Korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimas įstatymų leidyboje


Viešojo administravimo kursinis darbas. Įvadas. Korupcijos samprata ir formos. Korupcijos samprata. Korupcijos formos. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcijos paplitimas Lietuvoje. Korupcijos keliama grėsmė. Korupcijos prevencijos mechanizmo analizė. Korupcijos prevenciją Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų įvertinimas. Korupcijos prevencijos mechanizmo dalyviai. Kovos su korupcija priemonės. Išvados. Literatūra. Priedai.


Tyrimo objektas – Lietuvos Respublikos teisinė bazė, reglamentuojanti su korupcija susijusius klausimus, įvairi teisinė bei kriminologinė literatūra.

Darbo tikslas –aptarti korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimą LR įstatymų leidyboje.

Siekiant iškelto tikslo darbe sprendžiami atitinkami uždaviniai:

-pateikti korupcijos sampratų įvairovę;

-nustatyti korupcijos kaip kompleksinės problemos visuomenėje priežastis ir pasekmes;

-analizuojant antikorupcinę teisės aktų bazę, išskirti korupcijos prevencijos ypatumus.

Hipotezė – Lietuvos teisinė bazė, skirta kovoti su korupcija yra veiksminga.

Korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimas įstatymų leidyboje. (2014 m. Gruodžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/korupcijos-prevencijos-mechanizmo-kurimas-istatymu-leidyboje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 04:37