Kosmogonija S. Gedos ir K. Bradūno kūryboje


Filologijos bakalauro darbas. Kosmogonija Sigito Gedos ir Kazio Bradūno poezijoje. Įvadas. Istorinis periodiškumas ir mitologinė simbolika. Mitas ir religija bendruomenės kultūros archetipai. Žmogaus ir reiškinių metafizinė pozicija pasaulėkūroje. Amžinojo sugrįžimo ontologija. Kūrybos aktas kaip mitinių laikų reaktualizacija. Kosmogonijos mitologija. Kosmogonijos įprasminimas Kazio Bradūno poezijoje. Kosmogonija gimstanti iš žemės. Senovės baltai ir pagonybė Kazio Bradūno poezijoje. Kosmogonijos įprasminimas Sigito Gedos poezijoje. Kosmogonija gimstanti iš kultūrų ir religijų. Erdvių ir laiko ištrinimas. Reinkarnacija ir baltai Sigito Gedos poezijoje. Amžinoji kartotė Sigito Gedos poezijoje. Kosmogonijos įprasminimas Sigito Gedos poemoje „Strazdas“. Kosmogonija Kazio Bradūno ir Sigito Gedos poezijoje skirtys ir panašumai. Išvados. Summary. Šaltiniai. Literatūros sąrašas.


Darbo tikslas — išanalizuoti kosmogonijos, mito, pasaulio ir žmogaus sukūrimo kategorijas, pasireiškiančias Sigito Gedos ir Kazio Bradūno kūryboje.

Darbo uždaviniai:

1. aptarti mito svarbą, funkcionavimą pasaulinėje ir baltiškojoje mitologijoje; atskleisti Pasaulėkūros akto pakartojimo, amžinosios kartotės, pasaulio tvėrimo koncepcijas. (teorinė darbo dalis);

2. atskleisti kūriniuose konstruojamo kosmogoninio pasaulio vaizdą, mitologines konstrukcijas, tokiu būdu išaiškinant eksplikuojamo pasaulio vaizdą šių autorių kūryboje. (praktinė darbo dalis);

3. palyginti skirtumus ir panašumus, kuriuos implikuoja dviejų autorių nagrinėjamuose kūriniuose kuriamas kosmogoninis pasaulio vaizdas.

Kosmogonija S. Gedos ir K. Bradūno kūryboje. (2014 m. Gruodžio 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/kosmogonija-s-gedos-ir-k-braduno-kuryboje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 19:53