Lietuvių analizės

860 dokumentų
Balys Sruoga Dievų miškas analizė
Balio sruogos knygos "dievų miškas" aprašymas. Biografija. Knyga „dievų miškas“. Kūrinio žanras. Temos, problemos, vertybės, pagrindinė mintis. Trys temos rašiniams fabulaveikėjai, balys sruoga. Aprašyti esesininkus. Paaiskinti žodžius: ironija, humoras, satyra, šaržas, groteksas. Išrinkti pavyzdžius iš knygoskūrinio ...
Lietuvių analizės, Analizė, 10 psl.
2012 03 04
B.Sruoga Dievų miškas žmogus prievartos pasaulyje
1943m. hitleriniai okupantai suėmė B.Sruogą (1896 – 1947), Kauno universiteto profesorių, ir kaip įkaitą išvežė į Štuthofo mirties stovyklą, netoli Gdansko. Ten jis patyrė fašistų sugalvotus žmonių naikinimo sistemos žiaurumus, tačiau nepasidavė nevilčiai, nepaliovė tikėjęs žmogumi ir jo galia. Laiškuose jis rašė: ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
K.Binkis Atžalynas
K. Binkio “atžalynas” – tai drama apie moksleivių gyvenimą. Pagrindinis konfliktas – tai doro, neturtingo jaunuolio susidūrimas su jam svetima miesčioniška aplinka. Kūrinys turėjo ir tebeturi didžiulį pasisekimą, nes dramaturgas atskleidė tikrąsias ir tariamąsias vertybes. Jau pavadinimas “atžalynas” reiškia autoriaus ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 28
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
Koks žmogus, anot donelaičio yra doras?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 03 26
O. Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”
O Deneiras Balzakas “Tėvas Gorijo”. Tėvas Gorijo, bemaž 69metų senis, isikųrė pas ponią Voke 1814m. , metęs savo verslą. Iš pradžių jis gyveno tame bute, kuriame dabar gyvena ponia Kutiur. Anuo laiku tėvas Gorijo buvo vadinamas ponu Gorijo, bet dėl jo nerūpestingumo, žmonės jį pradėjo laikyti kvailiu, kuris nemoka tvarkyti ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
Kafka Metamorfozė analizė
Tėvas – egoistas, dėl išorinio padorumo, aplinkinių nuomonės, savo paties ramybės ir gerovės pasiruošęs aukoti vabalu virtusį sūnų? Pagrįsti arba paneigti. Nuo ko priklauso tėvo agresija? Motina – aiškios nuomonės nereiškianti , jautrumą demonstruojanti ašaromis ir alpimu prisitaikėlė? Pagrįsti arba paneigti. Sesuo – ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 07 06
Gėtė Faustas veikėjų analizė
Getė Faustas veikėjų analizė lentelėje. POŽIŪRIS Į ŽMOGŲ. Mefistofelis. Dievas. Veikėjo apibūdinimas. Faustas. Margarita. Mefistofelis. Dievas. Fausto ir vagnerio palyginimas. Faustas. Vagneris. Fausto ir mefistofelio palyginimas. Faustas. Mefistofelis. Fausto ir margaritos palyginimas. Faustas. Margarita.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 11 02
Vinco Mykolaičio Putino eilėraštis „Vivos plango, mortuos voco" analizė
V. M Putinas „Vivos plango, mortuos voco”.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2013 10 09
Ką Anykščių šilelis kalba 21 amžiaus žmogui?
