Kursiniai darbai (236)

7123 rašto darbai
Vartotojų pasitenkinimo statistikos departamento viešosiomis paslaugomis tyrimas
Įvadas. Teorinė dalis. Vartotojų pasitenkinimas. Tyrimo metodika. Internetinė apklausa. Viešosios e. paslaugos. Elektroniniai valdžios vartai. Tyriminė dalis. Tyrimo metodika. LSD charakteristika. Vartotojų pasitenkinimo tyrimo analizė. Tytimo analizės apibendrinimas. Pasiūlymai. Išvados. Literatūros sąrašas. Kursinio darbo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 03
Vartotojų požiūrio į uab marketingo kompleksą tyrimas
Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo analizė. Bendras žmonių požiūris į vartojimą. Bendras žmonių požiūris į šiuolaikines technologijas. Uab ,,LVG technologijos‘‘ charakteristika. Uab ,,LVG technologijos‘‘ marketingo komplekso elementų įvertinimas. Demografiniai duomenys. Išvados ir siūlymai. Literatūros ir šaltinių ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 01 06
Važiuoklės ir jų sąveika su keliu
Mašinos atliekamų technologijų, operacijų analizė. Darbiniai velenai. Darbo sąlygų ir mašinos pravažumo analizė. Darbiniai ir transportiniai greičiai. Transmisijos pagrindinių parametrų skaičiavimas. Pasipriešinimo jėgos (varžos). Transmisijos perdavimų skaičius. Reikalinga traukos jėga arba judėjimo balansas. Sankaba, jos ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 11 02
Vdv kursinis darbas
Darbinės medžiagos parametrai. Dujų mainų proceso parametrai. Suspadimo procesas. Degimo procesas. Išsiplėtimo procesas. Indikatoriniai ir efektiniai parametrai. Pagrindiniai cilindro parametrai. , indikatorinės diagramos. Stūmoklio eigos, greičio ir pagreičio priklausomybės nuo alkuninio veleno padeties skaičiavimas. Švaistiklinio ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 10 29
VDV kursinis Tatra
Šiluminis skaičiavimas siurbimas. Variklio pagrindiniai parametrai. Sukimosi dažnio charakteristika. Stūmoklio piršto skaičiavimas. Švaistiklio varžto skaičiavimas. Aušinimo sistemos skaičiavimas.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 11 16
VDV teorija kursinis darbas
VDV teorija kursinis darbas.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 01 14
Vėdinimo sistemos įrengimas gamybinėje įmonėje
Patalpų ir išsiskiriančių teršalų higieninės bei kitos pavojingumo charakteristikos. Trumpas patalpų vėdinimo ir šildymo sprendimo aprašymas, projektiniai patalpų ir lauko oro parametrai. Projektinių aukštų vėdinimo oro poreikio skaičiuotė. Vėdinimo oro srautas pirmame ceche. Vėdinimo oro srautas antrame ceche. Pirmojo cecho ...
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2017 01 03
Veikiančių ūkio subjektų Lietuvoje analizė
Įvadas. Veikiančių ūkio subjektų lr, klaipėdos apskrityje ir jos savivaldybėse statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Absoliutinių ir santykinių dydžių analizė. Rodiklių dinamikos analizė. Reiškinių tarpusavio sąryšių tyrimo analizė. Koreliacinė ir regresinė analizė. Rodiklių prognozavimas. Veikiančių ūkio subjektų ...
Statistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 88 psl.
2014 11 07
Veiklos kūrimas ir organizavimas
Turinys. Įvadas. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika. Galimi gamybinės veiklos organizavimo variantai (teorinė dalis). Technologinė specializavimo forma. Daiktinė specializavimo forma. Naujo produkto gyvavimo ciklas. Gamybinė programa. Darbo priemonių poreikio nustatymas. Technologiniai įrengimai. Technologinė forma. Daiktinė ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2013 05 23
Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto analizė
Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto analizė. Įmonės veiklos analizės savarankiškas darbas. Įvadas. Įmonių veiklos vertinimo teoriniai aspektai. Veiklos pastoviųjų išlaidų sverto analizės praktinio naudojimo pavyzdžiai. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 9 psl.
