Lazerio šviesos difrakcija laboratorinis darbas


Fizikos laboratorinis darbas. Lazerio šviesos difrakcija. Darbo užduotis. Teorinė dalis. Aparatūra ir darbo metodas. Darbo rezultatai I Dalis.


I Dalis remiantis difrakcinio maksimumo kampo formule apskaičiavau sin ( dydį, kai difrakcinės eilės numeris k = 1, 2 , 3. Išmatavau atstumus tarp eilės maksimumų ΔX ir iš pagrindinės difrakcinių maksimumų sąlygos išsireiškiau bangos ilgį bei jį apskaičiavau. Gavęs bangos ilgius, apskaičiavau jų aritmetinį vidurkį. Duomenis surašiau į lentelę.

III Dalis pastačius reguliuojamojo pločio plyšį ir keičiant plyšio dydį ištyriau difrakcinių maksimumų intesyvumų pasiskirstymą ekrane. Vis siaurinant plyšį aš stebėjau ir pažymėjau 4 vaizdus, kurie geriausiai parodo intesyvumų pasiskirstymą siaurinant plyšį.

IV Dalis pastačius sferinį glaudžiamąjį lęšį ištyriau Frenelio difrakciją plyšyje. Pastebėjau jog difrakcijos išsidėstymas buvo labai panašus, tačiau susiaurinus plyšį pastebėjau jog centre gaunamas patamsėjimas t.y. difrakcijos minimumas, kuris pavaizduotas 5 paveikslėlyje.

Išvados remiantis difrakcinio maksimumo kampo formule apskaičiavau sin ( dydį, išmatavau atstumus tarp eilės maksimumų ΔX ir iš pagrindinės difrakcinių maksimumų sąlygos išsireiškiau bangos ilgį, jį apskaičiavau.

Lazerio šviesos difrakcija laboratorinis darbas. (2015 m. Gruodžio 20 d.). http://www.mokslobaze.lt/lazerio-sviesos-difrakcija-laboratorinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 11:26