Laboratoriniai darbai

Laboratoriniai darbai. Parsisiųskite įvairių dalykų laboratorinius darbus. Nuolat atnaujinama kokybiškų mokslo darbų bazė.
3174 dokumentai
Pirmas laboratorinis darbas. Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas. Darbo tikslas – susipažinti su elektros grandinės elementų jungimo būdais ir eksperimentiškai patikrinti ohm‘o, kirchhoff‘o dėsnius bei galių balansą. Antras laboratorinis darbas. Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas. Darbo tikslas – ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 psl.
2011 03 17
Profesinės rizikos nustatymo kortelė
Ergonominės ir profesinės rizikos saugai ir sveikatai tyrimas, įvertinimas, įforminimas. Darbo vietos ergonominių veiksnių tyrimo protokolas. Sunkių krovinių kėlimo ir nešimo tyrimo protokolas. Įvykdymo sąlygų įtakos nustatymas, balais. Krovinių kėlimo rankomis įvertinimas. Darbo sunkumo įvertinimas. Išvada ir rekomendacijos. ...
Technologijų laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 psl.
2013 04 21
Fizikos laboratoriniai darbai VGTU 1-2 kurso studentams. 28 laboratoriniai darbai.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 100 psl.
2011 06 09
Anglinio plieno mikrostruktūros tyrimas
Plieno markiravimas. Tai laboratorinis darbas skirtas susipažinti ir atskirti metalų markes. Darbo tikslas. Darbo užduotis ir atlikimo tvarka. Darbo ataskaita. Laboratorinio darbo rezultatai. Ikieutektoidinis. Eutektoidinis. Poeutektoidinis. Sudėtinės plienų dalys. Išvada.
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 10 25
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas
Medžiagos lūžio rodiklio nustatymas. Darbo tikslas. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Paaiškinimas:. Priemonės. Darbo eiga. Suformuluoti išvadas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 04 16
Slydimo trinties koeficiento nustatymas
Darbo tikslas. Susipažinti su slydimo trinties reiškiniais, išmokti matuoti ir skaičiuoti trinties koeficientą. Klausimai. Ką parodo trinties koeficientas? Kada yra trinties nauda, o kada žala? Kada atsiranda trinties jėga? Nuo ko priklauso slydimo trinties koeficientas? Uždavinys. Šunų kinkinys tempdamas roges sniegu gali išvystyti ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 06 28
Variklio alkūninis mechanizmas
Variklio alkūninio mechanizmo paskirtis. Variklio alkūninio mechanizmo konstrukcija. Variklio alkūninio mechanizmo veikimas. Surašykite rodyklėmis nurodytų alkūninio švaistiklinio mechanizmo detalių pavadinimus. Variklio alkūninio mechanizmo išardymas ir surinkimas.
Mechanikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2012 02 21
Šviesos bangos ilgio nustatymas difrakcine gardele
Darbo tikslas: įsitikinti, kad įvairių spalvū spindulių bangų ilgiai yra skirtingi. Klausimai. Atsakymai. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Kokį reiškinį vadiname difrakcija? Kas yra difrakcinė gardelė? Ką vadiname gardelės konstanta? Ką matysime ekrane jei gardelę apšviesime monochromatine šviesa? Atsakymai. Difrakcinę gardelę ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2010 12 09
Temperatūros įtakos mielių fermentacijos reakcijos greičiui tyrimas
Temperatūros įtakos mielių fermentacijos reakcijos greičiui tyrimas. Biologijos laboratorinis.
