Konkurentų analizė


Konkurentu tyrimas. Konkurentu analize lentele. Konkurentu analizes lentele. Eurokos konkurentu analize. Konkurentų įvertinimas. Konkurentu palyginamoji analizė.

Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Konkurencijos samprata. Rinkos struktūra. Marketingo samprata. Verslo koncepcijos. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. Pardavimo orientacija. Marketingo orientacija. Konkurentų tyrimas. Globalūs (bendrieji) konkurencijos santykiai. Lokalūs konkurencijos santykiai. Konkurencijos rinkoje tyrimas. Konkurentų tyrimo etapai. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo objektas – konkurencija.

Darbo tikslas – apžvelgti konkurencijos ypatumus.

Uždaviniai:

1. Apibrėžti konkurencijos sampratą.

2. Aptarti rinkos strukūrą.

3. Aptarti verslo koncepcijas.

4. Susipažinti su konkurentų ir konkurencijos rinkoje tyrimais.

Darbo metodika – palyginamoji analizė, duomenų sisteminimas.

Darbo apimtis: 29 lapai., 13 informacijos šaltinių, 6 paveikslai, 2 lentelės.

Konkurencija skatina verslo pažangą ir yra vertinga visuomenei bei atskiram vartotojui.

Skiriami keturi rinkos struktūrų tipai: grynoji konkurencija, monopolinė konkurencija, ologopolija, monopolija.

Konkurentų analizė. (2013 m. Vasario 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/konkurentu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 20 d. 21:02