2014 05 19
Veiklos pelningumo prognozė
Įvadas. Atskirtų gaminių gamybos mastas per metus. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. Pagrindinių darbininkų ir pagalbinių darbuotojų skaičius. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinės gamybos programai. Gautinių medžiagų kiekis ir vertė. Einamosios ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2016 04 19
Veiklos valdymo modelis Alytaus centrinis paštas
Įvadas. Pirmoji darbo dalis. Valdymo ypatybės. Apie produktą ir kuo užsiima. Organizacijos valdymo struktūra. Organizacijos korporacinė kultūra. Organizacija kaip valdymo objektas. Antroji darbo dalis. Veiklos valdymo analizė. Planavimas. Organizavimas. Kontrolė. Motyvacija. Darbuotojų įvertinimas. Darbuotojų drausminimas. Silpnosios ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 05 02
Veiklos vidaus auditas ir jo ypatumai
Įvadas. Veiklos vidaus audito samprata, tikslai ir uždaviniai. Veiklos vidaus audito kriterijai bei vieta audito sistemoje. Veiklos vidaus audito bruožai. Veiklos ekonomiškumo auditas. Veiklos efektyvumo auditas. Veiklos rezultatyvumo auditas. Išvados. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2016 11 24
Veleno tikslumo analizė
Darbo užduotis. Įvadas. Atsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, cilindrinėms jungtims. Parinkti vardinius matmenis. Parinkti sąlaidas ir tikslumą. Apskaičiuoti pagrindinius matmenis trims skirtingoms jungtims. Nubraižyti skylės ir veleno leidžiamųjų nuokrypių laukų schemas. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų ...
Technologijų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 12 09
Verslinikų įvaizdis Lietuvoje socialiniu ir psichologiniu aspektu
Anotacija. Įvadas. Tiriamojo darbo tikslas ir uždaviniai. Žiniasklaidos įtaka. Verslininkų ir žiniasklaidos sąsajos. Verslininko įvaizdis. Verslininkų įvaizdis Lietuvoje kitų šalių kontekstu. Apklausa. Išvados. Literatūra.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2014 10 07
Verslo ekonomika Pažangi gamyba
Įvadas. Praktinė tiriamoji dalis. Planuojamas gaminti gaminių skaičius. Gamybinei programai įvykdyti reikalingas pagrindinių darbininkų skaičius. Medžiagų išlaidos produkcijos vienetui, atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Gaminių vienetiniai įkainiai ir pagrindinių darbininkų darbo užmokestis bei soc. draudimo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 01 03
Verslo ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Baigiamųjų darbų ekonominė dalis. Verslo įmonės kūrimas ir steigimas. Verslo aplinkos analizė. Investicijos ir finansavimas. Geodezinių ir kadastrinių matavimų paslaugos savikainos apskaičiavimas. Geodezinių ir kadastrinių matavimų paslaugos kainos apskaičiavimas. Geodezinių ir kadastrinių matavimų paslaugos grynojo ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2016 10 11
Verslo įmonių baudų apskaita
Įvadas. Baudų samprata. Prievolių vykdymo reglamentavimas. Baudų taikymas pagal mokesčių administravimo įstatymą. Baudų taikymas pagal pvm įstatymą. Atleidimas nuo baudų. Baudų apskaita. Nubaustųjų už mokesčių įstatymų pažeidimus skaičius. Išvados. Literatūra.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2012 11 04
Verslo organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai
Kursinio darbo samprata ir tikslai. Kursinio darbo temos pasirinkimas. Kursinio darbo struktūra. Bendrieji kursiniam darbui keliami reikalavimai. Kursinio darbo pristatymas ir gynimas. Kursinio darbo vertinimo kriterijai. Rekomenduojamos temos. Priedai.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 03 27
Verslo planas laivas restoranas
Įmonės juridinė forma. Savininkai ir vadovai. Personalas. Projekto įgyvendinimo eiga.
