontekstas. Socialinės medijos samprata ir esmė. Socialinės medijos bruožai ir ypatybės. Socialinės medijos vaidmuo „tele “ įmonėje. Empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo metodika. Empirinio tyrimo rezultatai ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2013 05 25
Naujos technologijos internete. Koletyvinio darbo metodai
Įvadas. Kolektyvinio darbo samprata. Kolektyvas ir organizacijos sėkmė. Kolektyvo raidos etapai. Kolektyvų raidos specifika. Kolektyvų tipai. Kolektyvinio darbo organizavimas. Grupiniai sprendimo priėmimo metodai. Cloud kompiuterija. „Google Cloud Connect for Microsoft Office“ kolektyvinio darbo funkcija. Apie „Google Cloud“. ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 05 26
UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos analizė
Įvadas. Komunikacijos esmė. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. UAB “Senukai” vidinės komunikacijos tyrimo rezultatai ir jų analizė. UAB „Senukai“ pristatymas. UAB „Senukai“ vidinės komunikacijos tyrimo rezultatai. Išvados. Literatūra. Priedai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2017 03 08
Donorystės komunikacijos simbolika
Įvadas. Donorystės įvaizdis masinėje komunikacijoje. Donorystę įkūnijančių simbolių vartojimas masinėje komunikacijoje. Donorystė. Donorystės istorija lietuvoje. Donorystės situacija lietuvoje. Donorystė. Diskurso analizė. Kraujo donorystės komunikacijos simbolikos diskurso analizė. Kaulų čiulpų donorystės komunikacijos ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2012 11 21
Fotografija kaip komunikacijos priemonė
Įvadas. Fotografija ir komunikacija. Fotografijos filosofija. Fotografijos technikos ir technologijos raida. Pagrindinės foto komunikacijos kryptys. Foto komunikacijos problemos ir perspektyvos. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2017 01 09
Žinių žemėlapiai
Įvadas. Žinių žemėlapio apibrėžimas. Minčių žemėlapio taisyklės. Kaip padaryti žinių žemėlapį. Kaip skaityti žinių žemėlapį. Kompiuterizuoti žinių žemėlapiai. Minčių žemėlapių bei jų programų taikymas projektų valdymui. Idėjos. Projekto siekiai. Gairės. Klausimai. Informacijos poreikiai. Jungtys į projekto ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 02 02
Komunikaciniai įgūdžiai bei jų svarba
Įvadas. Komunikacijos sąvoka, komunikacijos įgūdžių tipai bei jų svarba. Verslumo apibrėžtis. Komunikavimo įgūdžių bei verslumo sąveika. Išvados. Literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 6 psl.
2013 11 21
Kūno kalba viešajame kalbėjime
Įvadas. Kūno kalba. Kūno kalbos samprata ir kilmė. Kūno kalbos skirstymas. Viešasis kalbėjimas. Viešojo kalbėjimo samprata, rengimas bei strūktūra. Viešųjų kalbų klasifikacija. Kūno kalbos panaudojimas viešajame kalbėjime. Praktiniai aspektai. Išvados. Naudota literatūra.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2015 10 25
Žodinės ir nežodinės komunikacijos barjerai tarp lyčių
Įvadas. Žodinė komunikacija. Vyrų ir moterų žodinė komunikacija. Lyčių žodinės komunikacijos barjerai. Nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinė komunikacija. Lyčių nežodinės komunikacijos barjerai. Komunikacijos barjerų lyčių aspektu tyrimas. Tyrimo metodologija. Bibliografinis aprašas.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 05 15
Maistas vaikams Marmaluzi komunikacinė strategija
Veiklos apibrėžimas. Organizacijos aprašymas. Organizacijos logo. Organizacijos pranašumai ir silpnybės. Organizacijos produktai. Organizacijos pavadinimas. Vieta rinkoje. Kuriamas įvaizdis. Konkurentai. Maistelio kūdikiams gamintojas HIPP. „Marmaluzi“ produktų tikslinė auditorija. Komunikacinis planas. „Marmaluzi“ prekės ženklo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2015 06 09
Individo įvaizdis darbo santykiuose
Įvadas. Įvaizdžio svarba darbo santykiuose. Įvaizdžio kūrimas ir formavimasis. Įvaizdžio įtaka darbo santykiuose. Išvaizda ir kūno kalba darbo santykiuose. Išvaizda ir įvaizdis darbe. Kūno kalba ir įvaizdis. Tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo analizė ir rezultatai. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 11 12
Komunikacijos proceso tobulinimas paslaugų versle
Santrauka. Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Komunikacijos procesas paslaugų versle teoriniai aspektai. Komunikacijos paslaugų versle samprata ir esmė. Komunikacijos strategija ir taktika. Aiškumo svarba pristatant paslaugą. Konfliktinės situacijos suvaldymas. Ryšių marketingas. Integruotų marketingo komunikacijų ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 05 22
Kultivacijos teorija
Turinys. Įvadas. Kultivacijos teorijos esmė ir tikslas. Kultivacijos teorijos tikslas ir temos. Kultivacijos teorijos kritika. Kultivacijos teorijos taikymas. Serialai ir televizijos projektai. Televizijos programos, skatinančios nusikaltimų baimę. Mažesnės apimties tyrimuose taikoma kultivacijos teorija. Išvados. Literatūros ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 psl.
2017 09 19
Stereotipų įtaka tarpkultūrinėje komunikacijoje
Tyrimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Informantų demografiniai duomenys. Stereotipų samprata, bei jų rūšys. Stereotipų susiformavimas.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 55 psl.
2017 04 30
Turizmo maršruto komunikacijos analizė
Įvadas. Kultūros turizmas ir paveldas komunikacijos kontekstuose. Kultūros turizmo samprata. Kultūros turizmo komunikacija. Kultūros turizmo komunikacijos modeliai. Kultūros turizmo vartotojai. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Bibliografinių nuorodų sąrašas.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 03 20
Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai
Įvadas. Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai Lietuvoje. "Saulėtekio" slėnis. "Santaros" slėnis. "Santakos" slėnis. "Nemuno" slėnis. Jūrinis slėnis. Santrauka. Literatūros sąrašas. Individualaus darbo užduoties ataskaitos vizualizuoto pristatymo skaidrės.
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 06 19
Kelionės pirkimas Y kartos segmente
Įvadas. E. vartotojo kelionės žemėlapio sudarymo principai. E. vartotojų segmentavimo svarba. E. vartotojų segmentavimo būdų apžvalga. Konkretaus e. Vartotojo tipo pasirinkimas. Keliones pirkimas internetu Y vartotojo kartos segmente. Pritraukimo etapas. Svarstymo etapas. Pirkimo etapas. Pakartotinio pritraukimo etapas. Teorinio ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 05 18
Komunikacijos strategijos
Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija ir pagrindinės jos sąvokos. Komunikacijos strategijų procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacijos proceso kliūtys versle. Komunikacijos strategijos verlse. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Vadovo komunikacijos su darbuotojais trikdžiai. Sėkmingas organizacijos vadovo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 09 06
Mygtukinis ar išmanusis telefonas
Mobilieji telefonai istorija nuo 1973 metų. Pažintis su išmaniaisiais įrenginiais. Išmanieji įrenginiai – kas tai? Išmaniųjų įrenginių pradžia. Išmanusis telefonas. Planšetinis kompiuteris. Išmanusis ar mygtukinis telefonas. Tyrimo duomenų analizavimas. Binominė duomenų analizė. Duomenų kodavimas. Duomenų tinkamumo ...
Komunikacijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 02 24