Komunizmas skaidrės


Istorijos skaidrės. Kelias į komunizmą. Komunizmas – marksistinėje teorijoje – visuomeninė-ekonominė santvarka, pagrįsta visuomenine gamybos priemonių nuosavybe, turėsianti pakeisti kapitalizmą. 1917m. lapkričio mėn. Manifestacija Maskvoje. Bolševikų perversmai.


V.Lenino šalininkai panaikino visus galiojančius įstatymus ir teismus;

Per šalį nusirito plėšimų, žudynių, prievartos banga, kurią vykdė „Troikos “ ir „ČK“ ;

Vietoj krikščioniško tikėjimo V.Leninas žmonėms pasiūlė mitą apie socializmok kūrimą. Sovietinės sistemos tikslas buvo dvasiškai sužlugdyti žmones, paversti jais klusniais ir nemąstančiais, už pusdykį dirbančiais valstybiniais vergais;

1918m. Sausio dekretu nacionalizuoti bažnyčios turtai ir mokyklose uždrausta dėstyti tikybą;

Pradėta plėšti, niekinti cerkves ir vienuolynus, žudyti dvasininkus

Komunizmas skaidrės. (2013 m. Rugsėjo 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/komunizmas-skaidres.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 24 d. 13:29