Kursiniai darbai (236)

7859 dokumentai
Finansinis įvertinimas
Įvadas. Įmonės charakteristika. Vertikali ir horizontali balanso, pelno ( nuostolio) analizės. UAB „Šiaulių namų valda“ VEIKLOS FINANSINIAI RODIKLIAI. UAB „Šiaulių namų valda“ MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ. UAB „Šiaulių namų valda“ BANKROTO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 01 21
Finansinių rodiklių analizė įmonėje
AB „ vilniaus vingis “ finansinių rodiklių analizė. Finansinės analizės tikslas. Nuosavo kapitalo pelningumą. Bendrasis likvidumo rodiklis. Šakos bendrasis likvidumo rodiklis =. ( 2005m. III ketvirčio duomenimis ). Skubaus likvidumo rodiklis. Šakos skubaus likvidumo rodiklis =. 4108 ( 2005m. III ketvirčio duomenimis ). Grynųjų ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2017 05 24
Finansų maklerių įmonės ir jų veikla Lietuvoje ir AB „Teo lt“ santykinė finansinė analizė
Santrauka. Įvadas. Finansų maklerių įmonės. Finansų maklerio įmonės licencijos gavimas. „Teo“ charakteristika. Pelningumo rodikliai. Turto valdymo rodikliai. Likvidumo rodikliai. Struktūriniai rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Išvados. Literatūros šaltiniai.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 04 23
Finansų rinkų prognozavimas naudojant Oanda Demo platformą ekonomikos kursinis darbas
Įvadas. Valiutų rinkos bei finansų rinkos prognozavimo metodų teoriniai aspektai. Finansų rinkos samprata. Valiutų rinka. Finansų rinkos prognozavimo metodai/ įrankiai ir jų naudojimo taisyklės. Parabolinis (Parabolic SAR). Bolingerio juostos. Prekybos valiutų kursais naudojant pateiktus prognozavimo įrankius rezultatai. Parabolinis ...
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 05 10
Finansų rinkų prognozavimas naudojant Oanda demo platformą finansų kursinis darbas
Finansų rinkos. Valiutų rinka. Prognozavimo metodai. Eksponentinis slankusis vidurkis EMA. EMA naudojimas prekyboje. Bolingerio juostos. Bolingerio juostų naudojimas prekyboje. Teorijų taikymas praktikoje. Grafinis valiutų kursų atvaizdavimas. Valiutų kursų atvaizdavimas naudojant EMA. Valiutų kursų atvaizdavimas naudojant bolingerio ...
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 04 27
Finansų sistemos raida: finansinių institucijų sistemos plėtra
Įvadas. Finansinės institucijos, jų klasifikavimas. Finansinių institucijų raida 2005-2007 metais. Komerciniai bankai. Lietuvos centrinė kredito unija. Kredito unijos. Finansų sistemos struktūra 2007 iii ketv. Finansinių institucijų problemos bei veiklos perspektyvos. Išvados ir siūlymai. Literatūra. Priedai. Priedas.
Finansų kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2017 06 07
Fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta ir jos reikšmė civilinėje teisėje
Fizinių asmenų civiliniam teisiniam statusui taikytina teisė. Straipsnis. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis teisnumas. Straipsnis. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės civilinis veiksnumas. Straipsnis. Draudimas remtis neveiksnumu. Straipsnis. Užsienio piliečių ir asmenų be pilietybės pripažinimas ...
Teisės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 03 17
Fizinis aktyvumas pagrindinėje mokykloje
Įvadas. Tyrimo tikslas, uždaviniai. Literatūros apžvalga. Fizinis aktyvumas. Fizinio aktyvumo poveikis sveikatai. Mokyklinio amžiaus vaikų fizinio vystymosi ypatumai. Mokyklinio amžiaus vaikų paros režimas. Joniškio rajono mokinių sveikatos vertinimas. Literatūros sąrašas.
Kūno kultūros kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 06 10
Fotogrametrijos kursinis darbas
Įvadas. Aerofotografinių nuotraukų interpretavimas. Topografinis ir žemės ūkio objektų interpretavimas. Kelių ir jų statinių interpretavimas. Hidrografinių objektų interpretavimas. Užstatytų teritorijų interpretavimas. Miško kultūrų interpretavimas. Ariamosios žemės interpretavimas. Pievų ir ganyklų interpretavimas. Išvados. ...
