Kontekstinių autorių santraukos


2014 autoriu santraukos. Lietuviu autoriu santraukos.

Lietuvių konspektas. Autoriai. Kontekstas. Temos. Citatos/ eilėraščiai. M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalbaM. Daukša. Postilė (Prakalba į malonųjį skaitytojąJ. Radvanas. Radviliada (I d. -96 eil. , III d. -169 eil. M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai. K. Donelaitis. Metai. A. Mickevičius. Eilėraščiai ,,Romantika“, ,,Odė jaunystei“, ,,Akermano stepės“ ,,Vėlinės“, II, IV dalis. Poema ,,Ponas Tadas“ (I kn. –40 eil. A. Baranauskas. Anykščių šilelis. Kudirka. ,,Tautiška giesmė“ ,,Varpas“ ,,Labora“ ,,Iš mano atsiminimų keletas žodelių“. Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiaiRealizmas. J. Biliūnas. ,,Liūdna pasaka“ Pasirinkti apsakymai. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės. Krėvė. Skirgaila. Šatrijos Ragana. ,,Sename dvare”. XX a. Vidurio Modernioji literatūra. Mykolaitis-Putinas. Eilėraščiai iš rinkinio ,,Tarp dviejų aušrų“ ,,Altorių šešėly“. J. Savickis. Novelės. J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai. H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai. XX a. Vidurio katastrofų literatūra. S. Nėris. Prie didelio kelio. B. Sruoga. Dievų miškas. A. Škėma. Balta drobulė. Vyt. Mačernis. ,,Vizijos”. Br. Krivickas. Poezija. Modernioji XX a. Antrosios pusės literatūra. Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo. M. Martinaitis. Poezija. Č. Milošas. ,,Isos slėnis”.

Kontekstinių autorių santraukos. (2014 m. Gegužės 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/kontekstiniu-autoriu-santraukos.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 23 d. 10:48