Laiko intervalų ir dažnio matavimas oscilografu


Inžinerijos laboratorinis darbas. Laiko intervalų ir dažnio matavimas oscilografu. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo eiga. Kontroliniai klausimai. Išvados.


Darbo tikslas: Išmokyti pamatuoti signalo periodą ir dažnį oscilografu.

Darbo uždaviniai:

Atlikti oscilografo skleistinės korekciją.

Išmokti išmatuoti dažnį oscilografu.

Darbo eiga:

1.Pamatuokite nurodytus dažnius, kai oscilografo skleistinė išderinta, kaip kintamos įtampos šaltinį naudodami generatorių 3-33. Generatoriaus išėjimo įtampa 5V. Matavimų rezultatus surašykite į 1 lentelę. Dažniui apskaičiuoti naudokite formulę: (1)

čia f- oscilografu pamatuotas dažnis, T- signalo periodas.

2.Atlikite oscilografo skleistinės korekciją. Pakartokite matavimus. Matavimų rezultatus surašykite į 2 lentelę.

Laiko intervalų ir dažnio matavimas oscilografu. (2015 m. Kovo 09 d.). http://www.mokslobaze.lt/laiko-intervalu-ir-daznio-matavimas-oscilografu.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 22 d. 02:46