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2012 11 27
Metalų specifinės savitosios varžos nustatymas
Metalų specifinės savitosios varžos nustatymas tikslas. Omo dėsnis grandinės daliai. Omo dėsnis visai grandinei. Darbo priemonės. Darbo eiga. Naudotos formulės ir šaltiniai Medžiaga. Aliuminis Auksas Cinkas Geležis Gyvsidabris Grafitas Konstantanas Nichromas Nikelinas. Nikelis Osmis Platina Plienas Sidabras Švinas Varis Volframas ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 10 19
Svyravimo dėsnių tyrimas
Svyravimo dėsnių tyrima. Darbo tikslas. Ištirti svyruoklės svyravimų periodo priklausomybę nuo jos ilgio ir masės, mokytis nustatyti laisvojo kritimo pagreitį. Įsitikinti, kad mūsų platumoje g= 9,8 m/sKlausimai. Kokiais parametrais apibūdinamas svyravimas? Kokie yra matematinės svyruoklės svyravimo dėsniai? Kokia formule ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 03 17
Įvairių kūnų tankio nustatymas
Įvairių kūnų tankio nustatymas. Darbo tikslas. Ugdyti darbo su matavimo prietaisais įgūdžius, išmokti nustatyti įvairių formų ir medžiagų tankį, naudotis fizikinių dydžių lentelėmis. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Praktinis uždavinys. Skaičiavimai. Išvados.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2014 12 07
Spyruoklės standumo koeficiento matavimas
Darbo tikslas: remiantis huko dėsniu, apskaičiuoti standumo koeficientą. Teorinis darbo pagrindimas. Proporcingumo koeficientas, esantis huko dėsnyje, vadinamas standumo koeficientu. Jis priklauso nuo kūno matmenų ir medžiagos, iš kurios pagamintas kūnas. Kaip bandymais išmatuoti koeficientą, nesunku numanyti remiantis huko dėsniu. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 10 18
Nuoseklios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Nuoseklios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas. Darbo tikslas įgyti žinių apie nuoseklios kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti jas eksperimentiškai tirti. Išmokti skaičiuoti šias kintamosios srovės grandines, susipažinti su įtampų rezonanso reiškiniu. Naudojami prietaisai ir ...
Elektrotechnikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 09 22
Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose
Praktinis biologijos darbas: Osmoso stebėjimas bulvės stiebagumbiuose. Įžanga. Tikslas: Stebėti skirtingos koncentracijos tirpalo judėjimą į bulvės stiebagumbio ląsteles ir vakuolių padidėjimą bei vandens netekimą bulvės ląstelių vakuolėse. Hipotezė. Darbo eiga. Priemonės ir medžiagos. Darbo eiga ir duomenų rinkimas. Gauti ...
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 02 02
Kietuju kunu linijinio pletimosi koeficiento nustatymas
Kietųjų kūnų linijinio plėtimosi koeficiento nustatymas. Klausimai. Atsakymai. Uždavinys. Sprendimas.
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 02 26
Skysčio klampos koeficiento nustatymas stokso būdu
Darbo tikslas: išmatuoti duotojo skysčio dinamines klampos koeficientą stokso būdu. Darbo priemonės: aukšta menzūra su tiriamuoju žinomo tankio skysčiu, slankmatis, liniuote, du skirtingų dydžių rutuliukai, laikmatis. Darbe naudojamos formulės. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai. Apskaičiuojame greitį. Randame vidutinį rutuliuko ...
Medžiagų mokslo laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2011 04 29
7 laboratoriniai darbai. Natūralaus grunto tankio nustatymas. Natūralaus grunto drėgnio nustatymas. Molinių gruntų plastiškosios būsenos (aterbergo) ribų nustatymas. Grunto suspaudžiamumo tyrimas kompresiniu aparatu. Grunto kerpamojo stiprumo tyrimas tiesioginio kirpimo aparatu. Grunto laidumo vandeniui nustatymaspastovaus spūdžio ...
Statybos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 25 psl.
2013 01 30
Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas
Sukamojo judėjimo dinamikos dėsnio tikrinimas. Pagrindinės formulės. Sukamojo judėjimo dinamikos pagrindinio dėsnio trimo oberbeko švytuokle rezultatai. Skaičiavimai. Grafikas. Išvados. Naudota literatūra. Patikrinę pagrindinį sukamojo judėjimo dinamikos dėsnį nustatėme kūnų sistemos inercijos momentą ir trinties jėgos momentą
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2012 11 29
Stabilitrono tyrimas
Stabilitrono tyrimas. Darbo tikslas. Ištirti stabilitrono arba stabistoriaus įtampos stabilizavimo (pastovinimo) savybę. Darbo aprašymas. Darbo priemonės. Grandinių schemos. Matavimų ir skaičiavimų lentelės. Grafikas. Išvados. Stabilitrono tyrimas parodė, kad jis atitinka teorines žinias. Stabilitrono voltamperinės charakteristikos ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 12 06
Elektronikos kontroliniai klausimai
Kontroliniai klausimai. Kokius žinote puslaidininkinius diodus VD ir kur jie taikomi? Kokiomis savybėmis pasižymi puslaidininkiniai diodai? Kokie yra pagrindiniai žinyniniai puslaidininkinių diodų parametrai. Kaip puslaidininkinių diodų parametrus apskaičiuoti iš VACh. Kokie yra VD prijungimo tiesiogine ir atvirkštine kryptimi ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2014 09 30
Fotorezistoriaus tyrimas
Kur taikomi fotorezistoriai? Kaip fotorezistoriaus parametrus apskaičiuoti iš šviesinių ir VACh? Kaip atrodo FR charakteristikos? Kokie yra pagrindiniai žinyniniai fotorezistoriaus parametrai? Kokiomis savybėmis pasižymi puslaidininkiniai fotorezistoriai? Kontroliniai klausimai. Grafikai. Skaičiavimų lentelės. Matavimų lentelės. Schema ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2013 12 06
Sėklų dygimo priklausomybė nuo drėgmės ir temperatūros
Sėklų dygimo priklausomybės nuo drėgmės ir temperatūros tyrimas. Ištirti, kaip žirnių ir kviečių sėklų dygimas priklauso nuo aplinkos temperatūros ir drėgmės. Ant I ir II stiklinių dugno dedama sausos vatos, o į III ir IV – vienodu vandens kiekiu sudrėkintos vatos. Į V stinklines įpilama vandens ir trupučio aliejaus. Į ...
Biologijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 psl.
2013 03 13
Ultragarso slopinimas ore
Išmatuoti ultragarso intensyvumo priklausomybę nuo atstumo tarp spinduolio bei imtuvo. Nustatyti ultragarso slopinimo koeficientą. Darbo priemonės. Darbo eiga. Rezultatai. Išvados. Ultragarso bangos trumpos, todėl esant didesniam atstumui, jų energija mažėja: dalis energijos sugeriama, dalis atspindima. Įtampos U2 priklausomybė nuo ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2011 03 16
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas
Vienfazio srovės lygintuvo tyrimas. Ištirėme įvairius lygintuvus su įvairiais filtrais, nustatėme įtampos kitimo kreives u = f(t), vidutines išlygintos įtampos vertes, pulsacijos ir filtracijos koeficientus. Dvipusis lygintuvas. Vienpusis lygintuvas. Visų bandymų oscilogramos ir darbo išvados. Įrenginiai. Darbo eiga. Vienpusio ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2013 03 09
Kompiuterių architektūros laboratoriniai
Užduotis. Operacijos algoritmas. Pirmas laboratorinis darbas. Algoritmo realizacija:. Testavimas. Antras laboratorinis darbas. Mikrooperacijos ir sąlygų sąrašas. Algoritmo realizacija. Testavimas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2011 03 03
Galvaniniai elementai ir elektrolizė chemijos laboratorinis
Galvaniniai elementai ir elektrolizė. Literatūrinė apžvalga. Darbo tiklas. Susipažinti su galvaninių elementų veikimo principais, sukonstruoti galvaninį elementą, išmatuoti jo praktinę EVJ. Panaudoti sudarytą galvaninį elemntą, kaip nuolatinės srovės šaltinį elektrolitų vandeninių tirpalų elektrolizei. Darbo priemonės ir ...
Chemijos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2014 08 21
Skysčio dinaminės klampos koeficiento nustatymas stokso būdu
Skysčio dinaminės klampos koeficiento nustatymas stokso būdu. Darbo tikslas. Išmokti nustatyti skysčio klampą Stokso būdu. Atsakymai. Dinaminė klampa skaitine verte yra lygi vidinės trinties jėgai, kuri veikia tarp skysčio sluoksnių, kurių susilietimo plotas lygus 1m2 ir greičio gradiantas lygus vienetui. Uždavinys. Paaiškinimas. ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 12 19
Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio radimas
Darbo tikslas. Apskaičiuoti rutuliuko, riedančio nuožulniu loveliu, pagreitį. Teorinis darbo pagrindimas. Atliekant šį laboratorinį darbą, pagreičio negalima apskaičiuoti pagal formulę. Nes neįmanoma rasti rutuliuko galinio greičio. Todėl remsimės rutuliuko poslinkio formule ir atsižvelgsime į tai, kad pradinis greitis lygus ...
Fizikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 11 28
Elektonikos gynimo klausimai atsakymai
Paaiškinkite puslaidininkinio diodo veikimo principą. Paaiškinkite bandymų grandinės elementų paskirtį. Nubraižykite vienpusio ir dvipusio lygintuvo schemas ir paaiškinkite jų veikimą. Nubraižykite ir paaiškinkite vienpusio ir dvipusio lygintuvo išlygintos įtampos kreives u = f(t). Kokie atskirų lygintuvų schemų privalumai ir ...
Elektronikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2011 06 01