Konspektai (181)

6017 dokumentų
Procedūros su negyvosios jūros produktais
Procedūros su negyvosios jūros produktais. Perlinė vonia su Negyvosios jūros druska. Negyvosios jūros  purvo įvyniojimas. Kūno šveitimas su Negyvosios jūros druska. Perlinė vonia su eteriniais aliejais. Gydymas purvu Peloidoterapija. Durpinis Likėnų purvas. Mineralinis purvas iš Negyvosios jūros. Purvu gydoma. Gydomasis poveikis. ...
Sveikatos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 05 06
Procentinių normų ekvivalentiškumas
Procentinių normų ekvivalentiškumas. Kontrakto sąlygų keitimas. Procentinių normų ekvivalentiškumas. Ekvivalentinių normų sistema. Paprastos palūkanų normos ir diskonto normos ekvivalentiškumas. Paprastų ir sudėtinių procentinių normų ekvivalentiškumas. Sudėtingų normų ekvivalentiškumas. Tolydinių ir diskretinių normų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 17 psl.
2014 01 05
Procesai vykstantys gaminant maistą
1Tema Procesai vykstantys gaminant maistą. Požiūris į saugų maistą ir jo gaminimą. Maisto ruošimas. Maitinimo įmonėse technologinį procesą sudaro sekančios operacijos. Technologiniai procesai kulinarijoje skirstomi.
Chemijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2013 11 22
Procesiniai terminai teismo nuobaudos
Procesiniai terminai. Teismo nuobaudos. Procesiniai terminai, jų samprata, rūšys. Procesinis terminas gali būti apibrėžiamas kaip įstatymo ar teismo nustatytas laikotarpis, per kurį teismas, byloje dalyvaujantys arba kiti asmenys privalo arba turi teisę atlikti tam tikrus procesinius veiksmus.Įstatymo nustatyti terminai. Teismo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 05 08
Procesų tobulinimas Žmogiškųjų išteklių vadyboje
Patys svarbiausi temos klausimai. Procesų tobulinimas Žmogiškųjų išteklių vadyboje. Įvadas. Subalansuotų rodiklių sistema. Pagrindiniai subalansuotų rodiklių sistemos principai. Subalansuotų rodiklių sistemos taikymo viešąjame sektoriuje ypatumai. Procesų tobulinimas.
Vadybos konspektai, Konspektas, 18 psl.
2014 11 27
Programavimas konspektas
Programavimas konspektas.
Informatikos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2016 03 23
Programavimo Inžinerijos Egzamino konspektas
Kursas yra skaitomas universitetuose. C omputer science , Informatics. Kūrimo proceso modelis. Profesinė atsakomybė ir etika. Keturi profesinės atsakomybės. Programinės įrangos kūrimo procesas. Testavimas ekstremaliam programavime. Tinklinis darbų grafikas. Reikalavimų analizės problemos. Struktūriniams sistemos modeliams. Modelis ...
Informatikos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2016 10 25
Programinė įranga ir jos klasifikavimas
Programinės įrangos PĮ klasifikavimas. Sisteminė bendroji programinė įranga. Pagrindinės OS charakteristikos ir funkcijos. Windows Operacinių Sistemų grupė. Taikomoji programinė įranga. Pagrindiniai taikomųjų programų paketai. Programinės įrangos platinimas.
Informatikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2015 01 11
Programų sistemos inžinerija UML medeliavimas
Kas vadinama modeliu. UML metamodelis. Unifikuota Modeliavimo kalba apima. Pagrindiniai veiklų diagramos elementai. Diagrama turi du matmenis. Yra dvi sekų diagramų rūšys. Sąryšiai tarp klasių. Generalizacija . Asociacija . PAVELDĖJIMAS  Nusako klasių hierarchinius sąryšius  Visi atributai ir metodai paveldimi iš.
Informatikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 05 20
Projektai ir programos sociologijos konspektas
Apibūdinkite projekto sąvoką. Ką apima projekto sąvoka. Projektų dalyvių grupės išvardinti. Kas yra projekto komanda. Ką apima projekto užsakovo sąvoka. Projektams būdingos savybės. išvardinti. Pagal kokius svarbiausius bruožus galima apibūdinti projektą. Į kokias projektų grupes galima suskirstyti projektus pagal tikslus ir ...
Sociologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 03 11
Projektiniai tyrimai konspektas
Projektinių tyrimų kokybė – sėkmingų verslo projektų įgyvendinimo garantas. Siūlomos projektinių tyrimų metodikos aprašymas.
Vadybos konspektai, Konspektas, 47 psl.
2015 01 12
Prokariotinės ląstelės
Prokariotinės ląstelės. Prokariotinių ląstelių ypatumai. Bakterijų forma. Sienelės sandara. Melsvabakterės. Chemosintezė. Kvėpavimas sulfatais ir anglies dioksidu. Rūgimai. Prokariotinių ląstelių dydis. Bakterijos dažniausiai būna lazdelės ar rutulio formos, dalis bakterijų yra spirališkos. Bakterijų vidutinis skermuo 0,5-3 ...
Biologijos konspektai, Konspektas, 6 psl.
2010 03 03
Prokariotinės ląstelės sandara
Prokariotinės ląstelės sandara. Prokariotinių ir eukariotinių ląstelių skirtumai. Prokariotinės ląstelės. Prokariotinių ir eukariotinių ląstelių panašumai. Sąvokos , formulės ir asmenybės Ameba.
Biologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 03 02
Prokuratūra konspektas
Prokuratūra. prokuratūros vieta teisėsaugos institucijų sistemoje. Prokuratūros sistema ir struktūra. Prokurorų funkcijos ir kompetencija. Baudžiamojo persekiojimo vykdymas. Kvotos organų veiklos kontrolė. Parengtinis tardymas. Valstybinio kaltinimo palaikymas. Nuosprendžių jvykdymo kontrolė. Nusikalstamumo užkardymo veiksmų ...
Teisės konspektai, Konspektas, 7 psl.
2015 10 07
Protistai konspektas
Pranašumai gyvenant kolonijoje. Apsirūpinti maistu. Saugus dauginimasis. Dauguma pirmuonių ir vienaląsčiai dumbliai yra judrūs. Protistai dauginasi nelytiniu ir lytiniu būdais. Teigiama reikšmė. Protistų neigiama reikšmė.
Biologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 02 29
Psichoanalizės sąvokų konspektas
Sąmoningumas , nesąmoningumas ikisąmonė , pasąmonę , sąmonė.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 12 22
Psichologija konspektas (2)
Asmenybės teorijos psichoanalizė psichodinaminė teorija. Eriko eriksono psichosocialinė asmenybės raida. Carl gustav jung analitinė asmenybės teorija. Alfred adler individualioji psichologija. Dreikurso išskirti netinkamo elgesio tikslai. Biheivioristinė asmenybės teorija. Abrahamo harold maslow asmenybės teorija. Xl. asmenybės ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2016 09 20
Psichologija Konspektas koliui
Asmenybės raida. vaikystė. Vaiko kognityvinė pažintinė raida. Pagal. Piaget. Pagrindiniai principai asimiliacija. Sensomotorinė ( nuo gimimo iki 2 metų ). Išskiriamos šešios fazės Refleksų naudojimas. Pirmasis įgytas prisitaikymas 1 – 4 mėn. Siekimas pakartoti įdomią patirtį 4 – 8 mėn. Objektų suvokimas. Gylio suvokimas. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2015 12 12
Psichologijos egzamino klausimai konspektas
Psichologijos mokslinė samprata. Fizinis dvasinis psichinis. Psichologijos santykis su kitais mokslais. Bendroji psichologija . Raidos psichologija . Medicininė psichologija . Pedagoginė psichologija . Darbo ir inžinerinė psichologija . Kūrybos psichologija . Sporto psichologija . Šiuolaikinės psichologijos struktūra. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2016 05 01
Psichologijos istorijos -izmai
Psichologijos istorijos izmai taoizmas. Akademinis skepticizmas. Pironiškasis skepticizmas. Psichofizinis paralelizmas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 05 14
Psichologijos konspektas (4)
Motyvacija ir jausmai. Emocijų ir jausmų palyginimas Emocijos Jausmai. Džiaugsmas , pyktis , pasibjaurėjimas , baimė , nustebimas , liūdesys. Po įvykio seka išraiška , o tik po to emocija. Pagal Lange. Wolster tyrimas. James Lange teoriją. Stresoriai Stresomediatoriai. Egzogeninė depresija. Endogeninė depresija. Asmenybės teorijos. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 03 29
Psichologijos pagrindai konspektas
Psichologijos mokslo samprata. Biologiniai psichologijos pagrindai. Jutimai ir suvokimas. Mąstymas ir kalba. Vaizduotė. Motyvacija ir jausmai. Emocijų ir jausmų palyginimas. Džiaugsmas , pyktis , pasibjaurėjimas , baimė , nustebimas. James XIX. Po įvykio seka išraiška , o tik po to emocija. Egzogeninė depresija. Endogeninė depresija. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 29 psl.
