Kultūros elementų raiška skirtingose kultūrose


Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Teorinė dalis-kūltūra samprata ir elementai. Kultūros samprata. Kultūros elementai. Tyrimo metodika. Empirinis tyrimas. Žemo konteksto šalys. Kultūros elementų įtaka vakarų kultūrose. Empirinio tryimo rezultatų analizė. Religijos įtaka žemo konteksto šalyse. Kalbos įtaka žemo konteksto šalyse. Maitinimosi įtaka žemo konteksto šalyse. Humoro įtaka žemo konteksto šalyse. Analizės apibendrinimas. Lent. 3. Imitacinis vakarų, žemo konteksto , vienaplanės „X“ šalies modelis. Išvados. Literatūra.


Darbo tikslas – atlikti teorinę ir empirinę kultūros elementų žemo konteksto šalyse analizę.

Darbo uždaviniai:

1.Pristatyi teorinę kultūros sampratą ir elementus.

2.Supažindinti su pasirinktais kultūros elementais.

3.Išanalizuoti žemo konteksto šalis tarpkultūrinių skirtumų aspektu,

4.Atlikti empirinio tyrimo rezultatų analizę.

Kultūros elementų raiška skirtingose kultūrose. (2014 m. Lapkričio 26 d.). http://www.mokslobaze.lt/kulturos-elementu-raiska-skirtingose-kulturose.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 21 d. 23:49