Lietuvių konspektai

557 dokumentai
Visų privalomųjų autorių konspektas Valstybiniam lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui
Lietuvių kalbos ir literatūros programinių autorių konspektas. Žmogaus prigimties tema J. Savickio novelėse. Biografijos ypatumai ir kūrybos bruožai. Negatyvi individo prigimtis, vaizduojama įvairiuose J. Savickio apsakymuose. Stojiška veikėjų laikysena – atsvara negatyviai prigimčiai. Individo brandos kelias “Altorių ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 45 psl.
2014 05 27
Altorių Šešėly sutrumpinimas
V. Mykolaitis – putinas „altorių šešėly“ bandymų dienos. Eina gyvenimas. Išsivadavimas.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 12 psl.
2012 10 02
Kūrinių santraukos ir pagrindinės temos ruošiantis 12 klasės lietuvių egzaminui
Sulaužius moralės normas, neįmanoma išvengti tragiškų padarinių. Senatvė. Šeima, susvetimėjimas, santykiai su tėvais, skaudi vaikų kasdienybė. Žmogaus ryšys su gamta. Žmogaus kova už gyvenimą. Tėvynė. Vienatvė, žmogaus nepritapimas svetimoje erdvėje. Likimo nenuspėjamumas, žmogaus menkumas prieš visagales būties jėgas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2012 07 06
Lietuvių literatūros konspektas abiturientui. Martynas Mažvydas. Saulius Žukas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Onutė Baumilienė, Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Irena Kanišauskaitė. Antanas Baranauskas. Vincas Kudirka. Maironis. Jonas Biliūnas. Saulius Žukas. Šatrijos Ragana. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 185 psl.
2016 02 02
Nacionalinio charakterio bruožai Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“
Mykoliukas. Severja. Rapolas geišė. Stiprus šeimos jausmas lietuvių baudžiauninkui palikta vienintelė socialinė teisė – turėti šeimą – buvo svarbiausias gyvenimo tikslas. Mykoliukas. Severja. Kūrybiniai ir meniniai sugebėjimai, estetinis jausmas, pasaulėjautos svajingumas. Darbštumas traktuojamas ir kaip moralinė, ir kaip ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 01 20
Lietuvių temų kontekstai
Ištraukoje nurodytos temos susietos su lietuvių literatūros kūriniais. Pravers kiekvienam mokiniui besimokančiam lietuvių literatūrą.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2012 04 04
12 klasės egzamino autoriai
K. Donelaitis XVIIIa. (pirmas grožinės literatūros kūrėjas). Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. Juozas Tumas-Vaižgantas. Vincas Krėvė-Mickevičius. B. Sruoga. Mykolaitis-Putinas. Jurgis Savickis. Salovėja Nėris. A. Vaičiulaitis. Henrikas Radauskas. Jonas Mačiulis - Maironis. Vanda Juknaitė. Vytautas Mačernis. Antanas Škėma. Saulius ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2014 01 28
Lietuvių konspektas 2014 metų egzaminui
Johanas wolfgangas gėtė drama ,,faustas“. Antanas baranauskas. Jonas biliūnas ,,vagis“. Maironis eilėraščių rinkinys ,,pavasario balsai“. Juozas tumas vaižgantas apysaka ,,dėdės ir dėdienės“. Vincas mykolaitis putinas. Jurgis savickis. Salomėja nėris. Alberas kamiu romanas ,,svetimas“. Vytautas mačernis ,,vizijos“ ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 psl.
2013 05 28
Literatūros laikotarpių, autorių ir kūrinių konspektas
Literatūros laikotarpių, autorių ir kūrinių konspektas. Autorius. Laikotarpis/. SROVĖ. Kultūrinis, istorinis laikotarpio kontekstas/biografinis autoriaus kontekstas. Kūrinys. Apie kūrinį. M. Mažvydas. M. Daukša. Jonas Radvanas. Viljamas Šekspyras. Mikalojus Konstantinas Sarbievijus. Johanas Wolfgangas Gėtė. Kristijonas Donelaitis. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 28 psl.
2014 11 11
Juozas Aputis, novelių santraukos
Juozas Aputis Vakarėjant gražios dobilienos. Vieniša sodyba. Šūvis po Marazyno ąžuolu trumpa paskaita apie kūrybos procesą. Autorius ieško išeities.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 01 11
Lietuvių literatūros kurso kartojimas
Viso lietuvių literatūros kurso kartojimas. Pakartosime lietuvių literatūros kursą chronologine tvarka. Susisteminsime autorių kūrybos būdingus bruožus. Gilinsime kūrinio analizės įgūdžius. Tikslai. Šviečiamasis amžius. Kristijonas donelaitis. Romantizmas. Antanas baranauskas. Realizmas. Žemaitė. Pozityvizmas. Realizmas. Vincas ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 75 psl.