Ką „anykščių šilelis“ kalba xxi amžiaus žmogui?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 09 23
Judita Vaičiūnaitė Kavinukas su pastoralėm analizė
Eilėraščio Kavinukas su pastoralėm analizė ir interpretacija. Eilėraštyje ryškios dvi plotmės – kasdienybės ir pro ją prasiveržiančio grožio. Pirmąjai plomei galima priskirti kasdienės buities vaizdus – neplautus indus, kavinuką su pastoralėm, vandens, viryklės ūžimą, verdančių puodų garus. Antrąjai plotmei ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 04 02
Severijos paveikslas
Severjos paveiklas. Lietuvių kalbos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 09 29
Žmogus ir gamta Antano Baranausko Anykščių Šilelyje
Žmogus ir gamta A. Baranausko “Anykščių Šilelyje”. Lietuvių tautos atmintyje A. Baranauskas yra pirmiausia “Anykščių šilelio” kūrėjas. Ši poema vienas iš gražiausių lietuvių literatūros kūrinių. Sukurti “Anykščių Šilelyjį” paskatino daugelis aplinkybių. Tai ir protestas prieš lietuvių kalbos menkinimą, ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 05 03
Ignas Šeinius Kuprelis analizė
Kuprelio charakteristika. Romantizmo bruožai "kuprelyje". Didžioji kuprelio meilė. Kuprelis - neeilinė asmenybė. Jo jautri siela sugeba pajusti menkiausią žolelės šnarėjimą, mažiausio paukštelio skundą… ir štai šią trapią sielą paliečia meilė gundei. Iš pradžių tai tik švelnus, vos pastebimas jausmų sąmyšis, keliantis ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 08 01
Gėtė Faustas analizė
Gėtė. Gyvenimo kelias. Faustas. “fausto” sukūrimo istorija. Fausto tema. Sutarties su velniu motyvas. “fausto” žanras. Pagrindinės kūrinio problemos. Pagrindinė kūrinio tema. Pagrindinė i dalies idėja. Laikas. “fausto” įžangos. “prologas danguje”. Fausto nusivylimai ir ieškojimai. Tarp žmonių per velykas. Faustas ir ...
Lietuvių analizės, Analizė, 9 psl.
2013 01 23
Vėlinės analizė
Esamos situacijos nusakymas. Sugrįžimas. Pamąstymai. Kontekstas. Vertybės ir pagrindinė idėja. Svarbiausios vertybės yra tėvynė, namų šiluma, artimieji. Pagrindinė eilėraščio idėja yra tokia, kad tik praradęs tėvynę supranti, kokia ji yra brangi.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 04 10
Mylimas žmogus - laimingas žmogus
Kas yra meilė ? Meilė, tai nuostabus jausmas, kai dėl mylimo žmogaus, gali nuversti kalnus, kai jauti, jog „pilve skraido drugeliai“ ir giliai širdyje žinai, jog su šiuo žmogumi nori praleisti visą likusį gyvenimą. Taigi, pasamprotaukime, ar mylimas žmogus yra laimingas žmogus ? Tikriausiai daugelis iš jūsų esate patyrę, kas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 01 25
Getė Faustas pirmos dalies Margaritos analizė
Johano Volfgango fon Gėtės kūrinio "Faustas" pirmosios dalies Margaritos analizė.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 03 27
Miškas ir lietuvis A.Baranausko Anykščių šilelyje
Savo šedevrą – “Anykščių šilelį” – A.Baranauskas parašė per dvejas atostogas: 1858m. ir 1859 m. Poemos sumanymas yra romantiškas: pavaizduoti mišką, kurio jau nebėra. Gamtos tema visame kūrinyje persipina su gimtojo krašto, su baudžiavinio išnaudojimo ir carinės priespaudos naštą velkančio liaudies žmogaus tema. Poema ...
Lietuvių analizės, Analizė, 3 psl.
2011 05 28
Justino Marcinkevičiaus žmogus
"Turbūt ne dėl savęs esu, esu turbūt dėl ko nors kito". Apie ką rašė Justinas Marcinkevičius ? Dėl ko gyvena Justino Marcinkevičiaus žmogus?
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2012 02 23
Biliūnas Liūdna pasaka jo ir jos paveikslai
„jis“ ir „ji“ jono biliūno apysakoje „liūdna pasaka“.
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2012 05 01
Kokį Lietuvos mitą kuria Sigitas Geda?