Žemės ūkio kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2013 06 26
Fotogrametrinė nuotrauka
Įvadas. Aerofotonuotraukos vidinis orientavimas. Atlikti vidinį orientavimą naudojant koordinatines žymes. Aerofotonuotraukų reliatyvus orientavimas. Atlikti reliatyvųjį oriantavimą matuojant Gruber taškus. Aerofotonuotraukos absoliutus orientavimas. Papildomų taškų matavimas relfejo modeliui sudaryti. Epipolinių vaizdų generavimas. ...
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2015 05 02
Frazeologizmai su pinigų pavadinimais
Įvadas. Frazeologizmai semantikos požiūriu. Frazeologizmų semantinės grupės. Frazeologizmų semantinė klasifikacija. Frazeologizmų sisteminiai požymiai. Frazeologizmų variantai. Gramatiniai variantai. Leksiniai variantai. Frazeologizmų sinonimija. Frazeologizmų daugiareikšmiškumas. Frazeologizmų antonimiją. Frazeologizmų ...
Lietuvių kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2017 02 02
Gaisrinė taktika Gaisro likvidavimas RIMI
Įvadas. Objekto operatyvinė taktinė charakteristika. Objekto aprūpinimas vandeniu. Pajėgų ir priemonių sutelkimas gaisrui gesinti. Situacijos gaisravietėje moduliavimas. Vandens tiekimas į gaisravietę. Autocisternų reikalingų gaisrui gesinti skaičius. Gaisro gesinimo organizavimas. Vykimas į gaisrovietą. Situacijos vertinimas ...
Saugos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2014 11 30
Galingumo didinimas
Transporto priemonių bandymai. Galingumo didinimo teorinis pagrindas. Galingumo padidėjimas 0 AG. Katalizatoriaus. Galingumo padidėjimas 5 AG. Galingumo padidėjimas 3 AG. Aktuatoriaus kojelės reguliavimas. Slėgio reguliavimas adatinio vožtuvo pagalba. Elektroninis slėgio reguliavimas. Išvados. Literatūra.
Mechanikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 04 15
Galvos - kaklo susirgimų diagnostika MRT Pacientų paruošimas tyrimui, bei tyrimo indikacijos ir kontraindikacijos
Įvadas. Magnetinio rezonanso tomografija (MRT). Kas yra mrt? MRT veikimo principas, techninės galimybės, parametrai. Kontrastavimas. Susirgimai diagnozuojami MRT. Galvos- kaklo susirgimų diagnostika. Susirgimų diagnostika MRT. Galvos- kaklo susirgimų diagnostika. Pacientų paruošimas tyrimui, tyrimo eiga. Privalumai ir trūkumai. ...
Medicinos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2017 05 27
Gaminio, mazgo ir detalės aprašymas Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė
Gaminio, mazgo ir detalės aprašymas. Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė. Gaminio, mazgo ir detalės aprašymas. Detalės konstrukcijos technologiškumo analizė. Konstrukcijos technologiškumo analizė pagal kokybinį požymį. Konstrukcijos technologiškumo analizė pagal kiekybinį požymį. Linijinių matmenų grandinių ...
Inžinerijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2017 04 24
Gamybinės jūrinės plaukiojimo praktikos ataskaita
Laivo aprašymas, duomėnys ir įranga. Laivo jėgainės aprašymas. Deidvudo įrenginis. Pagrindiniai ir pagalbiniai VDV. Pagrindinių ir pagalbinių VDV aprašymas (tipas, galingumas, apsukų skaičius, cilindro skersmuo ir stūmoklio eiga, pripūtimo ir prapūtimo būdai, cilindrų skaičius ir pan. ). Pagrindinio variklio paleidimo– ...
Laivybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2016 12 27
Gamybinio padalinio sąnaudų pelningumas
Įvadas. Trumpa projektuojamo padalinio charakteristika. Metinės gamybos programos apskaičiavimas. Ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Pinigų srautų ataskaita. Finansiniai - ekonominiai rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Išvados. Naudota literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2017 04 18
Gamybos pelningumo prognozė
Įvadas. Tiesioginės išlaidos medžiagos atitinkamai vienam gaminiui. Einamosios atsargos ir jų vertė. Vieno gaminio tiesioginės išlaidos. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kitų darbo vietų metinės nusidėvėjimo sąnaudos. Literatūra.
Ekonomikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2014 11 17
Gamybos planavimas ir organizavimas
Užduotis. Sprendimas. Plotų skaičiavimai. Išvados.
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 11 psl.