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2015 11 02
Verslo planas siuvykla
Įvadas. Gaminių gamybos mastas per metus. Gamybos programai įgyvendinti būtinų įrengimų poreikį. Įrengimų panaudojimo koeficientas. Įrengimų metines nusidėvėjimo sąnaudos. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai įvykdyti. Einamąsias maksimalias ir draustines medžiagų atsargas (kiekis ir vertė). Pagrindinių ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2013 05 07
Verslo priežiūros bei reguliavimo veiklos
Įvadas. IĮ Verslo priežiūros bei reguliavimo veiklos (X agentūros atvejis. Iį ,,x” verslo aprašymas. Verslo srities aprašymas. Įmonės tikslai. Prekės ar paslaugos aprašymas. Iį ,,x” rinkodara. Rinkos apžvalga. Aprėpiamos rinkos dalies išskyrimas ir jos apibūdinimas. Konkurencijos analizė. Rinkodaros planas. Iį ,,x” ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 04 09
Verslumo daigai Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas
Situacijos apibūdinimas ir įvertinimas. Problemos apibūdinimas ir vietos projekto įgyvendinimo būtinumo pagrindimas. Vietos projekto tikslai ir uždaviniai. Vietos projekto įgyvendinimo priemonės ir veiksmai. Vietos projekto įgyvendinimo etapai ir terminai. Laukiami rezultatai. Projekto tęstinumo galimybės. Projekto biudžetas ir jo ...
Verslo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 7 psl.
2015 07 29
Vestuvinių suknelių gamybos proceso organizavimas ir technologija
Įvadas. UAB „Cheri“ gamybos procesoorganizavimo apžvalga. UAB „CHERI“ veiklos pristatymas. Produkcijos nomenklatūra. Naudojami įrenginiai, prietaisai, įrankiai. Darbuotojų kvalifikacija. Žaliavų, medžiagų ir paslaugų tiekėjai. Vartotojai. Konkurentai. Vestuvinės suknelės gamybos technologija. Gamybos tipas, gamybos fazės. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 12 19
Vį „Lietuvos oro uostai kauno filialas“ skrydžių ir krovinių skaičiaus, klientų atsiliepimų vertinimas
Įvadas. Tiriamojo darbo problema, galima hipotezė, tyrimo dizainas (tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai). Įmonės veiklos tyrimas. Kiekybinė dokumentų analizė. Anketavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2016 12 21
Vidaus auditas kursinis darbas
Įvadas. Vidaus audito teoriniai aspektai. Vidaus audito samprata, tikslas ir pagrindiniai uždaviniai. Vidaus audito atlikimas, etapai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir pateikimas. Audito rizika. Vidaus audito tarnyba. Vidaus audito tarnybos steigimas. Vidaus audito tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Tarnybos veiklos organizavimas. ...
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2016 11 20
Vidaus degimo varikliai Projektuojame variklį
Variklio galios nustatymas. Šiluminis variklio skaičiavimas. Įsiurbimo procesas. Suslėgimo procesas. Degimo procesas. Oro arba mišinio kiekio, įsiurbimo į variklio cilindrus nustatymas. Deginių kiekio ir molekulinio pokyčio koeficiento nustatymas. Specifinių šilumų nustatymas. Išsiplėtimo procesas. Variklio indikatorinių ir ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2016 04 10
Vidaus degimo variklių kursinis
Vidaus degimo variklių kursinis.
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2016 11 16
Vidurio rytų rinka Challenges in the Dairy Industry
Introduction. Business model adaptation for Lactosan A/S (Middle East). Middle East strategy. Recommendation for Sales planning. Recommendation for recruiting and rewarding system. Balanced Scorecard for Lactosan A/S. Conclusion.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2014 11 10
Vidutinio darbo užmokesčio priklausomybės nuo gyventojų skaičiaus, įmonių skaičiaus, bedarbių skaičiaus ir nedarbo lygio tyrimas
Įvadas. Vidutinis darbo užmokestis ir jo kitimas Lietuvoje. Stebinių analizė. DTR modelio sudarymas ir jo įvertinimas. Situacijų modeliavimas. DTR modelio diagnostika. Vidutinio darbo užmokesčio prognozavimas. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2016 11 02