Lietuvių namų darbai

277 dokumentai
Ką šiandien reiškia būti lietuviu ?
Ką šiandien reiškia būti lietuviu ? Rašinys.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2013 03 18
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Įvadas. Teorinė dalis. Stiliaus samprata ir funkciniai stiliai. Dokumentų teksto specifika. Praktinė dalis. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Protokolas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 21 psl.
2012 04 14
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje ,,Sename dvare‘‘.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2013 09 11
Dostojevskis pastraipa
Viena mintis gali pakeisti visą likusį gyvenimą. Svajodami nesusimąstome, jog galbūt tai yra pirmieji žingsniai, padėsiantys išsipildyti troškimams. Staiga atėjusi idėja gali mus užvaldyti ir vesti prie tikslo, dažnai atrodančio pernelyg tolimo ir nepasiekiamo. Literatūroje galima rasti kūrinių sužavėjusių pasaulio skaitytojus ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2013 11 26
Kokį pasaulį norėtų kurti šiuolaikinis jaunimas?
Kokį pasaulį norėtų kurti šiuolaikinis jaunimas?.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2016 04 23
Teksto suvokimas. Juozas Aputis. Erčia, kur gaivus vanduo
Juozas Aputis. Erčia, kur gaivus vanduo(ištrauka). Apibūdinkite ištraukos erdvę, laiką, personažus, veiksmą. Kodėl erčios gyventojai neturi vardų? Taku veikėjai eina vienas paskui kitą: tėvas – vyresnioji duktė – motina – jaunesnioji duktė – šuniukas. Paaiškinkite, kodėl rašytojas akcentuoja būtent tokią ėjimo ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2012 04 07
Hamletas klausimai atsakymai
Perskaitę „Hamleto“ I veiksmo I-III scenas, atsakykite į klausimus. Kokiais argumentais Klaudijus bando įtikinti Hamletą, kad šio sielvartas per didelis? Kokios Klaudijaus charakterio savybės atsiskleidžia šiose scenose? Kuo pavojingas toks antagonistas (nesutaikomas priešininkas, varžovas)? Kodėl Hamletas pasipiktinęs ir ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2013 10 03
Liudas vasaris ir moteris
Liudo vasario santykis su moterimi vinco mykolaičio-putino romane„altorių šešėly“.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2012 04 15
Skirgailos asmenybė
Skirgailos asmenybė. Skirgaila – aštraus proto, valingas bei ryžtingas dramos herojus. Aštraus proto, nuolat svarstantis esminius pasaulėžiūros klausimus valdovas. Skirgaila - rūstus ir garbingas. Ryžtingas žmogus.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2012 09 18
Specialybės kalbos kultūra
Netaisyklingi sakiniai. Leksikos klaidos. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Kompiuteriu renkamo teksto reikalavimų įvykdymas. Magnetinės indukcinės lempos. Magnetinės indukcinės lempos sudedamosios dalys. Lempų savybių palyginimas. Literatūra.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2012 12 17
Kalbos kultūros klaidų taisymas
Įvadas. Kalbos klaidos. Sakinys. Klaidos tipas. Taisymas interneto svetainės. Išvados.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 09 25
Kodėl pasauliui reikia maištininkų? (2)
Kodėl pasauliui reikia maištininkų?
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2014 01 18
Martynas Mažvydas Pirmoji Lietuviška knyga
Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymo istorinės aplinkybės. Martyno mažvydo biografiniai bruožai. Martyno mažvydo kūrybinė veikla. Katekizmas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2012 03 07
Jonas Aistis kūrybos bruožai
Jonas Aistis. J. Aisčio kūrybos bruožai.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2013 03 09
Prometėjo paveikslas
Pastraipa. Šių laikų Prometėjo paveikslas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2014 01 18
Elektroninės knygos privalumai ir trūkumai
Elektronines knygos privalumai ir trukumai.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2012 03 30
Moderniosios literatūros bruožai, pagrindinės modernizmo kryptys
Moderniosios literatūros bruožai, pagrindinės modernizmo kryptys.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2014 05 11
Specialybės kalbos kultūra (2)
Leksikos klaidos. Klaidingas sakinys. Ištaisyta klaida. Klaidos pobūdis. Sintaksės klaidos. Žodžių darybos klaidos. Morfologijos klaidos. Brūkšnio ir brūkšnelio rašyba. Kabutės. Skyryba tarpais. Automobilių modelių rašyba. Datos rašyba. Literatūros sarašas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2013 09 29
Knygos aprašymas Trys muškietininkai
Apie autorių Aleksandras Diuma.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2015 02 26
Lietuvių literatūra 2 pasaulinio karo metais
Lietuvių literatūra. Antrojo pasaulinio. Karo ir pokario metais. Tikslai ir uždaviniai. Kokios pagrindinės egzistencializmo idėjos. Kaip manote, ar šios idėjos veikė lietuvių literatūrą? Kodėl? Egzistencializmas. Istorinė situacija. Lietuva prijungta prie sovietų sąjungos, prasidėjo represijos. Masiniai lietuvių trėmimai į ...
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2013 05 27
Barokas lietuvoje ir europoje
Barokas lietuvoje ir europoje.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2012 04 29
Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities
Kodėl svarbu nepamiršti savo tautos praeities.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2016 01 31
Pastraipa "Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną gresmės akivaizdoje?"
Kas lemia stojišką žmogaus laikyseną gresmės akivaizdoje.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2016 10 24
Žaislo aprašymas
Mano vaikystės žaislas rašinys.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2013 04 09
Apie kamanę ir visuomenę - atsakymai
Lina Navickaitė. Apie kamanę ir visuomenę. Atsakymai. Informacijos gausa / perteklius. Metafora / hiperbolė. Bijo pasiklysti informacijos gausoje. Bijo prarasti stabilumą, patikimumą. Bijo atsilikti nuo gyvenimo.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2010 10 12
Jay Asher Trylika priežasčių kodėl knygos aprašymas
Knygos autorius , pavadinimas. Apie autorių Jay Asher –. Apie ką ši knyga. Pagrindiniai veikėjai. Literatūros rūšis , žanras , kūrinio laikas , erdvė. Knygos tema , pagrindinė mintis , vertybės , probleminiai klausimai. Kodėl pasirinkta ši knyga ir kas aktualu šiame gyvenime. Tema diskusijai.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2015 10 29
Lietuvos terminų bankas
Lietuvos Respublikos terminų bankas . Terminų bankas. Iš viso terminų  daugiau kaip 235 000 . Terminų banko teisinė bazė. Terminų banko tvarkytojai ir terminų teikėjai. Terminų banko vartotojai. Terminų banko šaltiniai. Terminų žodynai. Kalbos komisija . Kalbos inspekcija .
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2016 02 11
Šeimos vertybės
Pastraipa apie šeimos vertybes.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2013 05 20
Lietuvių kalbos kryžiažodis 8 klasei
Lietuvių kalbos kryžiažodis 8 klasei.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2014 05 11
Kodėl jauniems žmonėms svarbu išmokti kovoti su gyvenimo ydomis?
Kodėl jauniems žmonėms svarbu išmokti kovoti su gyvenimo ydomis?
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2015 02 11