2016 04 28
Gamybos technologija ir gamybos organizavimas
Santrauka. Siūlomo projekto esmė. Įmonės charakteristika. Įmonės nuosavybės forma. Žinios apie verslininką ir jo partnerius. Trumpa veiklos apžvalga. RINKA. Dabartinės šakos situacija ir ateities tendencija. Potencialūs konkurentai. Rinkodara. Tikslas, uždaviniai. Kainos. Realizavimo kanalai. Reklama. Gamyba. Produkcija. Paslaugos. ...
Vadybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 04 02
Gautinų sumų apskaita kursinis
Įvadas. Teorinė dalis. Gautinos sumos. Gautinų sumų skirstymas. Per vienerius metus gautinos sumos. Po vienerių metų gautinos sumos. Praktinė dalis. Įmonės veikla. Išvados. Literatūros sąrašas.
Apskaitos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 03 07
Geležinkelio kelio projektavimas
Aiškinamasis raštas. Kelio trasos parinkimas. Geodezija. Taškų A, c, d, B koordinačių skaičiavimas. Plano kreivių elementų parametrų skaičiavimas. Išilginio trasos plano sudarymas. Traukos skaičiavimas. Varžos jėgų skaičiavimas. Traukinio ratų sukeliamų jėgų skaičiavimas. Traukinio važiavimo laiko nustatymas. Traukinio ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2017 03 19
Geležinkelio kelio trasos AB projektavimas kursinis
Kursinio darbo užduotis. Įvadas. Pirmos ir antros trasos palyginimas. Parametrų nustatymas. Kreivės pagrindiniai elementai ir jos taškų piketų skaičiavimas. Posūkių kampų, tiesių ir kreivių elementų žiniaraštis. Geležinkelio kelio išilginio profilio projektavimas. Projektinės linijos skaičiavimas. Žemės sankasu ...
Transporto kursiniai darbai, Kursinis darbas, 45 psl.
2017 03 01
Geležinkelių techninė eksploatacija
Įvadas. Krovos darbų organizavimas. Krovinių srautas. Vagono charakteristika. Pusvagonio tvirtinimas. Pusvagoniuose vežamų biralų apsauga nuo išpustymo. Prekių stoties vagonų srautai. Kursinio darbo pavyzdžio įvadas ir analitinė dalys. B prekių stoties kelynų ir kelių specializacija. Kursinio darbo pavyzdžio techninė dalis. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2017 01 12
Gelžbetoninės monolitinės sijinės perdangos ir mūrinės kolonos projektavimas
Aiškinamasis raštas. Plokštės projektavimas. Apkrovų skaičiavimas. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Plokštės storio skaičiavimas. Reikiamo armatūros skerspjūvio ploto skaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Šalutinės sijos apkrovų skaičiavimas. Šalutinės sijos įrąžų skaičiavimas. Išilginės pagrindinės ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2017 03 19
Gelžbetonio kursinis darbas (2)
Aiškinamasis raštas. Maonolotinės briaunuotos perdangos su sijinėmis plokštės projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės skaičiavimas ir konstravimas. Armatūros skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas ir konstravimas. Surenkamų gelžbetoninių elementų projektavimas. Konstrukcijų parinkimas ir ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 37 psl.
2017 04 18
Gentamicino terapinio poveikio stebėsenos įvertinimas naujagimių ir vaikų amžiuje
Turinys. Įvadas. Tyrimų metodikos. Tyrimų rezultatai. Tyrimų išvados. Tyrimų palyginimas. Bendros išvados. Literatūros sąrašas.
Farmakologijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2017 05 11
Geodezinių prietaisų ir matavimo metodų panaudojimas statybose
Įvadas. Geodezinių darbų tikslas statyboje. Taškų nužymėjimo būdai ir ženklinimas vietovėje. Taškų nužymėjimas. Taškų nužymėjimas vietovėje.
Geodezijos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 psl.
2017 05 04
Gimtojo rajono aplinkos įvertinimas
Gimtojo rajono aplinkos įvertinimas.
Aplinkos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2016 12 27
Gipso energijos priklausomybės nuo temperatūros nustatymas
Cheminės termodinamikos ir termochemijos dėsniai. Kiekviena medžiaga turi būdingą cheminę, arba vidinę energiją, kuri gali virsti kitos rūšies energija: elektros, šilumine, mechanine, šviesos ir atvirkščiai. Absoliutinis vidinės energijos dydis nėra žinomas, todėl matuojami tik jos pokyčiai įvairiausių procesų metu. ...
Statybos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2011 11 02