Kokį Lietuvos mitą kuria Sigitas Geda.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2015 03 11
Žemaitė Marti Driežų ir vingių šeimų palyginimas kūrinyje
Driežų ir Vingių šeimų palyginimas.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 11 20
Dėdės ir dėdienes skaidrės
Juozas tumas - vaižgantas ir jo kūryba. Lietuvių literatūros prozininkas, publicistas, literatūros istorikas ir kritikas. Geriausiuose savo kūriniuose spalvingai pavaizdavęs xix a. Pabaigos ir xx a. Pradžios lietuvių visuomeninį gyvenimą. Vaižganto kūryba. Savita formos požiūriu. Netelpa į tradicinių literatūros rūšių, žanrų ...
Lietuvių analizės, Analizė, 15 psl.
2013 04 19
Senojo kaimo moralė lietuvių literatūroje
Senojo kaimo moralė lietuvių literatūroje.
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2013 01 24
Vaikystės pasaulis lietuvių literatūroje
Vaikystės pasaulis lietuvių literatūroje. Vaikai yra gyvenimo tikslo įprasminimas. Būtent jie užtikrina ilgaamžį ir nenutrūkstamą kartų tęstinumą. Todėl nepaprastai svarbu ugdyti ir globoti šias jaunas ir gležnas asmenybes. Manau, kad visa tai savo kūryboje nuostabiai interpretavo viena iš lietuvių literatūros rašytojų ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2010 03 03
Vincas Mykolaitis Putinas Rudenio naktį analizė
Vincas mykolaitis – putinas – xx a. Pr. Lietuvių poetas ir prozininkas, simbolizmo srovės atstovas lietuvoje. Ši meno kryptis poetui padarė didelę įtaką studijuojant rusijoje bei vakarų universitetuose. Jam pačiam simbolizmas buvo naujas romantinio judėjimo etapas – terpė išsiskleisti asmenybei. Rašytojas labiausiai žinomas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 04 03
Justinas Marcinkevičius Mažvydas
Justinas Marcinkevičius - Mažvydas (aprašymas). Justinas Marcinkevičius lietuvių literatūroje užima savitą vietą. Jau 50 metų jis rašo vis naujas knygas, kuriose išlieka trys svarbiausios temos: Lietuva, lietuvių kalba, gamta. Tai ir lietuvių literatūros klasikos temos. Justinui Marcinkevičiui klasikinė tradicija, jos tęsimas yra ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2011 01 05
Antanas Škėma “Balta drobulė”
Antano Škėmos analizė “Balta drobulė”. Antanas Škėma – XX a. Lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas ir dramaturgas. Stambiausias jo kūrinys yra intelektualinis psichologinis romanas “balta drobulė”, kuriame svarbiausias yra žmogaus vidus, o išorė reikalinga tik paryškinti vidinės būsenos niuansus. K8rinio pagrindinis ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
J. Marcinkevičius Mindaugas. Mažvydas. Katedra.
Drama pradedama dviejų metraštininkų - juodojo ir baltojo, dialogu. Jie diskutuoja apie istoriją ir kokią ją reikia rašyti. Juodasis atsižvelgia tik į faktus, o baltasis metraštininkas jaučia didžiulę atsakomybę rašydamas istoriją, atsižvelgia į jausmus. Jam rūpi žmonės, o ne faktai. Baigus kalbėti metraštininkams, veiksmas ...
Lietuvių analizės, Analizė, 2 psl.
2010 03 03
Vaižgantas Dėdes ir dėdienės
Vaižgantas yra tarsi lietuvių kultūros šviesos simbolis. Jis turėjo didelę įsigyvenimo į gamtą galią, stiprią vaizduotę. Žmogaus istoriją jis matė susiliejusią su gamta. Vaižgantas yra didžiausias mūsų tautininkas. Jis galėjo gyventi tik lietuvoje ir lietuvai. Savo tautai jis dirbo ką galėjo ir kaip galėjo. Vaižganto ...
Lietuvių analizės, Analizė, 1 psl.
2011 08 01