Kūno kultūros planai

92 dokumentai
Tinklinio pamokos planas
Pamokos uždaviniai:. Susipažinti su kamuolio smūgiavimo per tinklą pašokus ir suprasti jos naudą;. Mokytis taisiklingai atlikti pavienę užtvarą ir atlikti tai sąžiningai;. Lavintis vikrumą ir staigiąją jėgą, stiprinti asmeninę fizinio aktyvumo motyvaciją.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 psl.
2012 01 26
Kūno kultūros planas ikimokyklinukams
Kūno kultūros veiklos išplėstinis planas – konspektas grupė. Užsiėmimo trukmė. Veiklos struktūra. Krūvio apimtys ir intensyvumas. Metodinės organizacinės.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2015 05 26
Kūno kultūros pamoka 4-5 klasėse planas konspektas
Pamokos uždavinys: žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus, remsimės moralinėmis vertybėmis((draugiškumo, kilnumo,. Pamokos tema: vertybių ugdymas žaidimų pagalba. Bendradarbiavimo), mokiniai kilniai žais ir išvardins ne mažiau kaip. Pozityvias vertybes, pastebėtas ar patirtas pamokoje.
Kūno kultūros planai, Planas, 5 psl.
2013 03 14
Kūno kultūros Krepšinio pamokos planas
Krepšinio pamokos planas. Tema kamuolio metimo iš po krepšio mokymas. Tikslai Mokyti kamuolio metimo technikos iš artimo nuotolio. Lavinti fizines savybes. Dvižingsnio mokymas. Forma kūno kultūros pamoka. Tipas mokomoji krepšinio pamoka. Metodai aiškinimas, demonstravimas, praktinė veikla, stebėjimas, aptarimas. Inventorius stoveliai, ...
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2014 04 29
Kūno kultūros Pamokos planas Judrieji žaidimai
Pamokos planas nr. Parengiamoji dalis 10 min. Žaidimas „ Skaičius “. Žaidimas „ Šviesoforas ir policija “. Pagrindinė dalis 25 min. Žaidimas „ Voverės ir medžiai “. Žaidimas „ Statulų sargyba “. Žaidimas „ Švarus kiemas “. Baigiamoji dalis 5 min. Spalvų paletė. Pamokos apibendrinimas.
Kūno kultūros planai, Planas, 5 psl.
2016 01 24
Lengvosios atletikos pamokos planas
Pamokos planas – konspektas. Apšilimas atliekant ėjimo ir bėgimo užduotis. Mankšta atliekant bendruosius pratimus Galvos tempimai. Pečių srities bei rankų tempimai. Liemens tempimai. Kojų tempimai. Spec. Pratimai pasiruošti atlikti tumpuosius nuotolių bėgimus. Bėgimas laikui. Krintanti lazda.
Kūno kultūros planai, Planas, 5 psl.
2015 10 01
Kūno kultūros Ikimokyklinio ugdymo pamokos planas – konspektas
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pamokėlės planas – konspektas. Pamokos dalys. Pamokos turinys. Krūvio apimtis. Metodinės pastabos.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2015 02 05
Kūno kultūros pamokos planas konspektas (2)
Pamokos vieta sporto salė. Pamokos uždaviniai. •. Lavinti kūno laikyseną atliekant pratimus prie sienos;. •. Pakartoti krepšinio veiksmus žaidžiant;. •. Lavinti šoklumą. Inventorius gimnastikos lankai, paklotai, gimnastikos suolelis. Pamokos dalys. Ir. Laikas. Pamokos turinys. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Metodinės ir ...
Kūno kultūros planai, Planas, 4 psl.
2013 11 20
Lengvosios atletikos pamokos planas konspektas
Lengvosios atletikos pamokos planas konspektas.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2015 06 15
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas. Vieta – sporto salė. Pamokos dalys ir laikas. Pamokos turinys. Krūvis, apimtis. Metodinės, organizacinės pastabos. Ėjimo ir bėgimo užduotys. Bėgimas salės pakraščiais. Mankšta atliekant bendruosius pratimus.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 psl.