2012 11 06
Radausko poezija
Angelas ir sesuo angelika. Vakaras. Pavasario naktis. Žiemos daina. Kaštanas pradeda žydėt. Veneros gimimas. Balti malūnai. Homero jaunystė. Lietus. Vienaragis. Girtuoklis grįžta namo. Laiškai sau pačiam. Rudens veidas. Katės. Šventė parke. Fontanas. Pasaka. Strėlė danguje. Gėlė ir vėjas. Dainos gimimas. Raudoni medžiai.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2013 01 21
Istorijos ženklai Antano Škėmos romane Balta drobulė
Istorijos ženklai antano škėmos romane “balta drobulė”
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2012 11 27
Samprotaujamų rašinių literatūra
Samprotavimo temos, literatūra argumentavimui, citatos. Samprotavimas gyvenimo prasmės temomis. Samprotavimas apie žmonių santykius. Samprotavimas pop-temomis. Samprotavimas apie literatūrą. Samprotavimas apie kalbą. Samprotavimas apie tėvynę. Samprotavimas jaunimui aktualiomis temomis. Samprotavimas apie moralines vertybes. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2011 03 12
Privalomų autorių konspektai
Autorius. Kūrinio pavadinimas. Trumpas siužetas. Vertybės. J. Savickis. „Kova“. „Vagis“. „Ad astra“. „Fleita“. „Mėnesiena“. J. Aputis. „Dobilė. M. Naktį“. „Vakarėjant gražios dobilienos“. „Lidija Skoblikova ir tėvo žingsniai“. „Šūvis po Marazyno ąžuolu“. „Įveikti save“. M. Katiliškis. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 02 07
Katiliškis Miškais ateina ruduo
Romanas „Miškais ateina ruduo“. Siužeto dviplaniškumas. Veikėjų charakteriai ir likimai. Agnė „. pati gražiausia pavasario apraiška“. Keturioliktas skyrius (ištrauka). Dvidešimt trečias skyrius (ištrauka). Dvidešimt septintas skyrius (ištrauka). Romano pasakotojas.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 13 psl.
2015 11 09
Altorių šešely santrauka
Altorių šešely santrauka. Tingintiems skaityti visą „ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 psl.
2012 11 10
Privalomi lietuvių kalbos VBE autoriai
BOLDS. Privalomi autoriai. Jonas Radvanas. Mikalojus Kazimieras Sarbievijus. Tumas Vaižgantas. Mykolaitis Putinas. Jurgis Savickis. Jonas Aistis. Justinas Marcinkevičius. Marius Katiliškis. Juozas Aputis. Sigitas Geda. Privalomi konteksto autoriai. Šatrijos Ragana. Vyt. Mačernis. Br. Krivickas. Marcelijus Martinaitis. Judita Vaičiūnaitė. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 05 27
Radvano Radviliada
Radvano „Radviliada“. Asmenybė. Panegirika. Tėvynės gynėjo auklėjimas. Sapnas. Mikalojas Radvilos Rudojo skydas. LDK peizažas. Radvilos priešmirtinė kalba. „Radviliados“ reikšmė.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 11 06
Kontekstinių autorių santraukos
Autoriai. Kontekstas. Temos. Citatos/ eilėraščiai. M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalbaM. Daukša. Postilė (Prakalba į malonųjį skaitytojąJ. Radvanas. Radviliada (I d. -96 eil. , III d. -169 eil. M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai. K. Donelaitis. Metai. A. Mickevičius. Eilėraščiai ,,Romantika“, ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 psl.
2014 05 02
Privalomu kūrinių autoriai ir jų konspektai
Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Serbievijus. Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas Baranauskas. Maironis poetas romatikas. Vincas Kudirka. Juozas Tumas Vaižgntas. Jurgis Savickis. Apsakymas „ Vagis “. „ Ad astra “. „ Fleita. Vincas Mykolaitis Putinas „. Salomėja Neris. Just. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 2 psl.
2015 05 27
Literatūros epochos, kryptys ir srovės
Literatūros epochos, kryptys ir srovės. Literatūros epocha, kryptis, srovė. Laikotarpis. Pagrindinės idėjos. Pagrindiniai žanrai. Kūrėjai ir kūriniai. Antika. Viduramžiai. Renesansas. Barokas. Klasicizmas. Švietimo epocha (racionalusis laikotarpis). Švietimo epocha(sentimentalizmas). Romantizmas. Realizmas. Natūralizmas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 psl.