2015 12 23
Psichologijos samprata konspektas
Psichologijos samprata konspektas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 04 25
Psichologijos santrauka
Bendrosios , raidos , pedagoginės ir socialinės psichologijos objektai. Psichologijos tyrimo metodai. Pedagoginė psichologija. Socialinė psichologija. Raidos psichologija. Psichikos samprata ir struktūra. Įvairūs požiūriai į psichiką biheviorizmas , geštaltpsichologija , psichoanalizė , kognityvinė ir humanistinės psichologija. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 10 07
Psichologijos sąvokų konspektas
Biheviorizmas , psichoanalizė. Kognityvinė psichologija , stebėjimas. Psichologinis konsultavimas , koreliaciniai tyrimai , eksperimentas , atvejų analizė. Psichologinis konsultavimas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 02 28
Psichologijos vadyboje konspektas
Stresoriai Nekontroliuojami ir kontroliujami. Literatūroje išskiriami tokie konflikto požymiai. Dvimatis konfliktų reguliavimo modelis. Elgesio strategijos konkliktuose. Konfliktu spreDimo budai.
Vadybos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 01 18
Psichologinės krizės
Psichologinė krizė ? Krizę išgyvenančio asmens požymiai ? Kokios krizės fazės ? Vaikų psichologinės krizės. Vaiką žalojantis elgesys. Kur kreiptis pagalbos. Vaikų krizių priežastys. IšgyvenimaiKokie požymiai rodo , kad vaikas išgyvena krizę ? Kaip suaugusysis gali padėti vaikui ? Smurtas prieš vaikus psichologinis. ...
Psichologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 03 11
Psichoterapija sutrikimai
Sąvimonė ir sąmoningumas. Saugumo jausmas. Meilė ir prieraišumas. Instinktyvių poreikių patenkinimas. Produktyvumas ir laimingumas. Vidinė ramybė ir darna. Kentėjimas , kančia. Aplinkinių trikdymas. Moralinių standartų ir vertybių pažeidimas.
Psichologijos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 03 03
Pulmonologija
Profesinės sensibilizuojamos medžiagos –. Pakitęs gyvenimo būdas. Dudulys , tachipnėja , tachikardija. Astmos kontrolės lygis. Pakopa | 4 pakopa. Kontroliuojamojo vaisto pasirinkimas. Maža igks dozė. Maža igks dozė ir iviba. Vidutinė ar didelė IGKS dozė ir IVIBA. Vaistai Bendrinis pavadinimas Veikimo mechanizmas Nepageidaujamas ...
Medicinos konspektai, Konspektas, 53 psl.
2016 10 08
Puolimas prieš aikštės gynybos sistema 3 2
Puolimas pries aikstes gynybos sistema 3-2. Puolėjas nr. L varo kamuolį į dešinę pusę ir atiduoda jį žaidėjui nr. 2 (1pav. ) tuo metu prieš puolėją nr. 2 link baudų metimo linijos juda puolėjas nr. 5, kuriam puolėjas nr. 2 perduoda kamuolį. Kai kamuolį sugauna puolėjas nr. 5, žaidėjas nr. 4 greitai bėga link krepšio, nr. 2 ...
Kūno kultūros konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03