Konspektai (181)

5553 rašto darbai
Valstybės ir teisės teorija 21
Teisinės atsakomybės principai. Teisės aktų sisteminimas ir jo rūšys. Teisinės atsakomybės stadijos. Teisinės atsakomybės atsiradimo sąlygos. Nta sisteminimas – tai įvairių teisės subjektų veikla, kuria siekiama sugrupuoti teisės normų aktus į vientisą sistemą, siekiant palengvinti jų paiešką, operatyviai ir tiksliai ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 08 05
Valstybės ir teisės teorija 23
Teisės samprata - vienovė teisės mokslų įvairovėje. Šiuolaikinė teisės samprata. Teisėkūra kaip teisinio reguliavimo priemonių "gamyba". Tetsės normos vidinė struktūra. Teisės sampratos santykis su politinio režimo tipu. Kiekvienoje visuomenėje gali būti skirtinga teisės samprata. Tai priklauso nuo daugelio faktorių ir vienas ...
Teisės konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 08 05
Valstybes ir teises teorija 3
Valstybės samprata. Valstybės sąvoka. Valstybės požymiai. Tautos suverenitetas yra tautos teisė. Vf skirstymas. Pagal veikimo sferą. Valdžių padalijimo principas. Valstybės formos samprata. Teisės samprata. +. Socialinės normos. +. Teisės normos samprata. T. Normos požymiai. Teisės normų rūšys. +. Teisės sistemos samprata. ...
Teisės konspektai, Konspektas, 50 psl.
2011 08 05
Valstybės ir teisės teorija 4
Valstybės ir teisės teorijos (vtt) mokslo dalykas, jo skirstymas, santykiai su šakininiais teisės mokslais ir kitais mokslais. Vtt mokslo metodai; metodologija; metodika. Vtt funkcijos (išvardinti ir jas apibūdinti). Valstybės kilmė (susidarymas). Valstybės susidarymo teorijos (išvardinti svarbesnes teorijas, žinoti jų autorius. Kada ...
Teisės konspektai, Konspektas, 11 psl.
2011 08 05
Valstybės ir teisės teorija 5
Svarbiausi teisės esmės reiškimosi, konkretėjimo būdai. Kintamojo dinaminio turinio prigimtinės teisės konc. Subjektinių teisių ir pareigų vienovė. Pozityviosios teisės norma išreiškia glaudų teisės ir valstybės ryšį. Pozityviosios teisės norma – tai teisėkūros subjektų (dažniausiai valstybės) suformuluota ir ...
Teisės konspektai, Konspektas, 25 psl.
2011 08 05
Valstybes ir teises teorija ir samprata
Bendroji teisės teorijos charakteristika. Teisės teorija: jos objektas ir metodas. Teisės mokslų (jurisprudencijos) sistema. Teisės sampratų įvairovė. Trys teisinės būties lygmenys (pavidalai). Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvizmas. Normatyvistinė (etatistinė) teisės samprata. Institucinis pozityvizmas. Sociologinė ...
Teisės konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 08 05
Valstybės konstitucija
K. – pagr. Valstybės įstat. , turintis aukščiausiąją teisinę galią, nustatantis valst. Polit. , teisinės, ekon. Sistemos pagrindus. K. Įtvirtina valst. Valdymo ir santvarkos formą, valdžios ir valdymo organų organizavimo tvarką ir kompetenciją, teisinę asmens padėtį, rinkimų sistemą. K. Garantuoja valdžių padalijimą, ...
Teisės konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 08 05
Valstybės pareigūnų funkcijų ikiteisminiame etape palyginimas
Valstybės pareigūnų funkcijų ikiteisminiame etape palyginimas. Ikiteisminio proceso pareigūnai Valstybės pareigūnų funkcijos ikiteisminiame etape dabar Valstybės pareigūnų funkcijų modeliavimas ikiteisminiame etape. Ikiteisminio tyrimo tyrėjas. Vedantis procesą asmuo. Procesinių pavedimų vykdytojas. Ikiteisminio tyrimo ...
