Kraštovaizdžio vertinimas


Geodezijos savarankiškas darbas. Įvadas. Kraštovaizdžio tipai. Kraštovaizdžio struktūros savybės plėtros aspektu. Elementų kompozicinės savybės plėtros aspektu. Išvados. Informacijos sąrašas.


Optimalus būdas įvertinti kraštovaizdžio psichologinį - estetinį potencialą, tai derinti subjektyvumą ir objektyvumą. Vertinant reiktų atsižvelgti ir į tam tikrus kriterijus: [1]

a) ieškomi aspektai turi atitikti bendrą kraštovaizdinį potencialą;

b) kad būtų galima pateikti viską kiekybiniu atžvilgiu;

c) aspektai turėtų atsispindėti topografinėje ir kartografinėje medžiagoje;

d) pakankamai lengvai išskiriami ir naudojami.

Darbo objektas – kraštovaizdis.

Darbo tikslas – išanalizuoti kraštovaizdžio vertinimą.

Darbo uždaviniai:

1. Apibūdinti kraštovaizdžio tipus.

2. Išanalizuoti reikšmingiausias kraštovaizdžio erdvinės struktūros kompozicines savybes.

3. Išnagrinėti reikšmingiausias elementų kompozicines savybes.

Darbo metodas - informacijos paieška.

Kraštovaizdžio vertinimas. (2015 m. Vasario 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/krastovaizdzio-vertinimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 23:02