2014 11 06
Kūno kultūros kontrolinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas
Kontrolinės gyvenimo įgūdžių pamokos planas. Pamokos pavadinimas. „Jėga – tai jėga! “. Uždavinys. Supažindinti su jėgos lavinimo pratimais. Reikalingos mokymo priemonės. Guminės juostos. Trukmė. Mokymo(si) veikla. Veikos variacijos. Klasės organizavimas. Judesio vaizdinys (simbolis). Refleksija.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2014 04 07
Pamokos planas Kūno kultūra
Kūno kultūros pamokos planas. Parkūras pamokoje. Reikalingos mokymo priemonės: kamuoliai, kopėčios, čiužiniai, sienelė, gimnastikos kamuoliai, suoliukai, stepai, lankai. Pamokos uždavinys: susipažinę su pateiktu inventoriumi, iš kurio sudarytas kliūčių ruožas, mokiniai, gebės jį įveikti dviem skirtingais būdais.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 psl.
2013 04 12
Gimnastikos pamoka planas konspektas
Gimnastikos pamokos pirmosios dalies planas – konspektas. Pratimai. Normavimas. Metodiniai nurodymai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2013 05 13
Kūno kultūros pamoka planas
Kūno kultūros pamokos planas. Rikiuotė,supažindinimas su pamokos uždaviniais. Bėgimas derinamas su šuoliukais. Žingsnius bėgti, 4 šuoliukai aukštyn. Tempimo pratimai. Atsisėdimas sulenktais keliais. Dešine alkūne siekti sulenktą kairės kojos kelį ir atvirkščiai. Apatinių nugaros raumenų striprinimas. Kojų pritraukimas ...
Kūno kultūros planai, Planas, 7 psl.
2014 04 01
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas 5 klasei
Kūno kultūros pamokos 5a klasės mokiniams planas konspektas. Pamokos tema Vertybių ugdymas žaidimų pagalba. Pamokos uždavinys Žaisdami judriuosius ir sportinius žaidimus, modeliuojant galimas moralinių vertybių pasireiškimo situacijas (draugiškumo, kilnumo, bendradarbiavimo, altruizmo), mokiniai kilniai žais ir išvardins ne mažiau ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 psl.
2014 12 16
Fizinio pamokos planas (2)
KŪNO KULTŪROS ILGALAIKIS PLANAS 11-12 (3-4 gimnazijos) KLASĖMS. Bendrasis kursas. Dalykas. Kūno kultūra. Kursas. Bendrasis/aerobika. Klasė. -12 (3-4 gimnazijos) klasės; 2011–2012, 2012–2013 mokslo metai. Pamokų skaičius. Pamokos per savaitę per dvejus metus (iš viso 144 pamokos). ( 3 kl. – 2 pamokos per savaitę (iš viso 72 ...
Kūno kultūros planai, Planas, 9 psl.
2013 11 28
Kūno kultūros pamokos planas – konspektas pamokos data. Įvadinė dalis 10 min. id. Pagrindinė dalis 30 min. Iiid. baigiamoji dalis. Užd. Lavinti rankų jėgą pratimai su partneriu. Tinklinio kamuolio perdavimas porose.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 psl.
2017 04 04
Gimnastikos pamokos konspektas
Gimnastikos pamokos planas - konspektas. Pamokos dalys ir laikas Pratimai Normavimas. Dalis 10 12 min. Dalis 30min. Bendrieji pratimai 8 – 10min. Specialūs pratimai. Kūlverstis atgal. Šuolis sulenktomis kojomis per ožį. Dalis 3 5 min.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2015 02 22
Fizinio ugdymo pratybų išplėstinis planas – konspektas
Fizinio ugdymo pratybų išplėstinis planas – konspektas grupės pavadinimas. Užsiėmimo trukmė. Salės paruošimas. Veiklos struktūra Eiga Krūvio apimtys ir intensyvumas Metodinės organizacinės.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 psl.
