Laikraštis Aušra


Aušra laikrastis. Laikrastis "ausra". Aušros laikraštis. Laikrastis ,, ausra ". Pirmasis laikrascio "ausra" redaktorius. Pirmieji lietuviski laikrasciai power point. Pirmasis laikraštis varpas. Ausra lietuviskas laikrastis. Laikraštis ,,aušra' powerpoint. Lietuviški laikraščiai aušra varpas.

Lietuvių skaidrės. Aušra (laikraštis). Aušros redaktoriai. Tilžė ir ragainė. Pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas lietuvių kalba, vadinęsis mėnesiniu laikraščiu „Auszra“, 1883–1886 m. leistas Ragainėje ir Tilžėje. Jau nuo pirmųjų numerių „Aušra“ skatino lietuvių tautos kovą prieš didžiavalstybinę nacionalinės priespaudos ir prievartinės asimiliacijos (polonizacijos, rusifikacijos ir germanizacijos) politiką, kurią lietuvių žemėse įgyvendino caro ir kaizerio valdžia, kai kurie dvarininkai ir dvasininkai. Jurgis Mikšas. Mažosios Lietuvos veikėjas. Vienas „Aušros“ įkūrėjų ir su pertraukomis jos redaktorius.


Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas. Vienas „Aušros“ įkūrimo iniciatorių, 1884–1885 atsakingasis redaktorius. Bendradarbiavo su knygnešiais, organizavo nelegalios spaudos prekybą. Pirmasis „Varpo“ ir „Ūkininko“ atsakingasis redaktorius.

Jurgis Mikšas. Mažosios Lietuvos veikėjas. Vienas „Aušros“ įkūrėjų ir su pertraukomis jos redaktorius. Jonas Šliūpas, visuomenės veikėjas, publicistas. „Aušros“ redaktorius.

Ragainė. Spaudos draudimo metais čia leista lietuviška spauda (Lietuvos Nacionalinio muziejaus rinkiniai).

Laikraštis Aušra. (2011 m. Spalio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/laikrastis-ausra.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 13:08