Lietuvių 11 klasės kartojimas


Lietuvių konspektas. Jonas Radvanas Renesansas , XVI. Kūrybos temos. Meilės tėvynei tema Jono Radvano poemoje Radviliada. Martynas Mažvydas Renesansas , XVI. Kūrybos temos. Tikėjimo tema Martyno Mažvydo Katekizmo ” prakalboje. Mikalojus Daukša Renesansas , XVI. Kūrybos temos. Tautinės tapatybės samprata. Daukšos Postilės “ Prakalboje į malonųjį skaitytoją. Viljamas Šekspyras Renesansas , XVI. Meilės tema. Šekspyro kūryboje. Motiejus Kazimieras Sarbievijus Barokas , XVII. Mirties ir netvarumo tema. Sarbievijaus kūryboje. Kristijonas Donelaitis Apšvieta , XVIII. Dievo tema Kristijono Donelaičio poemoje Metai. Johanas Volfgangas Gėtė Apšvieta , XVIII XIX. Pažinimo tema. Gėtės tragedijoje Faustas. Adomas Mickevičius Romantizmas , XIX. Žmogaus santykio su kitu žmogumi tema. Mickevičiaus kūryboje. Antanas Baranauskas Romantizmas , XIX. Asmens ir gamtos ryšys Antano Baranausko poemoje Anykščių šilelis. Jonas Mačiulis Maironis Romantizmas , XIX. Tauta ir gamta Maironio kūryboje. Vincas Kudirka Realizmas , XIX. Kūrybos temos. Įsipareigojimo tėvynei tema. Kudirkos kūryboje. Jonas Biliūnas Realizmas , XIX XX. Kūrybos temos. Moters tema. Biliūnos apysakoje Liūdna pasaka. Juozas Tumas Vaižgantas Modernizmas , neoromantizmas XIX XX. Kūrybos temos. Asmuo istorijos ir politikos verpetuose. Tumo Vaižganto apysakoje Dėdės ir dėdienės. Šatrijos Ragana Modernizmas , neoromantizmas XIX XX. Moters tema Šatrijos Raganos kūryboje. Vincas Krėvė Mickevičius Modernizmas , neoromantizmas XIX XX. Jausmo ir proto kova. Krėvės dramoje Skirgaila. Balys Sruoga Modernizmas , simbolizmas XX. Kūrybos temos. Valdovo drama Balio Sruogos dramoje Milžino paunksmė.

Lietuvių 11 klasės kartojimas. (2014 m. Birželio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuviu-11-klases-kartojimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 17:25