2012 09 12
„ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies
„ Altorių šešėly“ - trumpas konspektukas 2-3 dalies. Liudas atvyksta i kalnynu parapija. Atremontuojamas jam vikariatas. Klebonas Platūnas ir Vikaras 1 Vikaras Stripaitis nebuvo patenkinti jo, kaip 2 Vikaro atvykimu. Platūnas- klebonas, užsiėmęs ūkiu. Stripaitis- Vikaras, užsiėmęs 2 koop. parduotuvėm „ Žagre“ ir „ ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Knygų santraukos
Ernestas Hemingvėjus "Senis ir jūra" knygos santrauka. Alberas Kamiu "Maras" knygos santrauka. Alberas Kamiu "Svetimas" knygos santrauka. Antanas Škėma "Balta drobulė" knygos santrauka. Justinas Marcinkevičius "Mažvydas" knygos santrauka. Labai geros lietuvių chrestomatijos knygų santraukos moksleiviams.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 03 12
Bendrosios kirčiavimo taisyklės
Bendrosios kirčiavimo taisyklės ir jų taikymas. Kirčiavimo pagrindai. TRUMPAS kirčiuotas skiemuo yra tas, kurio pagrindą sudaro trumpasis balsis. I. Žodžio galo kirčiavimo taisyklė. Pavyzdžiai. Priešpaskutinis skiemuo. Priešpaskutinio skiemens dėsnis. Priešpaskutinio skiemens dėsnio schema. Pavyzdžiai. Kirčiuotės. Visi ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 46 psl.
2013 12 01
Egzamininių autorių kartojimas
Tekstų ir kontekstų sąsajos. Autorius. Epochos / laikotarpio ypatumai. Autoriaus biografijos elementai. Literatūros faktai ir sąvokos. Sąsajos su kitais autoriais ir jų kūriniais. Martynas Mažvydas. Mikalojus Daukša. Jonas Radvanas. Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Kristijonas Donelaitis. Adomas Mickevičius. Antanas. Baranauskas. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 10 psl.
2014 11 19
Maironio eilėraščių analizės lyrinins veiksmas
17 eilėraščių analizės. Jonas Mačiulis – Maironis. Eilėraščių lyrinis veiksmas. ,,Taip niekas tavęs nemylės‘‘. ,,Poezija‘‘. ,,Mano gimtinė‘‘. ,,Kur bėga Šešupė‘‘. ,,Aš norėčiau prikelti‘‘. ,,Vilnius’’ (Prieš aušrą,,Nebeužtvenksi upės‘‘. ,,Skausmo balsas‘‘. ,,Mano moksladraugiams‘‘. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 4 psl.
2015 03 02
Lietuvių įskaitos Kultūros 6 potemė
Kokie prestižiniai apdovanojimai suteikiami lietuvos kultūrai nusipelniusiems žmonėms? Aptarkite, kuo įžymios asmenybės, gavusios prestižinius apdovanojimus pastaraisiais metais. Iškiliam žmogui – tarptautinė premija. "dance open" krištolas - lietuvių balerinai j. Droninai. E. Špokaitė įvertinta tarptautine premija. ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 5 psl.
2011 04 10
Lietuvių kalbos pamokos planas I klasei
Uždaviniai. Supažindinti su garsais [g], [g‘] ir raidėmis g ir g , g ir g. Mokyti išgirsti ir taisyklingai tarti garsus [g] [g‘]. Supažindinti su lietuvių kalbos raidėmis g ir g; g g. Plėsti garso ir raidės santykio suvokimą. Mokyti sudaryti elementarius rašymo įgūdžius. Išmokyti rašyti raides g g.
Lietuvių konspektai, Konspektas, 6 psl.
2011 04 05
Privalomi Autoriai santraukos
Renesansas. M. Mažvydas. „Katekizmas“. Kontekstas. Temos. Pagrindinė mintis. Problemos. Vertybės. Žmogus. M. Daukša „Postilė“. Kontekstas. Temos. Pagrindinė mintis. Problemos. Vertybės. Žmogus. J. Radvanas. Poema „Radviliada“. Kontekstas XVIa. Pagrindinės idėjos. Problemos. Barokas. M. K. Sarbievijus. Eilėraštis „Odė ...
Lietuvių konspektai, Konspektas, 12 psl.
2015 02 14