Teisės konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 11 03
Valstybės samprata
Valstybės teoriniai pagrindai. Valstybės samprata. Valstybės sąvoka. Tauta, kaip valstybės elementas. Teritorija, kaip valstybės elementas. Valstybės valdžia, kaip valstybės elementas. Valstybės funkcijos. Valstybės funkcijų klasifikavimo pagrindai. Valstybės institucijų sistema. Valstybės forma. Valstybės santvarkos forma.
Politologijos konspektai, Konspektas, 11 psl.
2013 11 04
Valstybės tarnyba
NVV ir jos įtaka valstybės tarnybai. NVV įtaka Lietuvos VT. Lietuvos VT esmė ir Valstybės tarnybos įstatymas. Biurokratija teorija ir praktika. Weberio koncepcijos trūkumai.
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 06 28
Valstybės vaidmuo ir funkcijos ekonomikoje
Valstybės vaidmuo ir funkcijos ekonomikoje. Valstybės vaidmuo šalies ekonominiame ir politiniame gyvenime yra labai įvairus. Lietuvos ekonomikos plėtros valstybės misija / vaidmuo yra. Valstybės funkcijos apsaugos. Gamybos ir komercijos. Fiskalinę biudžeto , mokesčių ir išlaidų politiką. Esminės valstybės funkcijos rinkos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2014 11 06
Valstybių klasifikavimas pilietinė visuomenė
Valstybių klasifikavimas. Valdymo ir santvarkos formos, režimai. Pilietinė visuomenė. Pagal ekonominį kriterijų. Pagal strategiją tarptautiniuose santykiuose. Pagal valdymo formą. Pagal santvarkos f. Pagal politinį režimą. Pagal valdymo filosofiją. Pilietinė visuomenė ir teisinė valstybė.
Teisės konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 08 05
Vandenilio halogenidai
Vandenilio halogenidai (hx). Elementų halogenidai. Interhalogeniniai junginiai. Halogenų oksidai. Hipohalogenitinės rūgštys ir hipohalogenitai. Halogenatinės rūgštys ir halogenatai (HOXO2 = H XO3). Svarbiausi yra HCl, kurio vandeninis tirpalas, t.y. druskos rūgštis, yra pagrindinis chemikalassinteze , o taip pat ir HF. Bevandenis HF ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 07 02
Vandenilio savybės
Vandenilis – bespalvės, bekvapės, pačios lengviausios, bet gana sunkiai suskystinamos, blogai tirpstančios vandenyje, itin degios dviatomės dujos. Labiausiai paplitęs vandenilio junginys – vanduo. O oro sudėtyje vandenilio yra nedaugiau kaip 0,0001%. Anksčiau vandenilis buvo vadinamas „Degiuoju oru“. Tai pats lengviausias ir ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2014 03 25
Vandenilis konspektas
Vandenilis. Paplitimas gamtoje. Fizikinės savybės. Gavimas. Cheminės savybės. Panaudojimas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2014 11 18
Vandens chemija konspektas
Vandens chemija. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Gamtinis vanduo. Jo valymas ir dezinfekavimas Valymas. Nuotekų vanduo. Jo valymas ir neutralizacija. Vandens kietumas. Vandens minkštinimas kietumo šalinimas Terminiu metodu virinant. Cheminiu metodu. Vandens kietumo šalinimas kalkėmis Ca OH. Jonitiniu jonų mainų. Koloidinės ...
Chemijos konspektai, Konspektas, 20 psl.
2016 04 16
Vandenynai Riftinis slėnis
Vandenynai Riftinis slėnis.
Geografijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 11 12
Vanduo ir jo savybės
Viskas apie vandenį konspektas.
Chemijos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2013 02 18
Vartotojų teisės
Europos vartotojų diena. Kokius dokumentus pirkėjas turi pateikti pardavėjui , norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę. Kur prekės keičiamos ar grąžinamos. Ką daryti , kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės. Ar galima reikalauti pakeisti kokybišką , tačiau , atidžiau pasižiūrėjus , nepatinkantį ...
Pilietiškumo konspektai, Konspektas, 3 psl.
2015 01 11
Varžų skaičiavimas
Išvada:Atitvara neatitinka STR reikalavimų ( 2,47< 5 m2 K /W), todėl vertėtų padidinti termoizoliacinio sluoksnio storį.Šiluminė varža R yra dydis, atvirkščias šilumos perdavimo koeficientui ir parodo atitvaros savybę priešintis šilumos pralaidumui. Šiluminė varža parodo koks turi būti temperatūros skirtumas tarp ...
Fizikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 01 10
Veido odos nuvalymas
Veido odos nuvalymas Teorija.
Kosmetologijos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 04 21
Veido odos šveitiklių teorija
Veido odos šveitiklių teorija.
Kosmetologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 04 21
Veikslo gramatinė kategorija
Klasifikacinė kategorija, kurios turinį sudaro proceso vyksmo vertinimas kalbėtojo požiūriu. Vertindamas kalba reiškiamų įvykių ir būsenų vyksmą kalbėtojas renkasi atitinkamas raiškos priemones – leksines ir gramatines. Sakinyje kai kurios reikšmės gali būti žymimos sintaksiškai – veiksmažodį modifikuojančiais žodžiais ...
Filologijos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 04 02
Vektorinė algebra konspektas
Vektorinė algebra. Vektorių bazė ir jos keitimas. Atkarpos dalijimas duotuoju santykiu. Vektorių sandaugos. Vektorių vektorinė sandauga. Mišrioji trijų vektorių sandauga. Mišrios sandaugos geometrinė prasmė.
Matematikos konspektai, Konspektas, 51 psl.
2014 12 17
Vektorių geometrijoje konspektas
Vektorinės algebros elementai. Veiksmai su vektoriais. Lygiagretainio taisyklę. Vektoriai plokštumoje. Vektoriaus koordinatėmis. Sudaro kampą. Ir lygiagretūs. Vektorių skaliarinė sandauga. Skaliarinės sandaugos rezultatas. Vektorinė vektorių sandauga. Trijų matavimų vektorių. Vektorinės sandaugos rezultatas. Vektorių algebros ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 10 04
Verslininkystė verslo konspektas
Individualios veiklos, kuria galima verstis turint verslo liudijimą klasifikatorius. Restruktūrizuojant ar naikinant įmones. Svarbūs verslo eurointegracijai teisės aktai. Įmonės kūrimas, finansavimo problemos. Kas yra įmonės kūrimas? Informacija turi būti valdoma. Reklamos procesai ir jos ypatumai. Verslo būklės analizė ir ...
Verslo konspektai, Konspektas, 17 psl.
2017 02 05
Verslo aplinka konspektas (2)
Rinkos skaidymo pavyzdžiai. Būdai , paklausos skaičiavimui. Sritys , iš kur jie staiga pasirodo. Klausimai , leidžiantys suskirstyti konkurentus. Žingsniai , padedantys suprasti konkurentus. Geriausi konkurenciniai pranašumai yra tie , kurie laikui bėgant išlieka. Organizacija ir valdymas. Nuomos lizingo tipai. Kapitalo , nuoma. ...
Verslo konspektai, Konspektas, 11 psl.
2017 02 05
Verslo ekonomikos programos medžiaga
TEMA. Verslo aplinkos vertinimo aspektai. TEMA. Įmonės marketingo aplinka ir jos sudėtinės dalys. TEMA. Naujų prekių kainų strategija. TEMA. Konkurencinė aplinka, konkurencijos tipai, konkurencinės situacijos rinkoje. TEMA. Internacionalizacijos ir globalizacijos procesų samprata, motyvai, barjerai ir etapai. Internacionalizacijos ...
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 46 psl.
2015 05 05
Verslo etika ir etiketas konspektas
Verslo etika ir etiketas. Etiketas pranc. Etiquette nustatyta formali ceremonijų tvarka. Pagrindiniai etiketo elementai yra šie. Etiketo paskirtis — dvejopa Funkcinė paskirtis. Etiketas yra vidinės moralinės elgesio normos , įgijusios tam tikrą išorinio elgesio formą. Etika. Etika moko trijų dalykų. Žmogaus veiklos kryptys. Kur ...
Etikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2017 01 02
Verslo finansai konspektas
Pagrindinės veiklos pinigų srautas. Išlaidos ilgalaikiam turtui. Išlaidos apyvartiniam kapitalui. Tokiu metodu iš balanso yra sudaroma pinigų srautų ataskaita.
Ekonomikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2016 11 07