Konspektas filosofijos koliui


Filosofijos konspektas. Filosofijos ir mokslo, filosofijos ir teologijos santykis. Mokslas ir filosofija. Aristotelio vystytos filosofijos kryptys. Filosofinis empirizmas, racionalizmas. Filosofinis idealizmas, materializmas. Materija ikifilosofine ir filosofine prasmėmis. Substancija aristotelio ir r. Descartes‘o teiktomis prasmėmis. Monizmas, dualizmas, pliuralizmas. Hilozoizmas, animizmas. Metafizika, ontologija, gnoseologija, epistemiologija. Panteizmas ir panenteizmas. Scholastinio metodo esmė. Universalijų problema realizmas ir nominalizmas. Sielos struktūra pagal platoną ir aristotelį. Sąvokos determinizmas, indeterminizmas, priežastingumas. Keturi aristotelio teikti priežastingumo tipai; svarbiausias iš jų yra.

Konspektas filosofijos koliui. (2013 m. Birželio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/konspektas-filosofijos-koliui.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 20 d. 22:52