2016 01 09
Pamokos planas futbolas
Pamokos planas nr. Parengiamoji dalis 10 min. Žaidimas „ Vaivorykštė “. Žaidimas „ kamuolys – kūnas “. Pagrindinė dalis 25 min. Žaidimas „ Futbolo baulingas “. Pratimas „ Gyvatėlė “. Baigiamoji dalis 5 min. Pamokos apibendrinimas.
Kūno kultūros planai, Planas, 6 psl.
2016 01 25
Krepšinio žaidimai
Krepšinio žaidimai. Pamoka krepšinio žaidimai. Pagrindinės žinios. Patarimai mokytojui. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Baigiamoji dalis.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 psl.
2014 05 19
Kūno kultūros pamokos planas (3)
Kūno kultūros pamokos planas - konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Turinys. Krūvio apimtys ir intensyvumas. Metodinės organizacinės pastabos.
Kūno kultūros planai, Planas, 2 psl.
2014 11 11
Neformaliojo ugdymo programa Krepšinio, tinklinio būrelis 9-10 kl
Neformaliojo švietimo programa. Tikslas ir uždaviniai. Pasiekimai ir jų vertinimas.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 psl.
2017 02 06
Gyvenimo įgūdžių netradicinė pamoka „Dviese smagiau!“
Gyvenimo įgūdžių netradicinė pamoka „Dviese smagiau! “. Trukmė. Mokymo(si) veikla. Veiklos variacijos. Iššūkiai. Klasės organizavimas. Judesio vaizdinys (simbolis. Refleksija.
Kūno kultūros planai, Planas, 5 psl.
2015 01 02
Krepšinio pamokos planas konspektas
Reikalingas inventorius. Trukmė Mokymo si veikla Veiklos variacijos.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2016 01 24
Kūno kultūros pamoka planas konspektas
Kūno kultūros pamokos planas konspektas. Pamokos dalys ir laikas. Krūvio apimtis ir intensyvumas. Dalis parengiamoji 10min II dalis pagrindinė 15 20 min III dalis baigiamoji 5min. Ėjimo pratimai. Bėgimo pratimai. Tempimo pratimai. Pratimai nugarai.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2015 05 12
Pamokos planas: vikrumo, greitumo, jėgos lavinimas
Krūvio apimtis ir inten syvumas. Išsirikiavimas , pasisveikinimas. Ėjimo , bėgimo ir šuoliukų užduotys. Mankšta atliekant BL pratimus. Pagreitėjimai bėgimo iš įvairių pradinių padėčių. Rankų jėgos lavinimas. Kvėpavimo ir atsipalaidavimo pratimas. Namų užduoties skyrimas.
Kūno kultūros planai, Planas, 3 psl.
2017 04 26
Krepšinio pamoka
Kūno kultūros pamokos planas konspektas.
Kūno kultūros planai, Planas, 4 psl.
2015 03 22
Kūno kultūros mokytojo pamokos planas
Pamokos planas Nr. Tema. Pamokos tikslai. Pamokos uždaviniai. Mokymo metodai.
Kūno kultūros planai, Planas, 10 psl.
2016 03 13
Tenisas pratybų planas
“Tenisas”. Fizinis aktyvumas. Tenisas – pratybų planas – konspektas. Tema ir tikslas Susipažinti su teniso žaidimo taisyklėmis, su sporto šaka , su žaidimo technika. Priemonės teniso raketė, dviejų rūšių paraloniniai kamuoliai, mokomieji kamuoliai. Pratybų. Dalys. Turinys. Krūvių apimtis ir intensyvumas. Metodiniai ir. ...
Kūno kultūros planai, Planas, 2 psl.
2014 06 28